Entreprenad

 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4878_exNewsImg

  Byggnadsarbeten för brf eller boende - vad gäller?

  Lagar och standardavtal är olika om beställaren är en bostadsrättsförening eller en bostadsrättshavare. Arbeten utförs ofta åt föreningen och de boende samtidigt, vilket gör att det kan uppstå en hel del frågor. Under frukostmötet den 26 april bjöd Konsumententreprenadutskottet in medlemsföretag som arbetar mot konsumenter för att försöka bena ut frågorna.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4781_exNewsImg

  Tre viktiga domar

  2016 års mest intressanta rättsfall

  Lennart Andersson, ordförande för entreprenadutskottet, hälsade fredagen den 3 februari varmt välkomna till det numera traditionella frukostmötet i början av året där Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister presenterar intressanta rättsfall från föregående år. Dessutom lanserades ett nytt nummer av Byggjuridik med flera viktiga rättsfall inom byggbranschen under 2016.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4746_exNewsImg

  Rundabordssamtal: Vad kostar avstegen?

  Den 9 december anordnade entreprenadutskottet på Stockholms Byggmästareförening ett rundabordssamtal med ett trettiotal byggherrar och byggentreprenörer. 

  Läs mer »
 • Avstegen från AB äter upp halva vinsten

  Anders Kivijärvi, senior byggekonom, har skrivit rapporten »Vad kostar avstegen?« som handlar om de ekonomiska aspekterna av avvikelser från de allmänna bestämmelserna (AB). Det visar sig att så mycket som hälften av vinstmarginalen äts upp till följd av dyrare anbud och administrativa kostnader.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4717_exNewsImg

  Claes Rising: ”Avstegen fördyrar  byggandet i onödan"

  Rapporten »Vad kostar avstegen?« från SBUF granskar vilka konsekvenser de många undantagen från de allmänna bestämmelserna (AB) får för byggbranschen. Högre priser, sämre konkurrens och fler tvister är några av rapportens slutsatser.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg4541_exNewsImg

  De mest intressanta rättsfallen från 2015

  Den 29 januari bjöd Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott in till årets första frukostmöte. De mest intressanta och viktigaste rättsfallen för byggbranschen från 2015 var på agendan. Under frukostmötet var det även release för det nya numret av Byggjuridik.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenad - ctl00_cph1_dcMain_po_69_dc69_pg3312_exNewsImg

  Onödiga tilläggsförsäkringar fördyrar byggprojekt

  "För mig är det helt obegripligt varför man inte håller sig till AB-systemets standardavtal. Gör man det så täcks alla relevanta risker, eventuellt behöver man komplettera med ROT-försäkring" sade Rikard Öijermark, Brim AB, på det frukostmöte som föreningens entreprenadutskott anordnade fredagen den 17 januari.

  Läs mer »