Moderator Madeleine Sjöstrand tillsammans med panelen. Foto: Ellen Norman
Moderator Madeleine Sjöstrand tillsammans med panelen. Foto: Ellen Norman

Kommunala särkrav – är det verkligen så illa?

Den 8 mars samlades byggare och kommunföreträdare för frukostmöte med Bostadsforum – samarbetet mellan Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län). Bostadsforum är mötesplatsen för länets kommuner och byggare och temat för morgonen var Kommunala särkrav – är det verkligen så illa?. Den 1 januari 2015 trädde en ny lag i kraft som begränsade kommunernas möjligheter att ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Nu har två år gått med den nya lagstiftningen.

Anledningen till den nya lagen om kommunala särkrav var att processerna skulle bli enklare, effektivare och att samma tekniska lösningar ska kunna användas i alla landets kommuner.

Syftet med kommunala särkrav:

  • Att undvika att kraven varierar från kommun till kommun.
  • Bekräfta att endast staten får ställa krav vad gäller byggnaders tekniska egenskaper.
  • Kommunerna ska inte, genom till exempel markanvisningar, kunna driva byggtekniken åt ett visst håll.
  • I markanvisningstävlingar kan inte tekniska egenskaper ingå som urvalskriterier.

Eidar Lindgren, tidigare sekreterare i Byggkravsutredningen och nu verksam vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH, var med och utformade lagförslaget. Han inledde morgonen med att berätta vad juridiken säger om kommunala särkrav. Eidar gick igenom situationen före 2015; då kunde kommuner vid överlåtelse av mark ställa krav i avtal som gick längre än kraven i BBR. Idag ser situationen annorlunda ut; kommunen kan vid överlåtelse av mark inte ställa krav i avtal som går längre än kraven i BBR, vilket framgår i PBL.

Eidar_Lindgren.jpg

Kommuner får idag inte ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper såvida inte kommunen själv är byggherre eller fastighetsägare eller marken upplåts åt annan men kommunen fortfarande är ägare.

De tekniska lösningarna ska byggbolagen kunna och inte kommunerna.

I panelen för att diskutera kommunala särkrav fanns, förutom Eidar Lindgren, Gunnar Söderholm, förvaltningsdirektör på Miljöförvaltningen Stockholms stad; Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla; Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge samt Jenny Winblad, hållbarhetsansvarig på Bonava. Det fanns en stor enighet om att det är viktigt med enhetliga och förutsägbara regler.

Moderator Madeleine Sjöstrand avslutade frukostmötet med frågan ”Anser ni att kraven behöver höjas?"

- Skärps vissa krav kan det bli bättre, men viktigast är uppföljningen.
Jenny Winblad

- Ska kraven höjas behöver alla vara kunniga om de tekniska och ekonomiska delarna. Det är viktigt att det ser lika ut över hela landet.
Eidar Lindgren

- Generellt behöver miljökraven höjas.
Daniel Dronjak

- Den största utmaningen vi har: vi ska bygga billigt, hållbart billigt.
Gunnar Söderholm

- Ska vi klara regeringens mål för bostadsbyggande kan vi inte ha kostnadsdrivande krav.
Claes Thunblad

Staffan Grundmark, ordförande för Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott och regionchef på Besqab Projekt o Fastigheter AB, sa efter frukostmötet att det är tydligt att det är olika syn på att ställa särkrav eller inte.

Det var ett väldigt intressant Bostadsforum. Ett samtal som blev en debatt.

Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening och regionchef för Sveriges Byggindustrier Öst, höll med om att dagens ämne var intressant.

Det märktes att alla i panelen såg samverkan som mycket viktigt. Kommuner och byggare borde samverka för att påverka utvecklingen av Boverkets byggregler.

Nästa Bostadsforum går av stapeln den 3 maj. Håll utkik efter inbjudan!

Publicerad: 09 mar 2017 Bostad Evenemang