Sveriges Byggindustriers nya rapportblock för rapportering av olyckor och tillbud i arbetet. Foto: Sofia Jonsson
Sveriges Byggindustriers nya rapportblock för rapportering av olyckor och tillbud i arbetet. Foto: Sofia Jonsson

En säker arbetsplats i fokus

På torsdagskvällen samlades medlemmarna till kvartalsmöte i Nalens anrika lokaler. Temat för kvällen var dock inte jazz, utan arbetsmiljö. Teater Katapult spelade upp ett interaktivt teaterstycke där alla fick vara med och påverka samtalet om arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det blev en tankeväckande diskussion med många skratt.

Sveriges Byggindustriers nya satsning En säker arbetsplats med särskilda företagsrådgivare för arbetsmiljö presenterades också. I Stockholm finns redan Henrik Cederlöf på plats, som tidigare har arbetat med lärlingsfrågor i Stockholm men som nu fokuserar på arbetsmiljö.

Vid mötet hölls även byggföreningsstämma i BI Stockholm för att välja stämmoombud till Sveriges Byggindustriers förbundsstämma senare i vår. Övriga punkter på föredragningslistan bordlades och kommer att behandlas i samband med Stockholms Byggmästareförenings årsmöte den 11 april.

Publicerad: 01 feb 2013 Arbetsmiljö Evenemang