Entreprenadjuridik

 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg5183_exNewsImg

  Entreprenadjuridik för nybörjare

  Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister har släppt en filmserie, Entreprenadjuridik för nybörjare, som behandlar de vanligaste frågorna de får inom entreprenadjuridiken. Genom dessa filmer får du en inblick i entreprenadjuridikens snåriga djungel.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg5179_exNewsImg

  Ny version av Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 18 ersätter ABS 09

  Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS) är ett standardavtal som innehåller allmänna bestämmelser för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus åt privatpersoner. Till ABS hör även ett formulär för entreprenadkontrakt och ett formulär för ändringar och tilläggsarbeten, vilka kan användas om ABS ingår i ett entreprenadavtal. Dessa handlingar är ett bra stöd för både byggföretag och privatpersoner. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg5080_exNewsImg

  2017 års mest intressanta rättsfall

  Den 2 februari bjöd Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott in till ett frukostmöte. De mest intressanta och viktigaste rättsfallen för byggbranschen från 2017 presenterades. Under frukostmötet var det även release för det nya numret av Byggjuridik, som i år firar 15-årsjubileum.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg5031_exNewsImg

  "Det är lätt att vara efterklok när man har facit i sin hand"

  Kursen Entreprenadjuridik – fördjupningskurs riktar sig till dig som redan har gått vår grundkurs AB 04 (Steg I) och någon/några av våra tillvalskurser (Steg II). Fördjupningskursen (Steg III) är problembaserad och kommer utgå från olika verklighetsliknande situationer (case).

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg5023_exNewsImg

  Vilka krav och villkor får en upphandlande myndighet ställa?

  Fredagen den 10 november bjöd Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott in till ett frukostmöte för att lyfta de nya arbetsrättsliga bestämmelser som den 1 juni 2017 kompletterades i LOU, LUF och LUK. Frågor som lyftes var vilka krav och villkor en upphandlande myndighet ska och får ställa och vad företag som ska lämna anbud bör ha i åtanke avseende de nya reglerna.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4832_exNewsImg

  Hur påverkas ditt företag av nya LOU?

  Den 1 januari 2017 började den nya lagstiftningen inom offentlig upphandling att gälla. LOU-utskottet bjöd in till frukostmöte för att medlemsföretagen skulle få en större inblick i nya LOU. Andrea Sundstrand, docent och advokat, berättade om nyheterna inom LOU och hur det kan påverka våra medlemsföretag.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4781_exNewsImg

  Tre viktiga domar

  2016 års mest intressanta rättsfall

  Lennart Andersson, ordförande för entreprenadutskottet, hälsade fredagen den 3 februari varmt välkomna till det numera traditionella frukostmötet i början av året där Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister presenterar intressanta rättsfall från föregående år. Dessutom lanserades ett nytt nummer av Byggjuridik med flera viktiga rättsfall inom byggbranschen under 2016.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4773_exNewsImg

  Nya lagar inom offentlig upphandling

  Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft som bland annat ska underlätta för små- och medelstora företag i den offentliga upphandlingen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4759_exNewsImg

  Ny medarbetare - Maria Andersson

  Den 5 december började juristen Maria Andersson på Stockholms Byggmästareförening. Hon kommer närmast från medlemsorganisationen Måleriföretagen i Sverige där hon ansvarade för entreprenadfrågor. Vi fångade Maria i korridoren för några snabba frågor.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4746_exNewsImg

  Rundabordssamtal: Vad kostar avstegen?

  Den 9 december anordnade entreprenadutskottet på Stockholms Byggmästareförening ett rundabordssamtal med ett trettiotal byggherrar och byggentreprenörer. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4745_exNewsImg

  Ny utgåva av Entreprenad- och konsulträtt

  Boken Entreprenad- och konsulträtt är en av entreprenadjuridikens klassiker. Nu har den nionde utgåvan givits ut med flera nyheter och uppdateringar. Medförfattare till boken är Stockholms Byggmästareföreningens entreprenadjurister Claes Sahlin och Martin Peterson.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4631_exNewsImg

  Tjänsten är tillsatt!

  Den 5 december tillträder Maria Andersson den utlysta tjänsten som entreprenadjurist på Stockholmskontoret. Maria kommer närmast från Måleriföretagen i Sverige där hon arbetat som entreprenadjurist sedan 2008. Maria har också praktisk erfarenhet av konsumenträtt och lagen om offentlig upphandling. Hon har även hållit kurser i entreprenad- och konsumenträtt.

