Arbetsmiljö och säkerhet är prioriterade frågor för oss, Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på BI Öst. Foto: Nicole Kling
Arbetsmiljö och säkerhet är prioriterade frågor för oss, Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på BI Öst. Foto: Nicole Kling

Nätverk ger de ansvariga bättre kontroll

Arbetsmiljö och säkerhet är högt prioriterade områden inom bygg- och anläggningsbranschen. I september startade ett nätverk för BAS P och U (byggarbetsmiljösamordnare för planering/projektering och utförande) med syfte att ge personer som har dessa roller stöd och mer kunskap om vad deras ansvar innebär.

Nätverket för BAS P och U kommer att anordna fyra träffar om året och varje träff kommer att ha ett tema, exempelvis byggnadsställningar eller kvartsdamm. Tanken är att de frågor som kommer upp på träffarna ska resultera i en FAQ som ska besvaras tillsammans med en representant för Arbetsmiljöverket. Hittills har det kommit cirka 30 personer per tillfälle och deltagarna är kopplade till nätverket genom sina företags medlemskap i Sveriges Byggindustrier.

– Jag valde att starta nätverket eftersom jag såg att det fanns många frågor kring ansvarsrollen som byggarbetsmiljösamordnare. Det behövdes helt enkelt ett forum där dessa frågor kunde ventileras, säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier Öst.

Byggarbetsplatser har ofta stor tidspress och det gäller att ha en uppmärksam och kompetent arbetsledning samt en vilja att omsätta teori i praktisk verklighet för att kunna skapa en god arbetsmiljö.

Ann-Charlotte Rand hjälper medlemsföretagen med stöd och råd i arbetsmiljöfrågor, bland annat genom att besöka arbetsplatser och hålla i informationsträffar. Föredragens teman är ofta kopplade till nyheter i lagstiftningen eller är efterfrågade av medlemmarna.

– Jag får ofta frågor som rör byggarbetsmiljösamordning, riskhantering och hantering av olyckor. Många arbetsmiljöfrågor handlar om ledarskap och blir därmed också arbetsgivarfrågor, därför håller jag bland annat kurser i arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagstiftningen och kurser för byggarbetsmiljösamordnare. När jag är ute på arbetsplatserna tittar jag på hur företaget kan hantera specifika risker eller någon särskild situation, berättar Ann-Charlotte Rand.

Den sista mars 2016 trädde en ny föreskrift i kraft från Arbetsmiljöverket rörande organisatorisk och social arbetsmiljö. Sedan dess har tre föreläsningar hållits med temana överbelastning som leder till stress, arbetstiders inverkan på hälsa samt kränkande särbehandling (mobbing).

– Det har glädjande nog varit ett stort intresse för detta. Byggarbetsplatser har ofta stor tidspress och det gäller att ha en uppmärksam och kompetent arbetsledning samt en vilja att omsätta teori i praktisk verklighet för att kunna skapa en god arbetsmiljö. Alla måste ta ansvar och bidra till denna kunskap och visa att frågorna är viktiga för hela organisationen, konstaterar Ann-Charlotte Rand.

Intervjun är hämtad från Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsberättelse 2016. Vill du läsa hela verksamhetsberättelsen kan du göra det här.

Publicerad: 06 mar 2017 Arbetsmiljö Medlem