Nyheter från 2010

Nyheter - Nyheter 2010 - ctl00_cph1_pg2477_newsImgAll

Stockholm Bygger-tidning om miljövänligt byggande i Stockholm

Stockholms Byggmästareförening står tillsammans med övriga organisationer i Stockholm Bygger-samarbetet bakom en tidningsbilaga om miljövänligt byggande i Stockholm. Läs gärna artikeln om Annedal och den kommande bostadsutställningen på sidan 4! 

» Läs mer

29 dec 2010

Nyheter - Nyheter 2010 - ctl00_cph1_pg2475_newsImgAll

God Jul

Kansliets öppettider i jul
• Torsdagen den 23 december stänger vi 13.00.
• 27/12–4/1 är kansliet öppet – Nyårsafton stängt
• Onsdagen den 5 januari stänger vi 13.00
• 6–7/1 är kansliet stängt.

23 dec 2010

Forskning om mögelsanering – första steget mot ett FoU Öst

SBUF har godkänt ett bidrag på 800 000 kr till forskningsprojektet Utveckling av god praxis för säker mögelsanering, som kommer att genomföras av IVL, Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, på uppdrag av Sveriges Byggindustrier BI Öst/Stockholms Byggmästareförening.  Projektet har initierats av Stockholms Byggmästareförenings ROT-utskott och finansieras även med 500 000 kr från AFA Försäkring. Projektledare är Ann-Beth Antonsson på IVL.

» Läs mer

21 dec 2010

Nyheter - Nyheter 2010 - ctl00_cph1_pg2471_newsImgAll

Varning angående factoringbolag och s.k. cut-off klausuler

Idag är det vanligt med s.k. factoringbolag som köper fakturor och övertar en fordran. Factoringbolaget skickar fakturan till det bolag som skall betala fakturan (gäldenären) med information om att betalning numera skall gå till factoringbolaget. Detta förfarande kallas denuntiation och texten på fakturan kan se ut såhär: 

» Läs mer

17 dec 2010

Byggbiz december 2010

Vi nästlade oss in hos en jäktad Kerstin Gillsbro, nytillträdd VD för Jernhusen, strax innan hon skulle möta riksdagen, SJ, Trafikverket och många andra för att tala om bekymren för alla spårbundna trafikanter i Stockholm denna vargavinter. Med sin bakgrund bland byggare och anläggare, är hon nu beredd att ta hand om fastigheter och transporter för denne statliga aktör som investerar mångmiljardbelopp i fastigheter och projektutveckling.

» Läs mer

15 dec 2010

Nyheter - Nyheter 2010 - ctl00_cph1_pg2466_newsImgAll

Byggmästareföreningen startar kurs i lufttätt byggande

Det talas mycket om passivhus, nollhus och plushus. Alla är överens om att vi behöver bygga energieffektiva hus men för att uppnå de positiva effekterna måste man använda rätt teknik på rätt sätt. Det kräver både kunskap och praktisk erfarenhet, men det är många som ännu inte har haft möjlighet att skaffa sig det.

Därför startar Stockholms Byggmästareförening nu marknadens enda kurs i lufttätt byggande med praktiska övningar på föreningens byggård i Kista. Under vintern kommer en demonstrationsbyggnad att uppföras för att ge byggare förståelse för och praktisk erfarenhet av att bygga lufttätt. Huset byggs i två delar: en byggs med traditionell teknik och en med optimal lufttät teknik.

» Läs mer

26 nov 2010

Miljö- och klimatfrågor i centrum vid kvartalsmötet

En av höjdpunkterna vid föreningens kvartalsmöte den 17 november var de föredrag och diskussioner som handlade om de miljö- och klimatutmaningar som Stockholmsbyggarna står inför.

Under sakkunnig ledning av moderatorn Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier (BI), diskuterade Åke Lindström, Energimyndigheten, Svante Hagman, NCC, Johnny Kellner, Veidekke och Maria Brogren, BI, allt ifrån energieffektiva hus, miljö- och klimatmål, koldioxidutsläpp, investeringar och mänskligt beteende.

» Läs mer

19 nov 2010

Nyheter - Nyheter 2010 - ctl00_cph1_pg2447_newsImgAll

Frukostmöte: Är du redo för nya PBL?

Den 2 maj 2011 träder den nya plan- och bygglagen i kraft. Den kommer att innebära ett antal förändringar, bland annat införs nya bestämmelser om planbesked som en blivande exploatör kan begära och det införs en maximal handläggningstid på 10 veckor för bygglov.

Välkommen till ett frukostmöte fredagen den 3 december om de viktigaste förändringarna och hur de påverkar ditt företags verksamhet.

15 nov 2010

Byggbiz om BI:s nye VD

Ola Månsson heter BI:s nye VD från årsskiftet. Han har intervjuats och porträtterats i media ett antal gånger sedan utnämningen. Även Byggbiz har träffat honom och här får läsaren veta lite mer både om Ola Månsson som person och om hans bakgrund. Hans pappa Kurt var ju, som många i branschen känner till, en legendar med många fina uppdrag och befattningar inom byggandet. Sonen Ola verkar gå i hans fotspår. Förväntningarna är säkert höga på honom.

» Läs mer

09 nov 2010

Hämta fler