Eva Rådmark Herrder visar hur station Stockholm City kommer se ut. Foto: Ellen Norman
Eva Rådmark Herrder visar hur station Stockholm City kommer se ut. Foto: Ellen Norman

Välbesökt årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Byggmästareförening och i Sveriges Byggindustriers byggförening Stockholm hade årsmöte och extra byggföreningsstämma på Grand Hôtel Stockholm den 16 april. Efter mötet fick deltagarna lyssna på Eva Rådmark Herrder från Trafikverket som berättade om projektet Citybanan.

Under mötet valdes Maria Zimdahl till ny ordförande och tar därmed över klubban efter Jan Kjellson. Avgående styrelseledamöter Fredric Kastevik, Mikael Bennarp och Jens Hoffman, samt Håkan Karlsson som suttit flera år i valberedningen tackades av för deras insatser för föreningen.

Maria_Zimdahl_och_Jan_Kjellson.jpg

Maria Zimdahl tar emot ordförandeklubban från Jan Kjellson. Foto: Ellen Norman

På plats fanns också studenter för att ta emot stipendier från Byggmästare Erik Forss’ stipendiestiftelse. Stipendierna går till studenter med tidigare erfarenhet från byggbranschen som läser vidare för att ta en ingenjörsexamen i byggteknik och de ska visa goda studieresultat, god närvaro och social kompetens.

Stipendiater.jpg
Foto: Ellen Norman

Citybanan - ingenjörs- och kommunikationskonst skapade ett lyckat projekt. Eva Rådmark Herrder från Trafikverket berättade om projekt Citybanan för våra medlemmar, där många också varit med som entreprenörer. Här kan ni se Evas presentation (pdf).

Årsmöteskvällen avrundades med mingel och middag.

Publicerad: 17 apr 2015 Evenemang Medlem