Byggbiz

 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg5116_exNewsImg

  En mix av killar och tjejer gör oss mer framgångsrika

  Anders Leander är projektledare på Ikano Bostad för lärlingsprogrammet Hentverkarna. Han har varit med i planeringen från start och vakar över att allt fungerar vid bygget i Gustavsberg och samarbetet med Järfälla gymnasium.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg5088_exNewsImg

  ”Jag tror vi får se allt fler växla karriär framöver”

  Mina Råman hade ett avundsvärt chefsjobb som journalist på Aftonbladet. I dag är hon en av 16 kvinnor på Ikanos snickar-lärlingsprogram i Gustavsberg. Mitt i karriären kände hon för att yrkesväxla och utveckla sin händighet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg5054_exNewsImg

  Gott ledarskap - en överlevnadsfråga

  Hans O Jacobsson är vd för Byggbranschens Ledarskapsinstitut (BLI) som erbjuder en skräddarsydd ledarskapsutbildning för byggbranschen. Deltagarna är chefer på olika nivåer – från vd:ar till arbetsledare – och sedan programmet startade 2011 har cirka 700 personer gått utbildningen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg5043_exNewsImg

  "Vi har ett ansvar att ta vara på alla människors resurser"

  Catharina Elmsäter-Svärd har lång erfarenhet av att ha ledande positioner inom politiken, inte minst som infrastrukturminister. Den 1 oktober tillträdde hon som vd för Sveriges Byggindustrier. 
  – Båda rollerna är i en förtroendebransch: i det ena fallet handlar det om väljare och i det andra om medlemmar, säger hon.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg5015_exNewsImg

  ”Byggreglerna måste anpassas efter en ny stadsstruktur”

  Jenny Winblad är hållbarhetsansvarig på Bonava Sverige och ordförande i Stockholms Byggmästareförenings teknik- och miljöutskott.

  - Byggreglerna måste anpassas efter en ny stadsstruktur med tätare städer och mindre boyta, säger Jenny Winblad.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg5009_exNewsImg

  ”Byggregler engagerar lika mycket som fotboll”

  Den optimala byggprocessen är enligt Kurt Eliasson tydlig, digitalt tillgänglig och lättförståelig. Han är ordförande för »Kommittén för modernare byggregler« som har fått i uppdrag av regeringen att se över regelverket inom byggsektorn.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4962_exNewsImg

  Byggskolan visar på branschens bredd

  Under två veckor i juni 2017 deltog 20 åttondeklassare i Byggskolan i Södertälje. Totalt lockades över 100 skolelever att söka och Sabine Egho var en av de som fick chansen att prova på byggbranschen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4927_exNewsImg

  »Vi har flest VDC-certifierade i Skandinavien«

  Emile Hamon är strategi- och utvecklingschef på Veidekke Entreprenad AB och har det övergripande ansvaret för digitaliseringen på företaget.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4914_exNewsImg

  »Digitalisering revolutionerar samhällsbyggandet«

  Samhällsbyggnadssektorn är en viktig del av lösningen på de globala utmaningarna – inte minst vad gäller klimatet. Med hjälp av digitalisering hoppas man nu kunna revolutionera branschen och bidra till en hållbar framtid.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4879_exNewsImg

  ROT-arbeten kan innebära dolda risker

  Alla typer av byggprojekt innebär arbetsmiljörisker, när det kommer till ROT-arbeten handlar det om att förhålla sig till en redan befintlig byggnad.
  – Tillgänglighet är ofta ett problem, inte minst när det gäller etablering, städning och utrymningsvägar, säger Ann-Charlotte Rand.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4794_exNewsImg

  Vi behöver kontroller och konkurrens!

