Göran Persson, ny medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier 2015. Foto: Johanna Stenius
Göran Persson, ny medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier 2015. Foto: Johanna Stenius

"Jag vill ha en stark och kompetent medpart"

Göran Persson, vd för Norra Stockholm Bygg ‘AB, är ett av de många företag som under 2015 blev medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

Anledningen till att det blev just nu, efter mer än 35 ‡år i branschen, är enkel:
–‡ Egentligen beror det på alla nya‡ kvalitets- ‡och ‡arbetsmiljöregler ‡som gör att man vill ha en stark och kompetent medpart om det skulle uppstå problem, säger Göran Persson.

Förhoppningen var också att få möjlighet till kompetensutveckling. Norra Stockholm Bygg omsätter mellan 30 och 100 miljoner kronor per år och bygger främst åt industri och handel.‡

– Vi är ganska unika i bygg-Sverige med vår ISO-certifiering för miljö, kvalitet och arbetsmiljö så där har vi kommit långt, men det finns andra delar där vi har mer att lära, säger Göran Persson som snabbt upptäckte att företaget hade mycket positivt att hämta från medlemskapet.

– Ja, för tusan. Jag har varit på informationsträffŠ och kurs och ett mycket trevligt kvartalsmöte. Det finns en stor möjlighet att jag blir mer aktiv i föreningen än jag trodde från början.

Han tycker också att det har varit mycket givande att träŠffa andra medlemsföretag att bygga kontaktytor med.

– Jag tycker ‡Byggmästareföreningen är aktiva med‡ det‡ den gör
och det känns skönt att ha ‡dem på sin sida.

Intervjun är hämtad från Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsberättelse 2015. Vill du läsa hela verksamhetsberättelsen kan du göra det här.

Publicerad: 23 feb 2016 Medlem