Foto: Rosie Alm
Foto: Rosie Alm

Ny medarbetare - Maria Andersson

Den 5 december började juristen Maria Andersson på Stockholms Byggmästareförening. Hon kommer närmast från medlemsorganisationen Måleriföretagen i Sverige där hon ansvarade för entreprenadfrågor. Vi fångade Maria i korridoren för några snabba frågor.

Maria, nu har du varit här i två veckor, hur känns det?

– Det känns jättebra! Stockholms Byggmästareförening driver många bra och intressanta frågor. Min erfarenhet av att arbeta i en bransch- och arbetgivarorganisation gör att jag har kort startsträcka i arbetet så jag känner mig redan varm i kläderna.

Vilka områden kommer du att arbeta med?

– Givetvis är mitt huvudfokus att stötta medlemmarna genom rådgivning och vägledning inom entreprenadjuridiken. Förutom det så kommer jag att arbeta mycket med LOU-frågor, speciellt då nya lagar på området träder i kraft 1 januari 2017. Jag är sekreterare i Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott där vi nu planerar olika informationsinsatser med tanke på de nya lagregleringarna. Dessutom kommer jag även hålla i kurser inom exempelvis ABT 06, AB 04 och LOU.

Oj, det var många järn i elden! Hur hinner du med allt?

– Som småbarnsförälder är jag van vid att lösa tvister och vara rådgivare samtidigt som jag fokuserar på andra saker. Skillnaden är naturligtvis frågeställningarna men arbetssättet och tempot är densamma, avslutar Maria och skrattar.

Publicerad: 20 dec 2016 Entrepenadjuridik