Hearing om "Mer flyg och bostäder"

Den 1 september arrangerade Stockholms Byggmästareförening tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm en hearing med anledning av rapporten ”Mer flyg och bostäder”. Rapporten handlar om Arlandas och Brommas framtid som flygplatser och möjligheten att bygga bostäder i Stockholmsområdet. På hearingen deltog Bo Bylund, som biträdde samordningsmannen i utredningen, och Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region, som talade om Stockholms stads perspektiv på frågan.

Flygkapaciteten och bostadsbyggandet i Stockholmsområdet är synnerligen viktiga utvecklingsfrågor för hela regionen.

– Det var givande att samla våra respektive organisationers medlemmar, byggare och fastighetsägare, och tillsammans samtala om de synpunkter och infallsvinklar som vi från branschen vill ge regeringen när det gäller flygplatsernas framtid och bostadsbyggandet i vår tillväxtregion, kommenterade Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, efter hearingen.

Rapportens slutsatser

Regeringen tillsatte en statlig samordnare för att utreda flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet. Rapporten ”Mer flyg och bostäder” överlämnades den 11 april till Näringsdepartementet och nu pågår remissvarstiden fram till den 19 september 2016.

Slutsatser i rapporten är:

  • Arlandas kapacitet måste öka.
  • Bromma har ingen framtid efter 2038.
  • 30 000 bostäder på och runt Bromma är mycket viktiga för Stockholms tillväxt.
  • Omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs.
  • Regeringen måste ta ett helhetsansvar.

 Bo_Bylund.jpg

Bo Bylund presenterar rapporten "Mer flyg och bostäder" och dess slutsater. Foto: Sofia Jonsson

Bland remissinstanserna för rapporten finns kommuner, länsstyrelser och myndigheter, men ingen organisation som företräder fastighetsägare eller byggherrar. För att samla in synpunkter från bygg- och fastighetsbranschen arrangerades hearingen och nu kommer remissvarsarbetet att inledas. 

Publicerad: 05 sep 2016 Bostad Evenemang Infrastruktur