Medlem

 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg4838_exNewsImg

  Årsmötet slog deltagarrekord

  Onsdagen den 6 april samlades 160 deltagare till byggmästareföreningens årsmöte som traditionsenligt hölls på Grand Hôtel i Stockholm. Inför det rekordstora antalet deltagare avtackade föreningens ordförande Maria Zimdahl styrelseledamöterna Jan Henriksson och Anders Drakes efter många års engagerat arbete för föreningen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg4819_exNewsImg

  BF9K för högre kvalitet

  Karl-Johan Brännström blev ny ordförande för BF9K-utskottet hösten 2016. Han ser fram emot att jobba för att ännu fler företag ska certifieras enligt systemet och visionen är att BF9K ska höja kvaliteten och seriositeten på hela branschen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg4808_exNewsImg

  Nätverk ger de ansvariga bättre kontroll

  Arbetsmiljö och säkerhet är högt prioriterade områden inom bygg- och anläggningsbranschen. I september startade ett nätverk för BAS P och U (byggarbetsmiljösamordnare för planering/projektering och utförande) med syfte att ge personer som har dessa roller stöd och mer kunskap om vad deras ansvar innebär.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg4731_exNewsImg

  Hur löser vi den framtida kompetensförsörjningen?

  Tillväxttakten inom byggsektorn fortsätter att öka i regionen, speciellt inom nybyggnad av flerbostadshus. Samtidigt står branschen inför en utmaning med minskad arbetskraft och svårigheter i kompetensförsörjningen. På Bostadsforums frukostmöte den 23 november diskuterades vilka åtgärder som behövs för att kunna säkerställa en framtida kompetensförsörjning i branschen som kan möta den ökade tillväxten inom byggsektorn. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg4696_exNewsImg

  Stockholms Byggmästareförening stolt partner till Open House

  Den 7-8 oktober 2016 kommer den internationella arkitekturfestivalen Open House för första gången till Stockholm. Stockholms Byggmästareförening är partner till festivalen. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg4595_exNewsImg

  Nya val och gamla godingar

  Medlemmarna i Stockholms Byggmästareförening och BI Stockholm hade årsmöte och extra byggföreningsstämma den 14 april. Traditionsenligt ägde mötet rum på Grand Hôtel Stockholm med sedvanliga val och efter mötet serverades en trerätters middag följt av underhållning utav det gamla bandet Blåblus.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg4564_exNewsImg

  Revidering av AB 04 och ABT 06

  BKK har börjat arbetet med framtidens AB/ABT och tillsammans med Svensk Byggtjänst ordnar de en konferens den 11 april. Avstampet till denna revidering togs på konferensen "10 år med AB 04" som ägde rum 2015 som Stockholms Byggmästareförening var initiativtagare till.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg4560_exNewsImg

  "Jag vill ha en stark och kompetent medpart"

  Göran Persson, vd för Norra Stockholm Bygg ‘AB, är ett av de många företag som under 2015 blev medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg4479_exNewsImg

  Kvartalsmöte på M/S Gustafsberg VII

  Onsdagen den 2 september ägde Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte och traditionella båttur rum. M/S Gustafsberg VII var fartyget som denna kväll tog emot drygt hundratalet medlemmar och gäster, men innan båtturen stod ett besök på Arkitektur och Designcentrum (ArkDes) på agendan.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg3766_exNewsImg

  Välbesökt årsmöte

  Medlemmarna i Stockholms Byggmästareförening och i Sveriges Byggindustriers byggförening Stockholm hade årsmöte och extra byggföreningsstämma på Grand Hôtel Stockholm den 16 april. Efter mötet fick deltagarna lyssna på Eva Rådmark Herrder från Trafikverket som berättade om projektet Citybanan.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg3764_exNewsImg

  Maria Zimdahl ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

  Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde enhälligt Maria Zimdahl till ny ordförande på årsmötet den 16 april. Maria Zimdahl tar över ordförandeskapet efter Jan Kjellson.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg3745_exNewsImg

  Gotland - fick ny ordförande

  Från Verksamhetsberättelsen: I april 2014 fick Gotlands Byggmästareförening en ny ordförande i Per Stephani som till vardags arbetar som vd för Nybergs Entreprenad AB.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg3744_exNewsImg

  Södertälje - fokus på ansvar

  Från Verksamhetsberättelsen: Den stora frågan för Södertälje Byggmästareförening har under förra året varit huvudentreprenörsansvaret som träder i kraft i januari 2015. En informationsträff hölls den 14 november för att ge föreningens medlemmar mer kunskap om vad förändringen innebär i praktiken. Göran Bjarnestig, vd Hygien Bygg Telge AB och tf ordförande i Södertälje Byggmästareförening, berättar om vad Södertälje BF fokuserat på under det gångna året.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg3743_exNewsImg

  Kampanj för fler bostäder

  Från Verksamhetsberättelsen: 2014 var ett intensivt år för bostadspolitiken. Valrörelsen aktualiserade frågan om byggandet i Stockholm och ämnet hamnade högt upp på agendan. Martin Arkad, koncernchef för Järntorget och ledamot i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott, berättar om bostadskampanjen som genomfördes förra året.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg3736_exNewsImg

  Sonsonen till Viktor Hanson berättar om medlemskapet

  Från Verksamhetsberättelsen: Nils Hansons farfar Viktor Hanson grundade sitt byggföretag 1914. Redan fyra år efter starten gick byggfirman med i Stockholms Byggmästareförening och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB är därmed den äldsta nuvarande medlemmen. Nils Hanson, vice vd i företaget och ledamot i Stockholms Byggmästareförenings egenföretagarutskott, berättar om medlemskapet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg3742_exNewsImg

  2014 - ett händelserikt år

  Från Verksamhetsberättelsen: Jubileumsfirande, bostadspolitisk kampanj och så den ordinarie verksamheten, förstås. 2014 var ett intensivt och spännande år för Stockholms Byggmästareförening. Elisabeth Martin summerar året som gått.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg3414_exNewsImg

  Ny styrelse vald vid Södertäljes årsmöte

  På tisdagskvällen hade ett trettiotal personer slutit upp till Södertälje Byggmästareförening årsmöte. Efter den formella delen av mötet, med bland annat val av styrelseledamöter, avtackades Matti Virkki, NCC, för sitt fleråriga engagemang i styrelsearbetet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Medlem - ctl00_cph1_dcMain_po_64_dc64_pg2839_exNewsImg

  Medlemmarna i Södertälje bjöds på ”En säker arbetsplats”

  ”En säker arbetsplats” är ett projekt som Sveriges Byggindustrier har initierat och ansvarig för projektet är Charlotta Gottschalk Dieden. Charlotta var inbjuden till Södertälje Byggmästareförenings medlemskväll tisdagen den 13 november där hon berättade om projektet. Målbilden är en nollvision: inga olyckor ska inträffa på byggarbetsplatser i Sverige.

  Läs mer »