Du är här: Start

Bostad

 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg5173_exNewsImg

  Bostadsforum: Varför pekar bostadsbyggandet i regionen nedåt?

  Bostadsproduktionen i Stockholm har länge legat på en ovanligt hög nivå – över en tredjedel av landets byggmarknad finns idag i Stockholmsregionen. Enligt prognoser väntar en svajande bostadsmarknad. Det var temat när byggbransch och politik träffades på Bostadsforum den 30 maj.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg5121_exNewsImg

  Bostadsbyggandet i Stockholm backar

  Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder i Stockholms län. Bostadsinvesteringarna minskar med sex procent under 2019 jämfört med 2018.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg5110_exNewsImg

  Bostadsforum: Kommer vi få modernare byggregler?

  Regeringen har gett Kommittén för modernare byggregler i uppdrag att se över Boverkets byggregler och närliggande regelverk. Kurt Eliasson, ordförande för Kommittén för modernare byggregler, inledde Bostadsforum den 9 mars med att berätta om kommitténs första betänkande om tillämpningar av byggstandarder för att sedan beskriva inriktningen för det fortsatta arbete och vilken typ av kunskap och fakta som kommittén söker i samband med det.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg5047_exNewsImg

  Risker vid planering och byggande allt svårare att hantera

  Byggande och planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods kan vara svårt. Hur hanteras riskerna i plan- och byggprocessen? Vid Bostadsforums frukostmöte den 6 december samtalade Länsstyrelsen i Stockholm, byggbransch och kommuner om hur vi kan förenkla planprocessen, öka förutsägbarheten och skapa förutsättningar för fler bostäder.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg5004_exNewsImg

  Ett hus blir till - nylansering

  Alla berörs av byggbranschen. Vi bor, jobbar och vistas i hus och byggnader. Men hur går det till när ett hus blir till? När Stockholm växer och fortsätter att växa snabbt - vilka utmaningar har vi?

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4997_exNewsImg

  Fortsatt stark byggkonjunktur i Stockholm

  Stockholms län står för närmare 40 procent av hela landets bygginvesteringar. Under innevarande år är det framför allt bostadsbyggandet som håller uppe den höga investeringsnivån medan anläggningsinvesteringarna kommer att driva tillväxten under 2018. Då beräknas det totala byggandet stiga med 4 procent i Stockholm jämfört med föregående år enligt färsk prognos från Sveriges Byggindustrier. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4967_exNewsImg

  Sverigeförhandlingen - vad gör kommuner och byggare nu?

  Solen sken över Stockholm den 13 september när byggare och kommunföreträdare samlades för frukostmöte med Bostadsforum - samarbetet mellan Stockholms Byggmästareförening och Storsthlm. Temat för morgonen var Sverigeförhandlingen - vad gör kommuner och byggare nu?

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4922_exNewsImg

  Ny rapport: Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2017

  En väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad är av stor betydelse för Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd. Den bidrar till de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion samt samhällsservice.  De senaste tio åren har länets befolkning ökat med över 320 000 personer och befolkningsökningen väntas fortsätta. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4934_exNewsImg

  Kommuner och byggare i samtal om den trånga sektorn för bostadsbyggandet

  Byggarnas hus på Bremergränd 4 i Visby fylldes snabbt till fullsatt den 4 juli när Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott och Stadsbyggnadsbenchen bjöd in till seminarium om den trånga sektorn för bostadsbyggandet under Almedalsveckan.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4881_exNewsImg

  Bostadsbyggande måste bli ett riksintresse

  Den 3 maj var det återigen dags för byggare och kommunföreträdare att samlas för frukostmöte med Bostadsforum – samarbetet mellan Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län). Temat för morgonen var hur riksintressen påverkar och förhåller sig till bostadsbyggandet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4811_exNewsImg

  Kommunala särkrav – är det verkligen så illa?

  Den 8 mars samlades byggare och kommunföreträdare för frukostmöte med Bostadsforum – samarbetet mellan Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län). Bostadsforum är mötesplatsen för länets kommuner och byggare och temat för morgonen var Kommunala särkrav – är det verkligen så illa?. Den 1 januari 2015 trädde en ny lag i kraft som begränsade kommunernas möjligheter att ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Nu har två år gått med den nya lagstiftningen.