  Den 19 februari 2017 är det ett år sen projektet Fair Play Bygg startade. I ledaren av årets första nummer av Byggbiz skriver Stockholms Byggmästareförenings vd Elisabeth Martin om varför kontroller och konkurrens behövs i vår bransch.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4792_exNewsImg

  »Jag tänkte att vi borde bekämpa skurkarna - och så kom jag på Fair Play Bygg«

  Jens Hoffmann, vd på Dipart och tidigare ledamot i Stockholms Byggmästareförenings styrelse, tröttnade på att se seriösa byggföretag konkurreras ut av kriminella verksamheter. Då fick han idén till projektet Fair Play Bygg, som nu i februari fyller ett år.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4791_exNewsImg

  Med Fair Play Bygg värnar vi om vår bransch

  Fair Play Bygg är ett gemensamt projekt mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland som startade i februari 2016. Tips om oegentligheter i byggbranschen behandlas av en arbetsgrupp och lämnas därefter vidare till berörd myndighet med förhoppning om att de kriminella fälls och att byggbranschen rensas på oseriösa aktörer.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4742_exNewsImg

  Personalliggaren ska omvandla svarta jobb till vita

  Den 1 januari i år, 2016, infördes lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen. Snart ett år senare konstaterar Skatteverket att lagen måste kompletteras med månatlig skatterapportering på individnivå för att få önskad effekt.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4741_exNewsImg

  Personalliggare – en del av arbetet för en sund byggbransch

  Målsättningen om en sundare konkurrenssituation inom byggbranschen överskuggar merarbetet för företagen som lagen om elektronisk personalliggare har inneburit. De nya reglerna är ett steg i rätt riktning, men de behöver kompletteras för att verkligen kunna användas som ett effektivt verktyg mot svartarbete.

  Läs mer »
 • Avstegen från AB äter upp halva vinsten

  Anders Kivijärvi, senior byggekonom, har skrivit rapporten »Vad kostar avstegen?« som handlar om de ekonomiska aspekterna av avvikelser från de allmänna bestämmelserna (AB). Det visar sig att så mycket som hälften av vinstmarginalen äts upp till följd av dyrare anbud och administrativa kostnader.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4717_exNewsImg

  Claes Rising: ”Avstegen fördyrar  byggandet i onödan"

  Rapporten »Vad kostar avstegen?« från SBUF granskar vilka konsekvenser de många undantagen från de allmänna bestämmelserna (AB) får för byggbranschen. Högre priser, sämre konkurrens och fler tvister är några av rapportens slutsatser.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4652_exNewsImg

  Ann-Charlotte Geissler: Lyssna på ungas idéer kring stadens utveckling

  Nästa generation samhällsbyggare går på högstadiet. I tävlingen Future City planerar elever i åldrarna 12 till 15 år framtidens stad utifrån ett givet tema och med stöd av en mentor från näringslivet. Tidningen Byggbiz fick en pratstund med projektledaren Ann-Charlotte Geissler. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4612_exNewsImg

  ROT-priset lyfter fram goda exempel

  I år fyller ROT-priset 25 år. Jan Wejdmark har varit med och utsett 24 av vinnarna och är därmed den som har suttit längst i juryn.

  – ROT-priset fyller en viktig funktion eftersom det lyfter fram goda exempel ur ett helhetsperspektiv, säger han.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4581_exNewsImg

  Ola Månsson: Tuffa utmaningar för alla i byggbranschen

  En nyutkommen rapport »Dags för byggbranschens aktörer att anpassa sig till framtiden?« visar på förändringar i byggbranschen på 2000-talet. Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson reflekterar över de nya tendenserna som framkommer i rapporten och även över nya siffror som visar på att en oroväckande stor del av alla landets byggföretag saknar kollektivavtal.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4545_exNewsImg

  Lars Tullstedt: Fullärd blir man aldrig

  Skolorna måste ta större ansvar för utbildningskvaliteten på yrkesprogrammen, och branschen borde verka för att stimulera kompetensutveckling även efter avslutad lärlingstid. Det menar Lars Tullstedt nationellt ansvarig för kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4544_exNewsImg

  Per Mangs: Handledare har ett stort socialt engagemang

  Tre snabba frågor om lärlingssystemet till Per Mangs, HR-specialist på NCC och ledamot i BYN Stockhom Gotland.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4542_exNewsImg

  Therese Hellman: Byggbranschen var ett självklart val för mig

  Lärlingen Therese Hellman får snart sitt yrkesbevis och blir därmed betongarbetare. För henne har branschvalet alltid varit självklart och det bästa med jobbet är kollegorna.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4523_exNewsImg

  Parkeringsavgift dygnet runt gav fler lediga platser

  Det är nu några år sedan dåvarande stadsbyggnadsnämnden i Solna kommun, som idag motsvaras av tekniska nämnden och byggnadsnämnden, ändrade såväl regler för parkeringsavgifter som parkeringsnorm. Parkeringsavgifterna hade inte justerats på väldigt lång tid och man insåg att det verkligen var dags.

