Jens Hoffmann, vd på Dipart och tidigare ledamot i Stockholms Byggmästareförenings styrelse. Foto: Pressbild
Jens Hoffmann, vd på Dipart och tidigare ledamot i Stockholms Byggmästareförenings styrelse. Foto: Pressbild

»Jag tänkte att vi borde bekämpa skurkarna - och så kom jag på Fair Play Bygg«

Jens Hoffmann, vd på Dipart och tidigare ledamot i Stockholms Byggmästareförenings styrelse, tröttnade på att se seriösa byggföretag konkurreras ut av kriminella verksamheter. Då fick han idén till projektet Fair Play Bygg, som nu i februari fyller ett år.

Hur kom du på idén med Fair Play Bygg?

– Jag såg det gedigna arbete som vi i Stockholms Byggmästareförening lade ner på att få till en seriös bransch, och reagerade på att vi inte gjorde någonting för att komma åt de kriminella aktörerna. Jag tänkte att vi borde bekämpa skurkarna – och på så vis kom jag på Fair Play Bygg. Det är mycket positivt att Byggnads och Byggmästareföreningen arbetar tillsammans med detta. Detta är en av branschens viktigaste frågor och den måste lösas gemensamt.

Vad är förhoppningen med projektet?

– Hela tanken med Fair Play Bygg är att kunna komma åt den kriminella verksamheten medan den fortfarande pågår. Innan projektet fick de olika myndigheterna – till exempel Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten – in tips som hann bli kalla. Myndigheter arbetar retroaktivt och oegentlig bokföring ställs ju inte synligt i bokhyllan.

Problem löses ute i verkligheten.

Varför ska man anmäla misstanke om brott till Fair Play Bygg och inte till Polisen?

– Utredarna på Fair Play Bygg gör grundarbetet, men driver inte ärendet när det har lämnats över. Projektet blir en brygga mellan polis och byggare och som anmälare omfattas man av sekretess. När det handlar om stora belopp, vilket det gör när det gäller svartarbete, följer ofta annan kriminell verksamhet i kölvattnet – som utpressning och misshandel – vilket kan fungera avskräckande på den som vill anmäla.

Hur kan man se tecken på brottslig verksamhet?

– Att upptäcka att företag anlitar svart arbetskraft är inte svårt om man bara tittar efter. Men man kommer inte åt problemet genom att läsa blanketter, man måste ut i verkligheten – kontrollera på plats och ställa frågor till byggarna direkt. De svarar bara någon frågar, och de skulle förstås hellre vilja jobba vitt om de bara fick möjligheten.

Hur kan man komma till bukt med detta?

– Det behövs resurser för att rensa upp i byggbranschen. Fair Play Bygg är ett steg i det arbetet, nästa steg är myndighetskontroll ute på byggena. Det är viktigt att visa att det finns en risk att åka dit, då skulle fler tänka till både vad gäller att ta ett svart jobb och att anlita svart arbetskraft. De seriösa företagarna måste känna att myndigheterna står på deras sida, att det inte är okej att jobba kriminellt.

Läs mer på www.fairplaybygg.se

Text: Nicole Kling

Intervjun med Jens Hoffmann finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 1/2017.

Publicerad: 17 feb 2017 Byggbiz Sund byggbransch