Lars Holmström, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland. Foto: Nicole Kling
Lars Holmström, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland. Foto: Nicole Kling

Med Fair Play Bygg värnar vi om vår bransch

Fair Play Bygg är ett gemensamt projekt mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland som startade i februari 2016. Tips om oegentligheter i byggbranschen behandlas av en arbetsgrupp och lämnas därefter vidare till berörd myndighet med förhoppning om att de kriminella fälls och att byggbranschen rensas på oseriösa aktörer.

Fair Play Bygg har under det första verksamhetsåret tagit emot och bearbetat 106 anmälningar, varav 42 har lämnats över till berörda myndigheter. De flesta ärenden rör svartarbete, men bland tipsen finns även grövre brottslighet. Lars Holmström, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, förklarar att han ser projektet som en viktig del i arbetet för en schysstare bransch.

– Vi ser hur branschen ser ut och vi ser en verklighet som vi inte tycker om. En stor svart sektor har vuxit fram och den måste vi uppmärksamma och bekämpa. I högkonjunkturer, då det byggs mycket, lockar vår bransch till sig lycksökare som inte normalt är i branschen och som kommer in och förstör den. Syftet med Fair Play Bygg är att synliggöra problemet och hjälpa olika myndigheter att skapa ordning och reda, säger han.

Svartarbete, skattefusk och människohandel

De tips som kommer in via projektets webbplats följs upp och i de fall det finns misstanke om brottslighet sker ett gediget researcharbete som resulterar i en avancerad polisanmälan.

Den vanligaste typen av tips rör svartarbete och inte sällan är det de svart anlitade byggarbetarna själva som anmäler företaget för att de inte fått sin lön, blir trakasserade på arbetsplatsen eller helt enkelt föredrar att jobba vitt. Ett par av de inkomna ärendena avser mycket grov brottslighet i form av människohandel, där människor har flugits till Sverige och inackorderats i olagliga boenden.

– Den här typen av kriminalitet får såväl ekonomiska som mänskliga konsekvenser. Dels är det enormt frustrerande att det försvinner så otroligt mycket skatte­pengar som vi hade kunde använda till många andra viktiga saker i samhället, dels innebär detta personliga tragedier för de människor som utnyttjas.

Konsekvensen av svartarbete är att schyssta företag utkonkurreras av bolag som inte gör rätt för sig.

Beställarens ansvar att kontrollera

Lars Holmström pekar på hur viktigt det är med kontrollverktyg och menar att de befintliga systemen skulle kunna skärpas för att nå önskad effekt: ID06 skulle kunna fungera som en renodlad legitimation och personalliggaren skulle kunna kompletteras med månatlig skatterapportering på individnivå, resonerar han. Dessutom försvårar alltför många led med under­entreprenörer total insyn.

– Som beställare har man ett ansvar att kontrollera så långt man kan i alla led och ha koll på vilka människor som finns på arbetsplatsen. För branschen blir konse­kvensen av svartarbete att sunda och schyssta företag utkonkurreras av bolag som inte gör rätt för sig. Det går inte att konkurrera med dessa om pris, säger Lars Holmström och avslutar:

– Vi värnar om vår bransch. Det handlar om våra yrken och om vår vardag, vi vill inte bli förknippade med kriminell verksamhet. Att vi driver Fair Play Bygg tillsammans med Stockholms Byggmästareförening och att vi har ett gemensamt mål med projektet ger en otrolig styrka i att motverka dessa krafter.

Fakta Fair Play Bygg

Fair Play Bygg startades 19 februari 2016 och planeras i denna fas att pågå till och med 2019.

Det är ett gemensamt projekt mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm Gotland som vardera årligen finansierar med 1,5 miljoner. Fair Play Bygg samverkar med flera olika myndigheter, bland annat Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polisen. På www.fairplaybygg.se finns ett anmälningsformulär där man anonymt kan tipsa om misstänkt brottslig verksamhet inom byggbranschen.

Tipsen kan exempelvis gälla:

  • Fusk med arbetsgivaravgifter
  • Mutor
  • Utpressning
  • Organiserad svart arbetskraft
  • Svartarbete
  • Korruption
  • Skattefusk
  • Bedrägerier
  • Medarbetare utan arbetstillstånd


Läs mer på www.fairplaybygg.se

Text och foto: Nicole Kling

Intervjun med Lars Holmström finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 1/2017.
Publicerad: 16 feb 2017 Byggbiz Sund byggbransch