  Läs mer »
 • Debattartikel: "Bromma flygplats bör bli bostäder på sikt"

  I en gemensam debattartikel med Fastighetsägarna Stockholm skriver vi idag att det krävs långsiktiga besked om hur Stockholmsregionen ska möta det växande behovet av flygkapacitet. Vi anser att Arlanda måste prioriteras. Vi anser också att Bromma långsiktigt är bättre lämpat att utvecklas till att möta stadens behov av bostäder. Läs hela artikeln: http://www.svd.se/bromma-flygplats-bor-bli-bostader-pa-sikt/om/naringsliv:debatt.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4671_exNewsImg

  Inga fler kreditrestriktioner, men gärna breda överenskommelser

  Den 13 september samlades byggare och kommunföreträdare till höstens första frukostmöte med Bostadsforum - samarbetet mellan Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län). Temat var Hotas bostadsbyggandet och tillväxten av finansiella beslut? Ingen i morgonens panel förespråkade ett skuldkvotstak som de befarar kan hämma byggtakten, utan det som behövs är långsiktiga, breda överenskommelser.

  Läs mer »
 • Hearing om "Mer flyg och bostäder"

  Den 1 september arrangerade Stockholms Byggmästareförening tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm en hearing med anledning av rapporten ”Mer flyg och bostäder”. Rapporten handlar om Arlandas och Brommas framtid som flygplatser och möjligheten att bygga bostäder i Stockholmsområdet. På hearingen deltog Bo Bylund, som biträdde samordningsmannen i utredningen, och Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region, som talade om Stockholms stads perspektiv på frågan.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4586_exNewsImg

  Fullsatt på Bostadsforum

  Onsdagen den 6 april arrangerades Bostadsforum av Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL). Intresset var stort för frågan "Hur bygger vi snabbt, billigt och hållbart?" och salen var fullsatt.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4523_exNewsImg

  Parkeringsavgift dygnet runt gav fler lediga platser

  Det är nu några år sedan dåvarande stadsbyggnadsnämnden i Solna kommun, som idag motsvaras av tekniska nämnden och byggnadsnämnden, ändrade såväl regler för parkeringsavgifter som parkeringsnorm. Parkeringsavgifterna hade inte justerats på väldigt lång tid och man insåg att det verkligen var dags.

  – Innan hade vi en klassisk "en parkeringsplats per lägenhet". Nu införde vi ett flexibelt parkeringstal som påverkas av hur stora lägenheter man bygger och avstånd till spårtrafik, berättar Magnus Persson (C) som idag är ordförande i tekniska nämnden. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4521_exNewsImg

  Jan Valeskog: Ny modell ger lägre p-tal

  Nu behöver politiker inte längre ständigt diskutera vad som är ett rimligt p-tal i varje byggärende. I Stockholms stads nya riktlinjer för parkeringstal finns en modell att jobba efter, vilket biträdande finansborgarråd Jan Valeskog (S) är positiv till:

  – Man kommer ifrån de högsta parkeringstalen, säger han.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4499_exNewsImg

  Alla har ett ansvar

  Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län) bjöd in till Bostadsforum onsdagen den 14 oktober om hur kollektivtrafik och bostäder bättre kan samplaneras. Frågan som ställdes var: Vem har ansvaret egentligen?

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4476_exNewsImg

  Maria Heymowska: Det handlar om mänskliga rättigheter

  Maria Heymowska är samhällsplaneringschef på länsstyrelsen i Stockholms län och sitter med i Boverkets samråd med funktionshindersförbunden.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4475_exNewsImg

  Jonas Nygren: Alla ska ha möjlighet att flytta hemifrån

  Sundbyberg är en kommun som sticker ut: den är landets minsta till ytan, den mest tätbefolkade och den som växer mest per capita. Dessutom är Sundbyberg en av endast tio kommuner i Stockholms län som uppger att de långsiktigt täcker behovet av särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning.

  Läs mer »
 • Fler utbildningsplatser i Blekinge kan ge fler bostäder i Stockholm

  Brist på kommunala plan- och bygglovshandläggare är en begränsande faktor för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen och många kommuner har ett stort rekryteringsbehov. I juli lämnades första antagningsbeskedet inför höstens utbildningsstarter på landet universitet och högskolor. Blekinge tekniska högskola (BTH) har till sitt treåriga program Fysisk planering som utbildar planeringsarkitekter fått ökat anslag och därmed kunnat utöka sina utbildningsplatser från fjolårets 75 till höstens 105 platser.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg4453_exNewsImg

  Från fluff till verklighet – Almedalsseminarium om tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen

  Stockholms Byggmästareförening och stadsbyggnadsbenchen i Stockholm arrangerade under Almedalen ett gemensamt seminarium med titeln Hur kan yvig idéfas bli effektiv stadsbyggnadsprocess? Nätverket stadsbyggnadsbenchen i Stockholm har tillsammans med byggherrar identifierat att idéfasen, tidiga skeden, ofta är nyckeln till en fortsatt effektiv planprocess - och till bra projekt. Frågan på seminariet som samtalet rörde sig om var: Hur får vi en bra idéfas? Se en sammanfattning av seminariet (7 min) eller hela seminariet (56 min).

