Ylva Disheden från Länsstyrelsen om prognosen för byggbranschen. Foto: Theresa Wan Ng
Ylva Disheden från Länsstyrelsen om prognosen för byggbranschen. Foto: Theresa Wan Ng

Hur löser vi den framtida kompetensförsörjningen?

Tillväxttakten inom byggsektorn fortsätter att öka i regionen, speciellt inom nybyggnad av flerbostadshus. Samtidigt står branschen inför en utmaning med minskad arbetskraft och svårigheter i kompetensförsörjningen. På Bostadsforums frukostmöte den 23 november diskuterades vilka åtgärder som behövs för att kunna säkerställa en framtida kompetensförsörjning i branschen som kan möta den ökade tillväxten inom byggsektorn. 

Först ut bland talarna var Ylva Disheden, utvecklingsledare på Länsstyrelsen. Hon informerade om Länsstyrelsens rapport Stockholm 2025 som är en prognos för utbildnings- och arbetsmarknaden. Ylva konstaterade att behovet av arbetskraft inom byggsektorn beräknas öka med 225 000 personer fram till 2025. Många gymnasieingenjörer kommer att gå i pension inom en snar framtid vilket påverkar byggsektorn kraftigt. Om inga åtgärder sätts in kommer det att råda brist på 10 000 gymnasieingenjörer till år 2025. Prognosen från Länsstyrelsen visar också att andra anställda med gymnasial utbildning kommer från ett bredare urval av utbildningar, exempelvis från Data-, el- och energitekniska utbildningen där 25 procent arbetar inom byggindustrin.

Arbetsförmedlingens branschstrateg David Finch presenterade sedan de initiativ som organisationen genomför för att säkerställa att kompetensbehoven inom branschen möts. Bland annat har myndigheten startat Arbetsgivarcenter som arbetar med specifika branscher och har olika branschstrateger som ska vara experter inom respektive bransch. Syftet är att få en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, regionala aktörer, branschorganisationer och företagsrepresentanter så att arbetsmarknadsåtgärder som sätts in uppfyller de behov som finns i branschen.

Regeringen har i augusti 2016 utsett en samordningsgrupp med uppdraget att utreda och identifiera kapacitetsbrister avseende arbetskraft i branschen samt följa upp pågående insatser. Särskilt fokus finns på kvinnors situation i branschen och behoven av åtgärder för att få in fler kvinnor i byggbranschen. Samordnaren Tommy Andersson presenterade beräkningar som gruppen har gjort och konstaterar att det råder ett stort mörkertal kring utländsk personal. 

Det är en differens på 11 500 förvärsarbetande. 

Från företagen fanns denna morgon Järntorget och NCC representerade. Talarna från de båda företagen lyfte fram det skriande behovet av platschefer, arbetsledare och projektledare. Men företagen visade också på lösningar på utmaningarna. För Järntorget handlar det om att jobba med volymer.

- En platschef hos oss har ansvar för 100 lägenheter istället för tidigare 25 stycken. Vi skippar alla små projekt, det får de små bolagen ta hand om, säger Martin Arkad vd för Järntorget.

NCC arbetar mycket med utbildning för att få in personal i företaget. Bland annat har företaget startat tre gymnasieskolor för att utbilda ingenjörer samt har ett samarbete med Kunskapsskolan för att utbilda personer med utländsk bakgrund som sedan kan börja arbeta på NCC.

Under den efterföljande paneldiskussionen med talarna konstaterades det att samverkan mellan stat, kommun och företag var avgörande om utmaningen med den framtida kompetensförsörjningen ska kunna lösas. Eller som Järntorgets vd beskrev det:

Vi behöver alla samarbeta för att kunna lösa problemen. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Här kan du ta del av presentationerna från frukostmötet: Arbetskraftsbrist och den framtida kompetensförsörjningen.


 

Publicerad: 23 nov 2016 Evenemang Kompetensförsörjning Medlem