Engagerade deltagare i djup diskussion. Foto: Theresa Wan Ng
Engagerade deltagare i djup diskussion. Foto: Theresa Wan Ng

Kvinnlig nätverksträff om attraktiv byggbransch

Årets nätverksträff för kvinnor i branschen ägde rum fredagen den 17:e februari. Temat för träffen var attraktiv byggbransch där fokus i diskussionerna handlade om värderingar, privata såväl som professionella, och hur dessa påverkar en arbetsgivare i dess rekryteringsarbete.

Ett fyrtiotal deltagare samlades för att under en halv dags workshop diskutera vad arbetsgivare kan göra för att lyfta branschens attraktionskraft för kvinnor. Moderator för nätverksträffen var Karin Ahlström som har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap.

Teori och forskning blandades med intensiva diskussioner bland deltagarna kring lösningar och förslag. Karin Ahlström gick igenom hur värderingar och normer påverkar företagskulturen och därmed hur företaget rekryterar. 

Kvinnor måste jobba hårdare och visa tydligare att de vill ha en ledarroll. För männen anses viljan att bli chef en självklarhet. 

Många bra förslag kom fram under nätverksträffen. Bland annat föreslog deltagarna att det är viktigt att koppla Key Performance Indicators (KPI:er) till jämställdhetsmål så att företaget verkligen kan se att utvecklingen går åt rätt håll.

Karin Ahlström avslutade halvdagen med att berätta om vad som krävs för att branschen ska få en positiv utveckling i jämställdhetsfrågan. Som med alla komplexa förändringsprojekt kräver även denna fråga först och främst att ledningsgruppen inser problemet och tar sitt ansvar. Sen är det viktigt att ta en fråga i taget och inte greppa för stort på en gång. Avslutningsvis, ha tålamod, förändringar tar tid. Men med tydlig målsättning och en konkret aktivitetsplan kommer förändringen allteftersom. 

Publicerad: 21 feb 2017 Evenemang Kompetensförsörjning