Arbetsmiljö

 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg5149_exNewsImg

  Byggbranschens säkerhetsdag 2018

  Sveriges Byggindustrier arbetar för att höja medvetenheten om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, så att olyckor förebyggs och förhindras. Sedan 2015 arrangeras Säkerhetsdagen kring den 28 april, som är den Internationella arbetsmiljödagen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg5147_exNewsImg

  141 inkomna tips under året om misstänkt brottslighet i byggbranschen

  Fair Play Byggs andra årsrapport innehåller flera exempel på hur oseriösa företag sätter konkurrensen ur spel. Det är misstanke om skattebrott, penningtvätt, brott mot utlänningslagen och mutbrott som samlas in och anmäls till myndigheter. Under 2017 har projektet fått in 141 tips och lämnat vidare 55 ärenden till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg5118_exNewsImg

  Säkerhetsdagen 2018

  Den 16 mars hölls den andra av tre inspirationsträffar på Sveriges Byggindustrier Öst inför Säkerhetsdagen 2018, i år med fokus på risker med handverktyg. Inspirationsträffarnas syfte är att inspirera medlemsföretagen att samla sin personal och uppmärksamma dem på hur viktigt det förebyggande arbetsmiljöarbetet är.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg5043_exNewsImg

  "Vi har ett ansvar att ta vara på alla människors resurser"

  Catharina Elmsäter-Svärd har lång erfarenhet av att ha ledande positioner inom politiken, inte minst som infrastrukturminister. Den 1 oktober tillträdde hon som vd för Sveriges Byggindustrier. 
  – Båda rollerna är i en förtroendebransch: i det ena fallet handlar det om väljare och i det andra om medlemmar, säger hon.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg5036_exNewsImg

  Konstruktiv dialog om arbetsmiljösamverkan mellan entreprenörer och byggherrar

  Den 24 november arrangerade Sveriges Byggindustrier Öst och Byggherrarna en informationsträff med syftet att samla byggherrar och entreprenörer för att prata om hur man i samverkan kan säkerställa arbetsmiljön på byggarbetsplatserna samt utveckla förståelsen för varandras arbetsmiljöfrågor. 

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg5018_exNewsImg

  Samverkan säkerställer arbetsmiljöansvaret

  Den 24 november arrangerar Sveriges Byggindustrier Öst och Föreningen Byggherrarna en informationsträff för att utveckla samverkan kring arbetsmiljöansvaret för byggherrar, projektörer och entreprenörer.

  − Just nu är produktionstakten i byggbranschen rekordhög vilket i sig är bra men det innebär tyvärr också att många bara kör på. Arbetsmiljöfrågorna är så pass viktiga att man behöver stanna upp och prata med andra som också bär det ansvaret för att skapa säkrare arbetsplatser, säger Saga Hellberg, branschutvecklare på Byggherrarna.

  _D806119.png  _MG_0359.png
  Saga Hellberg, Byggherrarna, och Ann-Charlotte Rand, Sveriges Byggindustrier (BI) Öst.

  Även om informationsträffen i första hand vänder sig till projektansvariga både hos byggherrar och entreprenörer, måste också exempelvis inköpsansvariga hos byggherrarna kunna de här frågorna för att kunna ställa rätt krav när entreprenörer handlas upp.  Förhoppningen är att den här informationsträffen ska utvecklas till ett forum för arbetsmiljöfrågor mellan entreprenörer och byggherrar i Stockholmsområdet.

  − Min bild är att entreprenörer och byggherrar blivit duktiga på säkerhetsfrågorna var och en för sig men nu gäller det att på allvar se till att dela kunskap och synsätt för att bättre förstå varandra. För att kunna uppnå säkra arbetsplatser måste alla aktörer i kedjan samspela med varandra. Vem som bär ansvaret i gränssnitten måste vara tydligt, säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier Öst.

  Genom att fundera igenom arbetsmiljöfrågorna tidigt i byggprojekten kan man inte bara planera bort arbetsmiljörisker utan också spara både tid och pengar. Att exempelvis välja lämpliga byggmaterial eller utformningar i projekteringen gör att förvaltaren kan slippa utsätta sina medarbetare för onödiga risker i ett senare skede.

  − Planering är a och o. Det gör att vi kan förekomma inte bara de mer uppenbara arbetsplatsolyckorna men även förebygga och motverka den mer smygande ohälsan som skapar sjukskrivningar eller att medarbetare tvingas byta bransch, fortsätter Ann-Charlotte. 

  Tidigare i år lanserades initiativet ”Håll Nollan” som syftar till att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Den här informationsträffen är ett sätt från branschorganisationerna att stötta det initiativet.

  − Vi måste arbeta på många fronter för att nå ut och det är viktigt att byggherrar och entreprenörer diskuterar arbetsmiljöfrågorna tillsammans. Utan den samverkan riskerar ansvaret hamna mellan stolarna med allvarliga arbetsolyckor som resultat. I mångt och mycket är det här en ledarskapsfråga som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet, avslutar Saga Hellberg.