  Maria blir vår nya förstärkning på entreprenadjuridiska enheten och kommer att ansvara för LOU-frågorna på kontoret.

  Vi önskar Maria hjärtligt välkommen till oss på Stockholmskontoret!

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4594_exNewsImg

  "200 frågor och svar om entreprenadjuridik"

  Under flera år har spalten "Fråga juristen" funnits - och nu är frågorna och svaren samlade i boken "200 frågor och svar om entreprenadjuridik". Urvalet av frågorna kommer från tidningen Byggindustrins läsare där svaren skrivs av entreprenadjurister på Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4564_exNewsImg

  Revidering av AB 04 och ABT 06

  BKK har börjat arbetet med framtidens AB/ABT och tillsammans med Svensk Byggtjänst ordnar de en konferens den 11 april. Avstampet till denna revidering togs på konferensen "10 år med AB 04" som ägde rum 2015 som Stockholms Byggmästareförening var initiativtagare till.

  Läs mer »
 • "Spelet om pengarna inom byggsektorn"

  Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister Claes Sahlin och Niklas Kåvius i debattartikel:

  "Bristfälliga förfrågningsunderlag inom byggsektorn skapar onödiga rättsliga efterspel. Ingen vill sitta med Svarte Petter i slutet av projektet och därför behöver vi tydligare spelregler. Inför den kommande revideringen av AB 04 och ABT 06 finns möjlighet att göra skillnad".

  Läs hela debattarikeln i tidningen Byggindustrin.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg4489_exNewsImg

  Varför är HD:s domar av betydelse för byggbranschen?

  En tapper skara medlemsföretag från Södertälje Byggmästareförening tog sig ut i regnet den 25 september för ett frukostmöte om entreprenadjuridiska rättsfall i Högsta domstolen (HD). Martin Peterson, entreprenadjurist på Byggmästareföreningen, berättade för deltagarna om Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet, två domar som betyder mycket för byggbranschen.

  Läs mer »
 • Beslut om revidering av AB 04 och ABT 06

  Tidigare i år arrangerades på initiativ av bland andra Stockholms Byggmästareförening den välbesökta konferensen 10 år med AB 04. Nyligen har Byggandets Kontraktskommitté (BKK) beslutat att inleda en revidering av standardavtalen AB 04 och ABT 06. BKK:s första steg är att se över arbetssätt och organisation för detta. Under hösten 2015 avser BKK att anordna arrangemang för att inhämta synpunkter vad avser revideringen.

  Läs mer »
 • Nytt utskott med fokus på konsumententreprenader

  Stockholms Byggmästareförenings styrelse har beslutat att inrätta ett konsumententreprenadutskott. Föreningens utskott bemannas av personer från medlemsföretagen och de är stödet i branschfrågorna som Stockholms Byggmästareförening driver.

  Läs mer »
 • Enstegstätade putsade fasader - felaktiga enligt HD

  Igår, den 19 mars, kom domen från Högsta domstolen (HD) i det så kallade ”Myresjöhusfallet”. HD kom i domen fram till att det föreligger fel i entreprenaden genom att Myresjöhus använt sig av en konstruktion med putsad enstegstätad fasad.

  Läs mer »
 • Första konferensen om AB 04

  På torsdagen den 5 februari genomfördes konferensen ”10 år med AB 04”. Svensk Byggtjänst anordade dagen, med Stockholms Byggmästareförening som programpartner och drivande i att konferensen skulle bli av. Niklas Kåvius, initiativtagare och föreningens entreprenadjurist, var efteråt nöjd med diskussionerna samtidigt som han ser behovet av att fortsätta dialogen kring de allmänna bestämmelsernas utformning.

  Läs mer »
 • AB 04 som hjälpare eller stjälpare?

  Debattartikel i tidningen Byggindustrin den 4 februari: I den bästa av världar hade man kunnat önska att avsteg i AB 04 syftar till att förtydliga och förenkla avtalen mellan beställare och entreprenör. Så är långt ifrån fallet. Tvärtom så är avstegen en bidragande orsak till oklarheter om hur avtalen ska tolkas, skriver Byggmästareföreningens entreprenadjurister Claes Sahlin och Niklas Kåvius.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg3712_exNewsImg

  Jan Henriksson: Avsteg visar brist på respekt

  De många avstegen från standardavtalen i branschen är ett uttryck för att man inte vågar lita på sin samarbetspartner. Det menar Q-gruppens vd Jan Henriksson som ställer sig kritisk till att allt färre respekterar AB 04.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg3711_exNewsImg