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3763_exNewsImg

  Konkurrensen hårdnar

  Förra regeringen tillsatte en särskild utredare för att se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen. På tisdagsmorgonen bjöd Stockholms Byggmästareförening och KSL in till Bostadsforum för att diskutera frågan.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3718_exNewsImg

  Tydligt behov: Mer samordnad planering för bostadsförsörjningen

  Det var stor uppslutning när Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) arrangerade Bostadsforum med frågeställningen: Kan regional planering öka bostadsbyggandet. Förra regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté för att utreda och vid behov föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och planeringsunderlag på regional nivå. Syftet är att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet oh en långsiktig hållbar utveckling i hela landet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3652_exNewsImg

  Varför byggs det så få ägarlägenheter?

  I fem år har det nu varit möjligt att bygga ägarlägenheter. Regeringen räknade innan beslutet att mellan 3 000 och 5 000 ägarlägenheter skulle byggas per år, men till i dag har endast 966 byggts, varav bara 29 i Stockholms län. Hur kommer det sig att inte fler ägarlägenheter har byggts? Detta diskuterades på Bostadsforums frukostmöte den 4 november där Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunförbundet Stockholms län) stod värd.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3607_exNewsImg

  Önskemål: Samordna regelverken för buller

  Boverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller. Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) bjöd tisdagen den 23 september in till ett gemensamt frukostmöte, Bostadsforum, för att diskutera vad de föreslagna förändringarna kan innebära för bostadsbyggande.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3535_exNewsImg

  Debattduell mellan två finansborgarrådskandidater

  Stockholms Byggmästareförening och Fastighetsägarna Stockholm bjöd in till afterwork fredagen den 22 augusti i det så kallade Stockholmsrummet i Kulturhuset. Till chipsen och drycken serverades en färsk rapport om behovet av arbetskraft inom byggbranschen samt en debattduell mellan Sten Nordin (M) och Karin Wanngård (S), två kandidater till finansborgarrådsposten efter valet.

  Läs mer »
 • Brist på personal hotar byggbranschen

  En rapport gemensamt framtagen av Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggmästareförening visar tydligt att arbetskraftsbristen inom byggbranschen slår och kommer att slå hårt mot Stockholms byggplaner.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3510_exNewsImg

  Viksberg vann priset Årets byggnad i Södertälje

  Tävlingen Årets byggnad 2013 är avgjord. Vinnare är fritidshuset i Viksberg. Alla, politikerna i stadsbyggnadsnämnden, Södertälje Byggmästareförening och södertäljeborna, hade fritidshuset på första plats.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3497_exNewsImg

  Han-Suck Song: Dyrare byggen kan bero på högre kvalitet

  Enligt Byggnadsprisindex (BPI) blir det allt dyrare att bygga en lägenhet. Men den dåliga byggproduktiviteten i Sverige kan vara en myt. Det har forskaren Han-Suck Song och hans kolleger på KTH fastslagit i en rapport.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3484_exNewsImg

  Rösta på Årets byggnad i Södertälje

  Det är dags att utse Årets byggnad 2013 i Södertälje. Tre kandidater tävlar om det prestigefyllda priset och i år kan allmänheten vara med och påverka vem som blir årets vinnare. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3480_exNewsImg

  Kompetensförsörjning hos kommunerna

  Ökat byggande - ökat behov av handläggare.

  Tisdagen den 13 maj bjöd Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) in till ett frukostmöte där kompetensutveckling stod i fokus. På scen för att diskutera frågan fanns Jonas Örtquist från Länsstyrelsen, Ann-Kristin Kaplan från Stockholms stad, Josa Lundbäck från Abacus och Carina Lindberg från Huddinge kommun.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3472_exNewsImg

  Politikerna gav sina visioner för ett växande Stockholm

  Stockholms Byggmästareförening bjöd in till bostadspolitisk debatt fredagen den 9 maj i Kulturhuset. Samtliga partier i Stockholms stadshus var representerade för att ge sin syn huvudstadens markanvisningspolitik, stadsbyggnadsfrågor och infrastrukturutveckling.

