Martin Peterson, entreprenadjurist, och Claes Rising, ordförande entreprenadutskottet, under frukostmötet för årets mest intressanta rättsfall. Foto: Ellen Norman
Martin Peterson, entreprenadjurist, och Claes Rising, ordförande entreprenadutskottet, under frukostmötet för årets mest intressanta rättsfall. Foto: Ellen Norman

De mest intressanta rättsfallen från 2015

Den 29 januari bjöd Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott in till årets första frukostmöte. De mest intressanta och viktigaste rättsfallen för byggbranschen från 2015 var på agendan. Under frukostmötet var det även release för det nya numret av Byggjuridik.

Claes Rising, ordförande för entreprenadutskottet, inledde frukostmötet och hälsade välkomna. Martin Peterson, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening, berättade sedan om två rättsfall; Preskriptionstid vid utebliven slutbesiktning (HD) samt Vårdslöst att använda sig av enstegstätade fasader – Myresjöhusfallet (HD).

Läs Martins presentation från frukostmötet:
Martins Petersons presentation (PDF)

Preskriptionstid vid utebliven slutbesiktning (HD):
Högsta domstolens dom 2015-12-03 i mål nr T 4983-14 (pdf)

Vårdslöst att använda sig av enstegstätade fasader – Myresjöhusfallet (HD):
Högsta domstolens dom 2015-03-19 i mål nr T 916-13 (pdf)
Högsta domstolens dom 2015-12-22 i mål nr T 916-13 (pdf)

Nya numret av Byggjuridik:
Januari 2016 (pdf)
byggjur-okt14-bild.jpg


Publicerad: 29 jan 2016 Entreprenad