Kompetensförsörjning

 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4837_exNewsImg

  Branschens framtida medarbetare mottog stipendier

  I år inkom fler ansökningar till Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse än någonsin. Efter ett tufft urval stod det klart att 34 elever från KTH, Hermods och Nackademin fick motta stipendier under Stockholms Byggmästareförenings årsmöte den 5 april.

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4796_exNewsImg

  Kvinnlig nätverksträff om attraktiv byggbransch

  Årets nätverksträff för kvinnor i branschen ägde rum fredagen den 17:e februari. Temat för träffen var attraktiv byggbransch där fokus i diskussionerna handlade om värderingar, privata såväl som professionella, och hur dessa påverkar en arbetsgivare i dess rekryteringsarbete.

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4775_exNewsImg

  Student - sök stipendium

  Har du tidigare erfarenhet från byggbranschen och läser på någon utav de byggtekniska utbildningarna vid KTH, Hermods eller Nackademin? Då har du möjlighet att ansöka om stipendier ur Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse.

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4731_exNewsImg

  Hur löser vi den framtida kompetensförsörjningen?

  Tillväxttakten inom byggsektorn fortsätter att öka i regionen, speciellt inom nybyggnad av flerbostadshus. Samtidigt står branschen inför en utmaning med minskad arbetskraft och svårigheter i kompetensförsörjningen. På Bostadsforums frukostmöte den 23 november diskuterades vilka åtgärder som behövs för att kunna säkerställa en framtida kompetensförsörjning i branschen som kan möta den ökade tillväxten inom byggsektorn. 

  Läs mer »
 • VD har ordet: Inspirera framtidens samhällsbyggare

  Alla vi som jobbar i olika delar av samhällsbyggnadssektorn hamnar dagligen i samtal om allt som byggs just nu och allt som behöver byggas framöver. Då kommer vi också in på diskussionen om var vi ska hitta alla nya medarbetare som behövs i branschen. Var finns alla de som ska medverka till att vi kan uppfylla planerna på bostäder, vägar, skolor, sjukhus och järnvägar? 

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4652_exNewsImg

  Ann-Charlotte Geissler: Lyssna på ungas idéer kring stadens utveckling

  Nästa generation samhällsbyggare går på högstadiet. I tävlingen Future City planerar elever i åldrarna 12 till 15 år framtidens stad utifrån ett givet tema och med stöd av en mentor från näringslivet. Tidningen Byggbiz fick en pratstund med projektledaren Ann-Charlotte Geissler. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4563_exNewsImg

  Byggmästareföreningen på KHAD med engagerade studenter

  KTH Haninges Arbetsmarknadsdag (KHAD) anordnades tisdagen den 23 februari och Stockholms Byggmästareförening erbjöd medlemsföretagen monterplats. Detta för att marknadsföra bygg- och anläggningsföretagen som arbetsgivare för högskolestudenterna i Stockholm.

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4545_exNewsImg

  Lars Tullstedt: Fullärd blir man aldrig

  Skolorna måste ta större ansvar för utbildningskvaliteten på yrkesprogrammen, och branschen borde verka för att stimulera kompetensutveckling även efter avslutad lärlingstid. Det menar Lars Tullstedt nationellt ansvarig för kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier.

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4547_exNewsImg

  Dags att ansöka om stipendier

  Har du tidigare erfarenhet från byggbranschen och läser på någon utav de byggtekniska utbildningarna vid KTH Haninge, Hermods eller Nackademin? Då har du möjlighet att ansöka om stipendier ur Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse.

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4544_exNewsImg

  Per Mangs: Handledare har ett stort socialt engagemang

  Tre snabba frågor om lärlingssystemet till Per Mangs, HR-specialist på NCC och ledamot i BYN Stockhom Gotland.

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg4542_exNewsImg

  Therese Hellman: Byggbranschen var ett självklart val för mig

  Lärlingen Therese Hellman får snart sitt yrkesbevis och blir därmed betongarbetare. För henne har branschvalet alltid varit självklart och det bästa med jobbet är kollegorna.

  Läs mer »
 • Fler utbildningsplatser i Blekinge kan ge fler bostäder i Stockholm

  Brist på kommunala plan- och bygglovshandläggare är en begränsande faktor för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen och många kommuner har ett stort rekryteringsbehov. I juli lämnades första antagningsbeskedet inför höstens utbildningsstarter på landet universitet och högskolor. Blekinge tekniska högskola (BTH) har till sitt treåriga program Fysisk planering som utbildar planeringsarkitekter fått ökat anslag och därmed kunnat utöka sina utbildningsplatser från fjolårets 75 till höstens 105 platser.

  Läs mer »
 • Kategorier - Kompetensförsörjning - ctl00_cph1_dcMain_po_153_dc153_pg3535_exNewsImg

  Debattduell mellan två finansborgarrådskandidater

  Stockholms Byggmästareförening och Fastighetsägarna Stockholm bjöd in till afterwork fredagen den 22 augusti i det så kallade Stockholmsrummet i Kulturhuset. Till chipsen och drycken serverades en färsk rapport om behovet av arbetskraft inom byggbranschen samt en debattduell mellan Sten Nordin (M) och Karin Wanngård (S), två kandidater till finansborgarrådsposten efter valet.

  Läs mer »
 • Brist på personal hotar byggbranschen

  En rapport gemensamt framtagen av Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggmästareförening visar tydligt att arbetskraftsbristen inom byggbranschen slår och kommer att slå hårt mot Stockholms byggplaner.

  Läs mer »
 • Praktiserande planhandläggare fick perspektiv på planprocessen

  Stockholms Byggmästareförening tog emot en grupp studenter som studerar masterprogrammet i samhällsplanering på Stockholms universitet. Martin Arkad, vd på Järntorget, gick igenom plan- och byggprocessen utifrån byggföretagens synvinkel.

  Läs mer »
 • Hot om kompetensbrist i byggbranschen

  Byggföretag tillsammans med branschorganisationen Stockholms Byggmästareförening oroar sig för en kommande kompetensbrist i byggbranschen. Anledningen är att Myndigheten för Yrkeshögskolan avslår förnyade tillstånd för samtliga av Stockholmsregionens utbildningar till byggnadsingenjörer och arbetsledare hos Nackademin, vilket kraftigt påverkar kompetensförsörjningen i branschen negativt. 

  Läs mer »