  Läs mer »
 • Fem politiker i Heta stolen

  Stockholms Byggmästareförening har satt fem olika kommunpolitiker i Heta stolen för att fråga dem om planerna på bostadsbyggande i vardera kommun. Följ länkarna nedan för att läsa mer om hur de olika politikerna svarat.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3461_exNewsImg

  Kärlek – därför flyttar man till Haninge

  Stockholms Byggmästareförening satte Peter Olevik Dunder (FP), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge, i Heta stolen tisdagen den 6 maj. Peter Olevik Dunder fick berätta om bostadsbyggarplanerna i kommunen och han inledde med att Haninge inte bara är skärgård, utan det finns många oexploaterade områden längs med pendeltågslinjen som han gärna ser bebyggs.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3458_exNewsImg

  Debatten direktsänds

  På fredag den 9 maj direktsänder vi vår bostadspolitiska debatt. Har du inte tid att närvara i Kulturhuset men ändå vill se debatten, klicka in här på fredag morgon och följ länken som tar dig vidare till sidan där vi direktsänder debatten.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3455_exNewsImg

  10 förslag till ökat bostadsbyggande

  Stockholms Byggmästareförening har tagit fram 10 punkter med förslag till kommunerna i Stockholmsregionen på hur hanteringen av plan- och tillståndsärenden på kort sikt kan komma igång för att få ett ökat och snabbare bostadsbyggande.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3454_exNewsImg

  Nacka satsar på nära och nyskapande stadsbyggande

  Stockholms Byggmästareförening satte ordförande i Nackas stadsbyggnadsnämnd, Cathrin Bergenstråhle (M), i Heta stolen tisdagen den 29 april. I och med överenskommelsen om utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbyggande har Nacka åtagit sig att bygga 14 000 nya bostäder på västra Sicklaön längs med tunnelbanans nya spår. Cathrin Bergenstråhle meddelade att Nacka satsar än mer och kommer sammanlagt att bygga 20 000 nya bostäder i hela kommunen fram till 2030.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3446_exNewsImg

  Sundbyberg – bevarar småstadskänslan i storstaden

  Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, tog plats i Stockholms Byggmästareförenings ”Heta stolen” på tisdagen den 22 april för att svara på hur bostadsbyggandet i kommunen ser ut framöver.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3442_exNewsImg

  Botkyrka satsar på 20 000 nya bostäder till år 2040

  Botkyrka kommuns nye ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, Gabriel Melki (S), fick sätta sig i Heta stolen i Kulturhuset på tisdagen för att svara på frågor om byggandet i kommunen. Botkyrka är på väg att anta en ny översiktsplan och i den höjer de målen för bostadsbyggande från idag cirka 250 nya bostäder per år till 650 bostäder per år fram till 2040.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3440_exNewsImg

  "Insynen i markanvisningsprocessen är fortfarande dålig"

  Jonas Hammarlund var projektledare för Statskontorets rapport "Mark, bostadsbyggande och konkurrens". Han berättar i en intervju hur markanvisningar påverkar bostadsbyggandet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3434_exNewsImg

  Emma Jonsteg: Markpolitiken ger kortsiktiga lösningar

  Marken är medborgarnas största och mest värdefulla tillgång. Och det är i markpolitiken vi sätter själva grundförutsättningarna för vårt samhälls- och bostadsbyggande. Då måste man tänka mer långsiktigt, anser Emma Jonsteg – arkitekten som tar plats i samhällsdebatten.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3432_exNewsImg

  Solna - mer än bara genomfartskommun

  Idag satte sig Anders Ekegren (FP) i Heta stolen i Kulturhuset för att svara på frågor från Stockholms Byggmästareförening. Anders Ekegren är stadsbyggnadsnämndens ordförande i Solna och när han fick beskriva sin kommun konstaterade han att många bara ser de stora vägarna som går genom kommunen, men den lilla kommunen erbjuder såväl ett varierat boende som närhet till grönområden och storstadens puls.

  Läs mer »
 • Heta stolen: Var ska framtidens bostäder byggas?

  Träffa kommunpolitiker från Stockholms kranskommuner som svarar på frågor i Heta stolen.

