En av de gamla lagarna som nu har ersatts med en ny lag.            Foto: Rosie Alm
En av de gamla lagarna som nu har ersatts med en ny lag. Foto: Rosie Alm

Nya lagar inom offentlig upphandling

Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft som bland annat ska underlätta för små- och medelstora företag i den offentliga upphandlingen.

De nya lagarna ställer hårdare krav på upphandlande myndighet att agera på onormalt låga anbud och ger möjlighet att ställa högre krav på kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem hos en anbudsgivare.

Med anledning av de nya lagarna kommer innehållet av årets Byggjuridik Special bestå av de mest relevanta nyheterna i den nya lagstiftningen. Publikationen kommer att skickas ut till våra medlemmar i februari.

LOU-utskottet kommer, med anledning av de nya lagarna, att ordna ett frukostmöte den 31 mars för våra medlemsföretag. En inbjudan skickas ut inom kort.

Om ni har frågor om de nya lagarna, kontakta Maria Andersson, en av Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister och även sekreterare i LOU-utskottet. Maria nås på maria.andersson@stockholmsbf.se

Mer information om de nya lagarna hittar ni på www.upphandlingsmyndigheten.se .

 

Publicerad: 25 jan 2017 Entrepenadjuridik LOU