  Information om program för och anmälan till informationsträffen finns här.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg5007_exNewsImg

  Riskfyllda arbeten med tunga lyft - att tänka på

  Under de senaste månaderna har flera allvarliga olyckor, även dödsfall, inträffat i samband med tunga lyft på byggarbetsplatser runt om i landet. Lyft av tunga prefabelement och annat material i samband med montage och lossning/lastning från lastbil innebär många risker.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg4990_exNewsImg

  Hela byggbranschens säkerhetsutbildning

  Byggbranschens nya webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är tänkt att vara hela branschens introduktionsutbildning inom säkerhetsområdet och ett krav för att arbeta vid byggarbetsplatser i Sverige. Kursen fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag av alla storlekar och vänder sig till alla som är verksamma i branschen samt till elever på väg in via olika yrkesutbildningar.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg4975_exNewsImg

  "Alla ska veta hur det fungerar"

  Den 22 september träffades Sveriges Byggindustrier (BI) Östs nätverk för Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P&U. Temat för förmiddagen var brandskydd, krishantering och första hjälpen. På plats för att berätta om detta fanns Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare BI Öst; Lars Brodin, Brandskyddsföreningen och Pierre Gustavsson, Arbetsmiljöverket.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg4970_exNewsImg

  Användarträff för BF9K: Vem bär ansvaret för arbetsmiljöarbetet?

  Fredagen den 15 september var det dags för höstens första användarträff för BF9K. Fokus för dagen var att reda ut arbetsmiljöbegreppen. Hos vem ligger egentligen ansvaret kring arbetsmiljöarbetet på bygg- och anläggningsarbetsplatsen?

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg4931_exNewsImg

  Hur stoppar vi fusket inom byggbranschen?

  Kriminella krafter förstör för seriösa byggföretag, underminerar säkerheten på byggarbetsplatser och stjäl av våra gemensamma skattemedel. Den 4 juli höll Fair Play Bygg ett seminarium under Almedalsveckan. Hur ser läget ut och hur ska vi stoppa fusket inom byggbranschen?

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg4879_exNewsImg

  ROT-arbeten kan innebära dolda risker

  Alla typer av byggprojekt innebär arbetsmiljörisker, när det kommer till ROT-arbeten handlar det om att förhålla sig till en redan befintlig byggnad.
  – Tillgänglighet är ofta ett problem, inte minst när det gäller etablering, städning och utrymningsvägar, säger Ann-Charlotte Rand.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg4812_exNewsImg

  Fair Play Bygg träffade inrikesministern

  Fair Play Bygg-gruppen träffade inrikesminister Anders Ygeman på torsdagen den 9 mars för att redovisa erfarenheterna från det första verksamhetsåret. På plats fanns Johan Moström, politiskt sakkunnig för inrikesministern; ägar-/och styrgrupp som består av Marie Dolk Persson, Stockholms Byggmästareförening; Lars Holmström, Byggnads Stockholm-Gotland samt Fredrik Sirberg, Byggnads Stockholm-Gotland. För dagen var gruppen också förstärkt med Jens Hoffmann, vd Dipart, en av idégivarna till projektet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg4808_exNewsImg

  Nätverk ger de ansvariga bättre kontroll

  Arbetsmiljö och säkerhet är högt prioriterade områden inom bygg- och anläggningsbranschen. I september startade ett nätverk för BAS P och U (byggarbetsmiljösamordnare för planering/projektering och utförande) med syfte att ge personer som har dessa roller stöd och mer kunskap om vad deras ansvar innebär.

  Läs mer »
 • Satsning på arbetsmiljö och säkerhet


  En viktig fokusfråga för byggbranschen är en säker arbetsplats. Stockholms Byggmästareförening satsar på att lyfta medvetenheten kring denna fråga och från den 1 april erbjuder föreningen rabatterat medlemspris på tre utvalda kurser inom säkerhetsområdet.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg2916_exNewsImg

  Byggbranschen satsar på arbetsmiljö och säkerhet

  För att stödja medlemsföretagen i det viktiga arbetsmiljöarbetet har Stockholms Byggmästareförening beslutat att, tillsammans med Sveriges Byggindustrier (BI) Öst, erbjuda alla medlemsföretag i regionen en kostnadsfri information om arbetsmiljö och utbildning i första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt krisstöd. Deltagarna får kompetenskort för HLR samt AED.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg2886_exNewsImg

  "Vi ska få bort arbetsolyckorna"

  Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 1/2013 har tema säkra arbetsplatser. I tidningen kan du läsa en intervju med Charlotta Gottschalk Dieden som är huvudansvarig för fokusområdet:
  "En säker arbetsplats" på Sveriges Byggindustrier.
  – Vi måste våga prata om olyckor och risker och vi måste våga be om hjälp när vi behöver den, säger hon.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg2884_exNewsImg

  En säker arbetsplats i fokus

  På torsdagskvällen samlades medlemmarna till kvartalsmöte i Nalens anrika lokaler. Temat för kvällen var dock inte jazz, utan arbetsmiljö. Teater Katapult spelade upp ett interaktivt teaterstycke där alla fick vara med och påverka samtalet om arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det blev en tankeväckande diskussion med många skratt.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg2882_exNewsImg

  Lär dig att ha is i magen när det hettar till

  Gå kurs i Heta arbeten

  Stockholms Byggmästareförening har ett högt tryck på kursen Heta arbeten. Från och med årsskiftet erbjuder vi nu kursen centralt i Stockholm på Wennerbergsgatan 10 på Kungsholmen. Kursen ger både praktiska färdigheter i brandsläckning och teoretiska kunskaper om bland annat förebyggande brandkunskap och branschregler kring heta arbeten.

  Läs mer »
 • Kategorier - Arbetsmiljö - ctl00_cph1_dcMain_po_74_dc74_pg2839_exNewsImg

  Medlemmarna i Södertälje bjöds på ”En säker arbetsplats”

  ”En säker arbetsplats” är ett projekt som Sveriges Byggindustrier har initierat och ansvarig för projektet är Charlotta Gottschalk Dieden. Charlotta var inbjuden till Södertälje Byggmästareförenings medlemskväll tisdagen den 13 november där hon berättade om projektet. Målbilden är en nollvision: inga olyckor ska inträffa på byggarbetsplatser i Sverige.

  Läs mer »