  Tid: Tisdagar 11.30–12.00
  Plats: Kulturhuset (gatuplan), Sergels torg
  Ingen anmälan krävs

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3428_exNewsImg

  Hur vill politikerna att framtidens Stockholm ska se ut?

  Ett ökat bostadsbyggande är viktigt för Stockholms tillväxt. Hur tänker politikerna agera för att byggandet av fler bostäder ska komma igång? Stockholms Byggmästareförening har bjudit in stadshuspolitikerna till en het debatt fredagen den 9 maj kl. 8.00-10.00 om bostadsbyggande och infrastruktur i Stockholm. Moderator John Chrispinsson kommer att ställa frågor och känna politikerna på pulsen inför höstens val: Vad enar och vad skiljer partierna åt?

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3426_exNewsImg

  Ett hus blir till-utställningen i Kulturhuset invigdes med paneldebatt

  Stockholms Byggmästareförenings ordförande Jan Kjellson startade veckan med att inviga föreningens utställning ”Ett hus blir till” i Kulturhuset. Han nämnde att Byggmästareföreningens, som i år fyller 125 år, medlemsföretag har varit med att bygga Stockholm och att byggföretagen kommer fortsätta att bygga stad, och då är det viktigt med en levande debatt om hur staden ska utformas och att alla tar sitt ansvar för sin del i processen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3424_exNewsImg

  Ny sajt om vägen från idé till färdig byggnad: etthusblirtill.nu

  Nu har Ett hus blir till, Stockholms Byggmästareförenings illustration av vägen från idé till färdig byggnad, fått en egen sajt: www.etthusblirtill.nu
  Där kan du också läsa mer om plan- och byggprocessen och se branschens 10 förslag ökat bostadsbyggande.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3361_exNewsImg

  Sant och falskt om PBL

  Boverkets rättschef, Yvonne Svensson, kom till Stockolms Byggmästareförening fredagen den 14 februari för att berätta om några myter i plan- och bygglagen (PBL). Föreningens bostadsutskott hade bjudit in medlemmarna till ett lunchseminarium för att lyssna när Yvonne Svensson rätade ut några frågetecken kring till exempel bullerregler, energimätning och vad som gäller vid flyttning. 

  Läs mer »
 • Praktiserande planhandläggare fick perspektiv på planprocessen

  Stockholms Byggmästareförening tog emot en grupp studenter som studerar masterprogrammet i samhällsplanering på Stockholms universitet. Martin Arkad, vd på Järntorget, gick igenom plan- och byggprocessen utifrån byggföretagens synvinkel.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3341_exNewsImg

  Därför blir små bostäder försäljningssuccéer

  Mindre bostäder handlar om färre rum, men också att varje rum är mindre. För Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz berättar Malin Hart Randes, försäljningschef på Veidekke Bostad, om de  stora förändringar hon ser i människors köpbeteende. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3335_exNewsImg

  Alice Bah Kuhnke: Bostäder för unga i topp på önskelistan

  Brist på små bostäder drabbar de unga hårdast och i förlängningen får samhället ta konsekvenserna. Alice Bah Kuhnke, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen, ser ett stort behov av att införa övergripande planer för bostadsförsörjningen. I senaste numret av Byggbiz intervjuades hon om läget för unga på bostadsmarknaden. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3330_exNewsImg

  Samstämmiga röster: Storstadsanpassa bullernormer och parkeringstal

  På morgonen den 28 januari samlades runt 100 personer för frukostmötet om hur vi fixar små lägenheter. Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) bjöd in till ett samtal om hur vi ska lösa det stora behovet av små lägenheter. På scen för att diskutera frågan fanns Yvonne Svensson från Boverket, Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu, Anette Frumerie från Besqab, Peter Nyberg (S) från Botkyrka kommun och Regina Kevius (M) från Stockholms stad. I den efterföljande diskussionen var panelen överens om vikten att se över bullernormerna i storstaden och att kommuner behöver vara mer flexibla när de bestämmer parkeringstalen

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg3296_exNewsImg

  Maria Börjesson: Tätare stad ger fördelar för kvinnor

  Infrastrukturen, som bär upp samhället, domineras av en manlig norm. Det påverkar såväl livskvalitet som levnadsvillkor och jämställdhet, förklarar Maria Börjesson, som är docent på KTH. I Byggbiz, Stockholms Byggmästareförenings tidning, är hon intervjuad om infrastrukturens betydelse för att skapa ett jämställd samhälle och en av hennes slutsatser är att det allra bästa är att bygga mer nytt i redan kollektivtrafiksmarta lägen.  

