Nyheter från 2011

Pressträff om den regionala byggprognosen

Med anledning av den färska regionala byggprognosen för Stockholms län arrangerades en pressträff onsdag den 14 december. Elisabeth Martin, regionchef på Sveriges Byggindustrier Öst och vd på Stockholms Byggmästareförening, presenterade prognosen.

» Läs mer

14 dec 2011

Varför ska företag engagera sig i skolan?

På temat ”Företagets engagemang i skolan” föreläste Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, på ett frukostmöte för Stockholms Byggmästareförenings HR-nätverk* fredagen den 25 november.

» Läs mer

28 nov 2011

Kvartalsmöte på Fotografiska

Dryga hundratalet medlemmar och gäster mötte upp till kvartalsmöte på Fotografiska den 17 november. Efter ett föredrag om läget i den europeiska ekonomin, där slutsatsen blev att det mesta är osäkert, bjöds medlemmarna på en guidad rundvandring på Fotografiska. Efter middagen uppmärksammades att det är tio år sedan de första BF9K-företagen fick sina certifikat.

» Läs mer

21 nov 2011

Byggbiz: BF9K firar 10 år!

I år firar vi att det är tio år sedan Stockholms Byggmästareförening lanserade systemet och därför är detta nummer av Byggbiz helt ägnat åt BF9K.

» Läs mer

BF9K 16 nov 2011

Varför förkastades ditt anbud?

Fredagen den 11 november hölls frukostmöte om anbud i offentliga upphandlingar. Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott hade bjudit in upphandlingschefen i Nacka kommun, PO Andersson, för att höra hur de arbetar med offentliga upphandlingar. PO Andersson började med att berätta om Nacka kommuns upphandlingspolicy och han gav två råd till företag som lämnar anbud: följ underlaget och ställ frågor till upphandlaren.

» Läs mer

14 nov 2011

Nyheter - Nyheter 2011 - ctl00_cph1_pg2614_newsImgAll

Frukostmöte om anbud i offentlig upphandling

Det kräver stora resurser att lämna anbud i offentlig upphandling. Under rubriken "Varför förkastades mitt anbud?" bjuder Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott in till frukostmöte den 11 november.

» Läs mer

02 nov 2011

Stockholms bostadsmarknad behöver förutsägbarhet!

Vid onsdagens Bostadsforum debatterade bland andra statssekreterare Ulf Perbo, tf landshövding Katarina Kämpe, Joakim Larsson (M), borgarråd Stockholms stad, och Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, ett antal svåra frågor: exploateringsavtal, försäljning av kommunal mark och den brännande frågan ”vågar staten låta Stockholmsregionen växa?”. Debattörerna visade en förvånansvärd samstämmighet om vikten av förutsägbarhet, transparens och regional samverkan.

» Läs mer

27 okt 2011

Nyheter - Nyheter 2011 - ctl00_cph1_pg2606_newsImgAll

Byggmästareföreningens remissvar på Arkitektur Stockholm Stockholms stads arkitekturprogram


"Arkitektur Stockholm – strategi för gestaltning av ett attraktivt och växande Stockholm" har gått ut på remiss och Stockholms Byggmästareförening har fått möjlighet att lämna synpunkter. Remissen har behandlats i samråd med föreningens bostadsutskott. Föreningen välkomnar stadens ambition att klargöra riktlinjerna för utformningen av tillkommande bebyggelse och hur stadsmiljön ska gestaltas. En långsiktig spelplan gagnar alla som deltar i byggandet av staden och det är viktigt att man i ett tidigt skede tydligt anger vilka överordnade värden man vill värna i utformningen av stadsmiljön.

» Läs mer

19 okt 2011

Nyheter - Nyheter 2011 - ctl00_cph1_pg2605_newsImgAll

Rabatt på Heta arbeten och Hjärt- och lungräddning


Stockholms Byggmästareförening erbjuder under vintern och våren rabatt på kurserna Heta arbeten samt Hjärt- & lungräddning och Första hjälpen till gymnasieskolor i Stockholm som har Bygg- och anläggningsprogrammet.

» Läs mer

12 okt 2011

Hämta fler