Pia Lindberg-Nedby, chef för upphandling och juridik på Förvaltning för utbyggd tunnelbana hos SLL. Foto: Ellen Norman
Pia Lindberg-Nedby, chef för upphandling och juridik på Förvaltning för utbyggd tunnelbana hos SLL. Foto: Ellen Norman

Upphandlingen för nya t-banan tuffar på

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott arrangerade fredagen den 6 november ett frukostmöte med tema: ”Vill du vara med och bygga Stockholms nya tunnelbana?”. Pia Lindberg-Nedby, chef för upphandling och juridik vid SLL:s Förvaltning för utbyggd tunnelbana, berättade om projektet och vad det kommer att innebära i form av nya spår, stationer, tunnlar och depåer.

De omkring 40 deltagarna på frukostmötet fick inte bara en inblick i omfattningen av projektet utan även en inbjudan till dialog med SLL för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att ro projektet i hamn. Pia Lindberg-Nedby berättade om de pågående diskussionerna gällande upphandlingsform, entreprenadform, omfattning och planerad utförandetid för entreprenader 2016.

Ett besked som mottogs positivt av de närvarande var förvaltningens inbjudan till att samtala och påverka. Pia Lindberg-Nedby poängterade att det är viktigt att entreprenörföretagen är med och påverkar till exempel genom att ge förslag på hur entreprenaderna kan delas upp och vilken typ av samverkansform som är önskvärd. Målet är att skapa en optimal riskfördelning mellan parterna och samtidigt få många intresserade bygg- och anläggningsföretag som anbudsgivare.

Här kan du läsa mer om nya tunnelbanan och pågående upphandlingar.


 

Publicerad: 10 nov 2015 Evenemang LOU