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg2962_exNewsImg

  Sju kreativa parkeringslösningar

  Stockholm är Västeuropas snabbast växande storstadsregion. Detta ställer krav på satsningar på bostadsbyggande. Hur kan vi tillmötesgå den stora efterfrågan på små lägenheter och studentbostäder som är omöjliga att bygga med dagens parkeringskrav? Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Stockholms Byggmästareförening bjuder in till ett samtal kring parkeringsnormer och bostadsbyggande tisdagen den 11 juni. Läs programmet och anmäl dig här: www.stockholmsbf.se/bostadsforum.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg2959_exNewsImg

  Parkeringslösningar för en växande stad

  Huddinge satsar på nya parkeringstal

  Byggbiz, Stockholms Byggmästareförenings tidning, har intervjuat Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, om parkeringstalen. Huddinge växer så att det knakar. På två decennier satsar kommunen på att öka befolkningsmängden med 40 procent. För att detta ska vara möjligt krävs att man ser över parkeringstalen och skapar förutsättningar för nya, bilfria resvanor.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg2958_exNewsImg

  Kicki Lamminen: Flexibla p-tal lösning på bostadsbristen

  Flexibla parkeringstal som är anpassade efter målgrupp och geografiskt läge. Så vill Kicki Lamminen på NCC att framtidens p-tal ska se ut. Dessutom drömmer hon om attitydförändringar och en infrastruktur som inbjuder till kollektivt resande. I senaste numret Byggbiz 3/2013 möter du Kicki Lamminen på NCC som även sitter i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg2948_exNewsImg

  Parkeringskraven - ett hinder för ökat bostadsbyggande?

  Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län ordnar tillsammans ett frukostmöte tisdagen den 11 juni om parkeringsnormers påverkan på bostadsbyggandet i Stockholms län. Kan vi bygga fler bostäder med flexiblare p-normer som är anpassade efter varje unikt projekt? 

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg2944_exNewsImg

  Frukostmöte om buller och bostadsbyggande

  Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) ordnade tillsammans ett frukostmöte onsdagen den 24 april på temat buller och bostadsbyggande. Frågan som diskuterades var hur vi kan bygga fler bostäder i bullerutsatta miljöer i Stockholm.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg2931_exNewsImg

  "Nödvändigt att släppa igenom fler projekt"

  Lisa Granå, intervjuad i Byggbiz 2/2013, jobbar som akustikkonsult och är expert på buller. Hennes uppdrag är att hjälpa exploatörer att hålla nere ljudnivåerna i nya bostadsområden.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg2930_exNewsImg

  Martin Arkad kämpar för fler små bostäder

  Fler små bostäder? Då måste reglerna ändras!

  Stockholms framtid är beroende av att det byggs små bostäder, och byggandet av små bostäder är beroende av att bullerreglerna ändras. I senaste numret Byggbiz 2/2013 möter du Martin Arkad, vd på Järntorget, som jobbar på att lösa bostadsbristen.

  Läs mer »
 • Hälften av planerade bostadsprojekt sätts inte igång i Stockholms län

  Det byggs för lite bostäder i Stockholm. Mer än hälften av de planerade lägenheterna i länet med byggstart 2012-2014 är försenade och den främsta orsaken är att detaljplanearbetet går långsamt i kommunerna. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening och det stöds även av Sveriges Byggindustriers färska konjunkturprognos.

  Läs mer »
 • Kategorier - Bostad - ctl00_cph1_dcMain_po_67_dc67_pg2879_exNewsImg

  Debatt: ”Hyresregleringen driver på ombildningen till bostadsrätter”

  Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening, har tillsammans med Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, skrivit en debattartikel om hyresregleringen på DN Stockholmsdebatt. Hyresbostadsutredningen, som presenterade sitt förslag i december 2012, konstaterar att hyresmarknaden inte fungerar och behöver reformeras. I Stockholm saknas i dag mer än 100 000 bostäder och för att regionen ska fortsätta att fungera som tillväxtmotor för landet måste det finnas bostäder för alla som kommer till Stockholm för att arbeta och studera. Det ska inte vara nödvändigt att köpa en lägenhet – det måste finnas en fungerande hyresmarknad! Läs debattartikeln här: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/hyresreglering-driver-pa-ombildning-till-bostadsratt.

  Läs mer »