  – Innan hade vi en klassisk "en parkeringsplats per lägenhet". Nu införde vi ett flexibelt parkeringstal som påverkas av hur stora lägenheter man bygger och avstånd till spårtrafik, berättar Magnus Persson (C) som idag är ordförande i tekniska nämnden. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4521_exNewsImg

  Jan Valeskog: Ny modell ger lägre p-tal

  Nu behöver politiker inte längre ständigt diskutera vad som är ett rimligt p-tal i varje byggärende. I Stockholms stads nya riktlinjer för parkeringstal finns en modell att jobba efter, vilket biträdande finansborgarråd Jan Valeskog (S) är positiv till:

  – Man kommer ifrån de högsta parkeringstalen, säger han.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4503_exNewsImg

  Jenny Winblad von Walter: Sveby gör det enklare att tala samma språk

  Jenny Winblad von Walter arbetar som hållbarhetsansvarig på NCC Boende och är ordförande i teknik- och miljöutskottet på Stockholms Byggmästareförening. NCC är en av branschrepresentanterna i Svebys styrgrupp och företaget arbetar aktivt med programmet. Tydlighet och mer rättvis konkurrens lyfts fram som de två främsta fördelarna med Sveby vars syfte är att underlätta vid överenskommelser om energianvändning.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4502_exNewsImg

  Anita Aspegren: Vi vill driva på energieffektiviseringen

  Sveby är ett hjälpmedel som ska underlätta för beställare och entreprenör att skriva bra och tydliga avtal kring energianvändningen i byggnader. Förhoppningen är att programmet ska underlätta för branschen att bygga mer energieffektivt.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4476_exNewsImg

  Maria Heymowska: Det handlar om mänskliga rättigheter

  Maria Heymowska är samhällsplaneringschef på länsstyrelsen i Stockholms län och sitter med i Boverkets samråd med funktionshindersförbunden.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg4475_exNewsImg

  Jonas Nygren: Alla ska ha möjlighet att flytta hemifrån

  Sundbyberg är en kommun som sticker ut: den är landets minsta till ytan, den mest tätbefolkade och den som växer mest per capita. Dessutom är Sundbyberg en av endast tio kommuner i Stockholms län som uppger att de långsiktigt täcker behovet av särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3947_exNewsImg

  Ann Legeby: Stadens struktur påverkar jämlikheten

  Stockholm är till stora delar uppbyggt under förra seklets mitt, då tillvaron såg mycket annorlunda ut än i dag. Utmaningen är att anpassa det befintliga beståndet till dagens – och framtidens – verkligheter.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3946_exNewsImg

  Henrik Nerlund: Det är i ytterstaden Stockholm växer mest

  Social hållbarhet är en förutsättning för att få ett välfungerande samhälle. Namnet till trots ser Skönhetsrådet det som sin uppgift att värna Stockholms integration och demokrati. (Det får gärna vara snyggt också!)

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3758_exNewsImg

  Peter Löfgren: Etik och moralfrågor ska diskuteras överallt

  Sedan juni 2014 ingår uppförandekoden i Sveriges Byggindustriers medlemskriterier. Företrädare för branschen har bestämt sig: det är dags för krafttag mot korruption.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3756_exNewsImg

  Helena Sundén: Korruption äter förtroende

  Byggbranschen nämns ofta som en högriskbransch vad gäller korruption. Helena Sundén är generalsekreterare på Institutet mot mutor och ser det som sitt kall att öka transparensen i samhället.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3712_exNewsImg

