Omvärldsbevakning av byggbranschen av Svensk Byggtjänst.                Foto: Anders Larsson
Omvärldsbevakning av byggbranschen av Svensk Byggtjänst. Foto: Anders Larsson

BF9K-dagarna i Norrköping och Uppsala

Den 23:e och 24:e november hölls BF9K dagarna i Norrköping och Uppsala med ett 40-tal deltagare.

På dagordningen för BF9K-dagarna fanns information om ”Säker Vatten”, riktlinjer om säker installation av våtutrymmen och kök. Fredrik Runius från Säker Vatten berättade hur viktigt det är att byggföretagen ger rätt förutsättningar till VVS-installatörerna i deras arbete för att förebygga skador. Genom bra samverkan mellan alla parter i ett projekt, dvs. projektör, byggare och installatör så skapas rätt förutsättningar för ett bra bygge. 

En annan del i programmet för dagarna var nya lagar och föreskrifter i byggbranschen. Weine Eriksson från Sveriges Byggtjänst redogjorde för nya regler i BBR som förändrats under 2016 och den nya föreskriften avseende ”Organisatoriskt och social arbetsmiljö inom arbetsmiljöområdet. Dessutom fick deltagarna en presentation av omvärldsbevakningen som Sveriges Byggtjänst gör för branschen.Publicerad: 28 nov 2016 BF9K Evenemang