Fredrik Linder berättade om de viktigaste förändringarna i nya LOU. Foto: Ellen Norman
Fredrik Linder berättade om de viktigaste förändringarna i nya LOU. Foto: Ellen Norman

Mer fokus på avtalen i nya LOU

Den 26 maj 2016 bjöd LOU-utskottet in till frukostmöte. Ett femtiotal intresserade deltagare från medlemsföretagen var på plats och för fullsatt lokal berättade Fredrik Linder, advokat på Hamilton advokatbyrå, om de mest väsentliga förändringarna i nya LOU.

En av Fredrik Linders slutsatser var att det kommer vara mer fokus på hur avtalen ser ut inom nya LOU. Är de okej eller inte? Strider de mot LOU eller inte? Med de nya reglerna kommer det förhoppningsvis bli mindre fokus på hur själva upphandlingen går till.

Den nya upphandlingslagstiftningen som skulle trätt i kraft i april har blivit försenad, men kommer enligt regeringen att träda i kraft senast i januari 2017. Det är nya EU-direktiv om offentlig upphandling som ska bli nya LOU.

– Det kommer att bli intressant vad som händer med nya LOU. En del som vi ser är att vi kommer ställa högre krav på våra beställare. Av den anledningen kommer vi också att fortsätta driva frågan om certifierade upphandlare, säger Joakim Persson Furusten, ordförande för LOU-utskottet.

Publicerad: 26 maj 2016 Evenemang LOU