Du är här: Start

LOU

 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg5123_exNewsImg

  BF9K likställs med ISO 14001 enligt Upphandlingsmyndigheten

  Enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för upphandlare räcker det sedan den 14 mars att företaget redovisar sitt BF9K-certifikat på samma sätt som med ett ISO 14001 certifikat. Det är efter en genomgång av BF9K som miljöledningssystem som denna förändring har gjorts. BF9K-företag behöver inte längre komplettera med ytterligare dokument utan gäller enligt BF9K-certifikatet. Ett viktigt steg för att förenkla för alla BF9K-certifierade företag i byggbranschen. 

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg5031_exNewsImg

  "Det är lätt att vara efterklok när man har facit i sin hand"

  Kursen Entreprenadjuridik – fördjupningskurs riktar sig till dig som redan har gått vår grundkurs AB 04 (Steg I) och någon/några av våra tillvalskurser (Steg II). Fördjupningskursen (Steg III) är problembaserad och kommer utgå från olika verklighetsliknande situationer (case).

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg5023_exNewsImg

  Vilka krav och villkor får en upphandlande myndighet ställa?

  Fredagen den 10 november bjöd Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott in till ett frukostmöte för att lyfta de nya arbetsrättsliga bestämmelser som den 1 juni 2017 kompletterades i LOU, LUF och LUK. Frågor som lyftes var vilka krav och villkor en upphandlande myndighet ska och får ställa och vad företag som ska lämna anbud bör ha i åtanke avseende de nya reglerna.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg4928_exNewsImg

  En sammanfattning av rapporten Sund offentlig upphandling

  Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott lanserar en sammanfattning av LOU-rapporten Sund offentlig upphandling - Byggbranschens syn på offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten. Denna light-version syftar till göra rapporten mer tillgänglig och att läsaren snabbt ska få sig en överblick i vad byggbranschen ser som stora problem inom den offentliga upphandlingen. 

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg4832_exNewsImg

  Hur påverkas ditt företag av nya LOU?

  Den 1 januari 2017 började den nya lagstiftningen inom offentlig upphandling att gälla. LOU-utskottet bjöd in till frukostmöte för att medlemsföretagen skulle få en större inblick i nya LOU. Andrea Sundstrand, docent och advokat, berättade om nyheterna inom LOU och hur det kan påverka våra medlemsföretag.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg4781_exNewsImg

  Tre viktiga domar

  2016 års mest intressanta rättsfall

  Lennart Andersson, ordförande för entreprenadutskottet, hälsade fredagen den 3 februari varmt välkomna till det numera traditionella frukostmötet i början av året där Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister presenterar intressanta rättsfall från föregående år. Dessutom lanserades ett nytt nummer av Byggjuridik med flera viktiga rättsfall inom byggbranschen under 2016.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg4773_exNewsImg

  Nya lagar inom offentlig upphandling

  Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft som bland annat ska underlätta för små- och medelstora företag i den offentliga upphandlingen.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg4724_exNewsImg

  Sociala krav i offentlig upphandling

  Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjöd fredagen den 11 november på ett frukostmöte om sociala klausuler i offentlig upphandling. Trots snökaoset i Stockholm kom flera intresserade medlemsföretag för att lyssna på juristen Magnus Vidänges presentation.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg4623_exNewsImg

  Mer fokus på avtalen i nya LOU

  Den 26 maj 2016 bjöd LOU-utskottet in till frukostmöte. Ett femtiotal intresserade deltagare från medlemsföretagen var på plats och för fullsatt lokal berättade Fredrik Linder, advokat på Hamilton advokatbyrå, om de mest väsentliga förändringarna i nya LOU.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg4516_exNewsImg

  Upphandlingen för nya t-banan tuffar på

  Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott arrangerade fredagen den 6 november ett frukostmöte med tema: ”Vill du vara med och bygga Stockholms nya tunnelbana?”. Pia Lindberg-Nedby, chef för upphandling och juridik vid SLL:s Förvaltning för utbyggd tunnelbana, berättade om projektet och vad det kommer att innebära i form av nya spår, stationer, tunnlar och depåer.