  Charlotta Lindmark: Vi verkar för så få avsteg som möjligt

  Charlotta Lindmark är ny på posten som ordförande för föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK) som ansvarar för standardavtalen i branschen. Snart börjar arbetet med att utvärdera AB 04 för att se om det är dags för en revidering av de allmänna bestämmelserna.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg3710_exNewsImg

  Årets mest intressanta rättsfall

  Under ett år hinner det hända mycket inom entreprenadjuridiken. Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott bjöd den 30 januari in till årets första frukostmöte för att ta upp och kommentera några utav de viktigaste rättsfallen från det gångna året. Under frukostmötet släpptes även nya numret av Byggjuridik.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg3689_exNewsImg

  Tio år med AB 04

  En konferens som går på djupet med de allmänna bestämmelserna

  Allmänna bestämmelser 04, AB 04, är en grundbult för avtalsskrivande inom hela den svenska bygg- och anläggningssektorn - i vinter är det tio år sedan AB 04 lanserades.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg3635_exNewsImg

  Läs mer om entreprenadjuridik

  Vi har nu kompletterat de entreprenadjuridiska resurserna på webben med en litteraturlista och en länksamling för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik och offentlig upphandling.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg3629_exNewsImg

  Byggjuridik special: aktuella lag- och regelförändringar

  Med anledning av de aktuella förändringarna i PBL, nya sanktionsavgifter och den borttagna byggfelsförsäkringen, publicerar vi ett Byggjuridik special som går igenom de viktigaste nyheterna. Läs det nya numret här!

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg3621_exNewsImg

  Avtala före arbetet – undvik tvist efteråt

  Stockholms Byggmästareförening bjöd på fredagen den 3 oktober in till ett frukostmöte om konsumententreprenader och specifikt om nya Hantverkarformuläret -14. Frukostmötet var fullsatt, vilket visar att det finns stort intresse och många frågor från medlemmarna när det gäller arbeten som utförs med privatpersoner som beställare.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg2957_exNewsImg

  Vilket ansvar har CM-bolagen?

  Tidningen Byggindustrin har publicerat en debattartikel om CM-bolagens ansvar skriven av Stockholms Byggmästareförenings chefsjurist Claes Sahlin. Läs hela artikeln här.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg2922_exNewsImg

  Affärsjuridik för byggare

  Stockholms Byggmästareförening har åtta affärsjuridiska kurser för byggare som alla är på en dag vardera. Claes Sahlin, chefsjurist på BF, reder ut några frågor kring kurserna.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg2894_exNewsImg

  Byggjuridik - årets mest intressanta rättsfall för byggbranschen

  Byggjuridik, Stockholms Byggmästareförenings sammanställning av de mest intressanta rättsfallen under förra året, är nu klar och kan laddas ner här. Här kan du bland annat läsa om enstegstätade fasader, preskription vid konkurs, förseningsvite vid konkurrerande skadeorsaker och nyheter om LOU.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg2890_exNewsImg

  Frukostmöte: Vill du få betalt? Teckna avtal!

  Stockholms Byggmästareförenings egenföretagarutskott bjöd på fredagen den 15 februari in till frukostmöte om vikten av att teckna avtal. Louise Wibert Uggla, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening, berättade hur ÄTA-arbeten ska hanteras enligt standardavtalen (AB 04 och ABT 06) för ett trettiotal medlemsföretag.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg2716_exNewsImg

  Byggjuridik – aktuella och intressanta rättsfall för byggbranschen

  Senaste numret av Byggjuridik har skickats ut till medlemmarna förra veckan och den innehåller en sammanfattning av aktuella rättsfall från andra halvåret 2011. Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister har valt ut de domar och beslut som är av intresse för byggbranschen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg2709_exNewsImg

  Debattartikel om avstegsproblematiken

  Entreprenadjuristerna Louise Wibert Uggla och Daniel Modéus på Stockholms Byggmästareförening har skrivit debattartikeln ”Avstegen - AB-systemets gissel” publicerad i tidningen Byggindustrin 04/2012. Flera av föreningens branschutskott har sedan länge haft avstegsproblematiken på sin agenda och det är viktigt att uppmärksamma problemet. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Entreprenadjuridik - ctl00_cph1_dcMain_po_38_dc38_pg2485_exNewsImg

  Frukostmöte: Ska det se ut såhär?

  Om besiktningar och reklamationer under garantitiden
  Frukostmöte 17 mars 2011

  Läs mer »