  Jan Henriksson: Avsteg visar brist på respekt

  De många avstegen från standardavtalen i branschen är ett uttryck för att man inte vågar lita på sin samarbetspartner. Det menar Q-gruppens vd Jan Henriksson som ställer sig kritisk till att allt färre respekterar AB 04.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3711_exNewsImg

  Charlotta Lindmark: Vi verkar för så få avsteg som möjligt

  Charlotta Lindmark är ny på posten som ordförande för föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK) som ansvarar för standardavtalen i branschen. Snart börjar arbetet med att utvärdera AB 04 för att se om det är dags för en revidering av de allmänna bestämmelserna.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3666_exNewsImg

  Avsteg försvårar upphandlingarna

  Tydlighet, tid och dialog. Så sammanfattar Maria Zimdahl framgångsreceptet för att få en bättre tillämpning av LOU.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3665_exNewsImg

  Therese Klaar: Vi måste våga utesluta låga anbud

  Mer kommunikation.
  Så lyder upphandlingschefen i Ekerö kommun Therese Klaars recept för sundare offentliga upphandlingar med bättre verklighetsförankring.

  – Många gånger har leverantörerna svar på vad som behövs – och vi måste våga fråga.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3643_exNewsImg

  Stefan Ränk: Tunnelbanan kan minska social utsatthet

  Bind ihop tunnelbanans ändstationer och skapa på så vis nya resmönster med mindre social utsatthet som följd. Så lyder Stefan Ränks recept för utvecklingen i Stockholm.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3642_exNewsImg

  Robert Örtegren: Vi måste ta mindre hänsyn till biltrafiken

  Länsplanen för Stockholms infrastruktur har ett tydligt fokus: Satsningar på cykel- och kollektivtrafik.

  – Vi måste ta mindre hänsyn till biltrafiken om vi ska få plats och kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Robert Örtegren, trafikdirektör på Länsstyrelsen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3542_exNewsImg

  Unlock - flexibla lösningar med socialt ansvar

  De (Susanne Sjöblom - Skanska, Cecilia Holmström - Tengbom och Agneta Persson - WSP) slog sina kloka huvuden ihop för att hitta nycklarna till framtidens renovering av miljonprogrammet. Hållbarhet ur fem aspekter – social, ekonomisk, miljömässig, estetisk och teknisk – ledde fram till renoveringskonceptet Unlock. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3536_exNewsImg

  Ett vinnande koncept för renovering

  Fittja Peoples Palace – så hette det svenska vinnarbidraget i tävlingen Nordic Built Challenge. Nu väntar Krögarvägen 2 i Botkyrka på att bli hållbart renoverad.

  – Det är extra viktigt att ta socialt ansvar i miljonprogrammet eftersom folk här har begränsade resurser, säger Jennie Fridolin, affärsutvecklare på NCC och en av hjärnorna bakom konceptet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3497_exNewsImg

  Han-Suck Song: Dyrare byggen kan bero på högre kvalitet

  Enligt Byggnadsprisindex (BPI) blir det allt dyrare att bygga en lägenhet. Men den dåliga byggproduktiviteten i Sverige kan vara en myt. Det har forskaren Han-Suck Song och hans kolleger på KTH fastslagit i en rapport.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3440_exNewsImg

  "Insynen i markanvisningsprocessen är fortfarande dålig"

  Jonas Hammarlund var projektledare för Statskontorets rapport "Mark, bostadsbyggande och konkurrens". Han berättar i en intervju hur markanvisningar påverkar bostadsbyggandet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3434_exNewsImg

  Emma Jonsteg: Markpolitiken ger kortsiktiga lösningar

  Marken är medborgarnas största och mest värdefulla tillgång. Och det är i markpolitiken vi sätter själva grundförutsättningarna för vårt samhälls- och bostadsbyggande. Då måste man tänka mer långsiktigt, anser Emma Jonsteg – arkitekten som tar plats i samhällsdebatten.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3341_exNewsImg

  Därför blir små bostäder försäljningssuccéer

  Mindre bostäder handlar om färre rum, men också att varje rum är mindre. För Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz berättar Malin Hart Randes, försäljningschef på Veidekke Bostad, om de  stora förändringar hon ser i människors köpbeteende. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3335_exNewsImg