  Läs mer »
 • 8 tips vid anbudslämning

  Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjöd in medlemmarna på frukostmöte fredagen den 22 maj. Inbjuden talare var Senad Babacic som sedan januari är upphandlingschef i Sundbybergs kommun och han gav sina bästa tips för vad entreprenören kan tänka på för att öka sina chanser att vinna upphandlingen.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg3666_exNewsImg

  Avsteg försvårar upphandlingarna

  Tydlighet, tid och dialog. Så sammanfattar Maria Zimdahl framgångsreceptet för att få en bättre tillämpning av LOU.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg3679_exNewsImg

  Problemet är inte LOU, utan tillämpningen

  Byggare och offentliga beställare samlades vid rapportsläppet av "Sund offentlig upphandling" som tagits fram av Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. I panelsamtalet lyfte byggarna fram att det är viktigt att det affärsmässiga står i fokus och att alla blir bedömda på lika villkor i offentliga upphandlingar.

  Läs mer »
 • Ny rapport: Sund offentlig upphandling

  Tillämpningen är problemet

  Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till miljardsummor varje år och av annonserade upphandlingar svarar samhällsbyggnadsbranschen för hela 54 procent. En färsk rapport gemensamt framtagen av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening pekar på olika faktorer som försvårar en sund upphandling i byggbranschen.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg3665_exNewsImg

  Therese Klaar: Vi måste våga utesluta låga anbud

  Mer kommunikation.
  Så lyder upphandlingschefen i Ekerö kommun Therese Klaars recept för sundare offentliga upphandlingar med bättre verklighetsförankring.

  – Många gånger har leverantörerna svar på vad som behövs – och vi måste våga fråga.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg3669_exNewsImg

  Vinnande anbud - så vinner du fler offentliga upphandlingar

  Mindre företag har ofta svårt att konkurrera med större företag vid offentliga upphandlingar. Inte för att de gör ett sämre jobb, utan för att de inte är lika bra på att skapa vinnande anbud. Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjöd in medlemmarna fredagen den 28 november för att få en snabbkurs om att skriva anbud. Det var fullsatt när inbjudne talaren Magnus Josephson, specialist på anbudsskrivning, berättade om hur företagen kan vinna fler offentliga upphandlingar.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg3449_exNewsImg

  Fullsatt frukostmöte om överprövning i offentlig upphandling

  När Andrea Sundstrand, advokat och Sveriges enda doktor i offentlig upphandling, inte hittade en bok i offentlig upphandling som var tillräckligt praktisk skrev hon en egen. Den 25 april var hon talare på föreningens frukostmöte: överprövning i offentliga upphandlingar, anordnat av Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott, och berättade om rättsmedel vid offentlig upphandling.

  Läs mer »
 • Kategorier - LOU - ctl00_cph1_dcMain_po_70_dc70_pg3278_exNewsImg

  "Referenser hör hemma i kvalificeringsfasen"

  Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bevakar hur lagen om offentlig upphandling fungerar och tillämpas inom byggbranschen. Utskottet har fått signaler från medlemsföretagen att det råder osäkerhet kring hur upphandlare handskas med referenstagning. Fredagen den 15 november bjöd utskottet in till frukostmöte för att diskutera frågan tillsammans med Therese Klaar, upphandlingschef på Ekerö kommun.

  Läs mer »
 • Hur värderas dina referenser i offentliga upphandlingar?

  Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjuder in till frukostmöte om referenstagning i offentliga upphandlingar fredagen den 15 november kl. 7.30–9.00. Niklas Kåvius, utskottets sekreterare och entreprenadjurist, berättar att utskottet fått anledning att lyfta denna fråga då flera medlemsföretag har hört av sig och upplever ett problem med referenstagning.

  Läs mer »