Entreprenad

 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg5080_exNewsImg

  2017 års mest intressanta rättsfall

  Den 2 februari bjöd Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott in till ett frukostmöte. De mest intressanta och viktigaste rättsfallen för byggbranschen från 2017 presenterades. Under frukostmötet var det även release för det nya numret av Byggjuridik, som i år firar 15-årsjubileum.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg5031_exNewsImg

  "Det är lätt att vara efterklok när man har facit i sin hand"

  Kursen Entreprenadjuridik – fördjupningskurs riktar sig till dig som redan har gått vår grundkurs AB 04 (Steg I) och någon/några av våra tillvalskurser (Steg II). Fördjupningskursen (Steg III) är problembaserad och kommer utgå från olika verklighetsliknande situationer (case).

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg5024_exNewsImg

  Ny version av Hantverkarformuläret

  Hantverkarformuläret är en avtalsmall som är avsedd att användas vid anbud och avtal för reparations- och ombyggnadsentreprenader där enskild konsument (en privatperson) är beställare. Formuläret är ett bra stöd för både företaget och konsumenten. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg5023_exNewsImg

  Vilka krav och villkor får en upphandlande myndighet ställa?

  Fredagen den 10 november bjöd Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott in till ett frukostmöte för att lyfta de nya arbetsrättsliga bestämmelser som den 1 juni 2017 kompletterades i LOU, LUF och LUK. Frågor som lyftes var vilka krav och villkor en upphandlande myndighet ska och får ställa och vad företag som ska lämna anbud bör ha i åtanke avseende de nya reglerna.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4878_exNewsImg

  Byggnadsarbeten för brf eller boende - vad gäller?

  Lagar och standardavtal är olika om beställaren är en bostadsrättsförening eller en bostadsrättshavare. Arbeten utförs ofta åt föreningen och de boende samtidigt, vilket gör att det kan uppstå en hel del frågor. Under frukostmötet den 26 april bjöd Konsumententreprenadutskottet in medlemsföretag som arbetar mot konsumenter för att försöka bena ut frågorna.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4781_exNewsImg

  Tre viktiga domar

  2016 års mest intressanta rättsfall

  Lennart Andersson, ordförande för entreprenadutskottet, hälsade fredagen den 3 februari varmt välkomna till det numera traditionella frukostmötet i början av året där Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister presenterar intressanta rättsfall från föregående år. Dessutom lanserades ett nytt nummer av Byggjuridik med flera viktiga rättsfall inom byggbranschen under 2016.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4746_exNewsImg

  Rundabordssamtal: Vad kostar avstegen?

  Den 9 december anordnade entreprenadutskottet på Stockholms Byggmästareförening ett rundabordssamtal med ett trettiotal byggherrar och byggentreprenörer. 

  Läs mer »
 • Avstegen från AB äter upp halva vinsten

  Anders Kivijärvi, senior byggekonom, har skrivit rapporten »Vad kostar avstegen?« som handlar om de ekonomiska aspekterna av avvikelser från de allmänna bestämmelserna (AB). Det visar sig att så mycket som hälften av vinstmarginalen äts upp till följd av dyrare anbud och administrativa kostnader.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4717_exNewsImg

  Claes Rising: ”Avstegen fördyrar  byggandet i onödan"

  Rapporten »Vad kostar avstegen?« från SBUF granskar vilka konsekvenser de många undantagen från de allmänna bestämmelserna (AB) får för byggbranschen. Högre priser, sämre konkurrens och fler tvister är några av rapportens slutsatser.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4541_exNewsImg

  De mest intressanta rättsfallen från 2015

  Den 29 januari bjöd Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott in till årets första frukostmöte. De mest intressanta och viktigaste rättsfallen för byggbranschen från 2015 var på agendan. Under frukostmötet var det även release för det nya numret av Byggjuridik.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg3312_exNewsImg

  Onödiga tilläggsförsäkringar fördyrar byggprojekt

  "För mig är det helt obegripligt varför man inte håller sig till AB-systemets standardavtal. Gör man det så täcks alla relevanta risker, eventuellt behöver man komplettera med ROT-försäkring" sade Rikard Öijermark, Brim AB, på det frukostmöte som föreningens entreprenadutskott anordnade fredagen den 17 januari.

  Läs mer »