  Alice Bah Kuhnke: Bostäder för unga i topp på önskelistan

  Brist på små bostäder drabbar de unga hårdast och i förlängningen får samhället ta konsekvenserna. Alice Bah Kuhnke, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen, ser ett stort behov av att införa övergripande planer för bostadsförsörjningen. I senaste numret av Byggbiz intervjuades hon om läget för unga på bostadsmarknaden. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3296_exNewsImg

  Maria Börjesson: Tätare stad ger fördelar för kvinnor

  Infrastrukturen, som bär upp samhället, domineras av en manlig norm. Det påverkar såväl livskvalitet som levnadsvillkor och jämställdhet, förklarar Maria Börjesson, som är docent på KTH. I Byggbiz, Stockholms Byggmästareförenings tidning, är hon intervjuad om infrastrukturens betydelse för att skapa ett jämställd samhälle och en av hennes slutsatser är att det allra bästa är att bygga mer nytt i redan kollektivtrafiksmarta lägen.  

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3283_exNewsImg

  7 framtida trafiklösningar

  Det brukar ju heta att framtiden redan är här, och när det gäller infrastrukturen i Stockholm ligger det nog mycket sanning i det. Att effektivisering och utbyggnad av befintlig kollektivtrafik är morgondagens melodi verkar experterna vara överens om.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg3260_exNewsImg

  Jonas Eliasson: Bilarna måste flytta på sig

  Det är inga science fiction-fordon Jonas Eliasson drömmer om när han spanar mot framtidens infrastruktur i Stockholm.I Byggbiz 5/2013 får läsarna möta professor Jonas Elisasson som ger sin syn på framtidens transportsystem i Stockholm.

  – Vi borde effektivisera de befintliga transportsystemen snarare än att bygga nytt, säger han.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg2959_exNewsImg

  Parkeringslösningar för en växande stad

  Huddinge satsar på nya parkeringstal

  Byggbiz, Stockholms Byggmästareförenings tidning, har intervjuat Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, om parkeringstalen. Huddinge växer så att det knakar. På två decennier satsar kommunen på att öka befolkningsmängden med 40 procent. För att detta ska vara möjligt krävs att man ser över parkeringstalen och skapar förutsättningar för nya, bilfria resvanor.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg2958_exNewsImg

  Kicki Lamminen: Flexibla p-tal lösning på bostadsbristen

  Flexibla parkeringstal som är anpassade efter målgrupp och geografiskt läge. Så vill Kicki Lamminen på NCC att framtidens p-tal ska se ut. Dessutom drömmer hon om attitydförändringar och en infrastruktur som inbjuder till kollektivt resande. I senaste numret Byggbiz 3/2013 möter du Kicki Lamminen på NCC som även sitter i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg2931_exNewsImg

  "Nödvändigt att släppa igenom fler projekt"

  Lisa Granå, intervjuad i Byggbiz 2/2013, jobbar som akustikkonsult och är expert på buller. Hennes uppdrag är att hjälpa exploatörer att hålla nere ljudnivåerna i nya bostadsområden.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg2930_exNewsImg

  Martin Arkad kämpar för fler små bostäder

  Fler små bostäder? Då måste reglerna ändras!

  Stockholms framtid är beroende av att det byggs små bostäder, och byggandet av små bostäder är beroende av att bullerreglerna ändras. I senaste numret Byggbiz 2/2013 möter du Martin Arkad, vd på Järntorget, som jobbar på att lösa bostadsbristen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Byggbiz - ctl00_cph1_dcMain_po_75_dc75_pg2886_exNewsImg

  "Vi ska få bort arbetsolyckorna"

  Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 1/2013 har tema säkra arbetsplatser. I tidningen kan du läsa en intervju med Charlotta Gottschalk Dieden som är huvudansvarig för fokusområdet:
  "En säker arbetsplats" på Sveriges Byggindustrier.
  – Vi måste våga prata om olyckor och risker och vi måste våga be om hjälp när vi behöver den, säger hon.

  Läs mer »