Peter Leander, Lars Holmström, Jens Hoffmann, Fredrik Sirberg och Peringvar Östblom efter mötet med inrikesministern. Foto: Marie Dolk Persson
Peter Leander, Lars Holmström, Jens Hoffmann, Fredrik Sirberg och Peringvar Östblom efter mötet med inrikesministern. Foto: Marie Dolk Persson

Fair Play Bygg träffade inrikesministern

Fair Play Bygg-gruppen träffade inrikesminister Anders Ygeman på torsdagen den 9 mars för att redovisa erfarenheterna från det första verksamhetsåret. På plats fanns Johan Moström, politiskt sakkunnig för inrikesministern; ägar-/och styrgrupp som består av Marie Dolk Persson, Stockholms Byggmästareförening; Lars Holmström, Byggnads Stockholm-Gotland samt Fredrik Sirberg, Byggnads Stockholm-Gotland. För dagen var gruppen också förstärkt med Jens Hoffmann, vd Dipart, en av idégivarna till projektet.

Under mötet redovisade arbetsgruppen, som består av Peter Leander och Peringvar Östblom, de resultat som framkommit under det första arbetsåret. Framförallt är det nyttjande av svart arbetskraft och undanhållande av skatt och avgifter som är mest frekvent i anmälningarna som kommit in. Fair Play Bygg drar slutsatsen att myndigheterna behöver utöka sitt kontrollarbete och samverka både i planering och operativt på fältet. Det behövs också betydligt bättre rutiner för att omöjliggöra skapande av falska identiteter.

Vi önskar att myndigheterna kan släppa på en del av sekretessreglerna för en effektivare kontroll.

- Peringvar Östblom

Vad är Fair Play Bygg?

Projektet drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening för att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor. Fair Play Bygg stödjer myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i Byggbranschen. Genom inkomna tips och information om misstankar om brottslig verksamhet kan Fair Play Bygg undersöka informationen och på så sätt styrka misstankar om brott för att sedan lämna över dessa till rätt myndigheter. Läs mer och lämna tips på www.fairplaybygg.se.

FairPlayBygg-Logo-final.jpg

Fair Play Bygg-gruppen träffade inrikesminister Anders Ygeman på torsdagen den 9 mars för att redovisa erfarenheterna från det första verksamhetsåret. På plats fanns Johan Moström, politiskt sakkunnig för inrikesministern; ägar-/och styrgrupp som består av Marie Dolk Persson, Stockholms Byggmästareförening; Lars Holmström, Byggnads Stockholm-Gotland samt Fredrik Sirberg, Byggnads Stockholm-Gotland. För dagen var gruppen också förstärkt med Jens Hoffmann, vd Dipart, en av idégivarna till projektet.

Under mötet redovisade arbetsgruppen, som består av Peter Leander och Peringvar Östblom, de resultat som framkommit under det första arbetsåret. Framförallt är det nyttjande av svart arbetskraft och undanhållande av skatt och avgifter som är mest frekvent i anmälningarna som kommit in. Fair Play Bygg drar slutsatsen att myndigheterna behöver utöka sitt kontrollarbeteoch samverka både i planering och operativt på fältet.Det behövs också betydligt bättre rutiner för att omöjliggöra skapande av falska identiteter.

 

Ingen text ifylld

 
Publicerad: 10 mar 2017 Arbetsmiljö Sund byggbransch