Staffan Grundmark från BF och Anders Ekegren från KSL hälsar deltagarna välkomna. Foto: Sofia Jonsson
Staffan Grundmark från BF och Anders Ekegren från KSL hälsar deltagarna välkomna. Foto: Sofia Jonsson

Tydligt behov: Mer samordnad planering för bostadsförsörjningen

Det var stor uppslutning när Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) arrangerade Bostadsforum med frågeställningen: Kan regional planering öka bostadsbyggandet. Förra regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté för att utreda och vid behov föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och planeringsunderlag på regional nivå. Syftet är att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet oh en långsiktig hållbar utveckling i hela landet.

Utredningen huvudsekreterare, Sara Jendi Linder, inledde frukostseminariet med att berätta om Bostadsplaneringskommitténs arbete. Jendi Linder förklarade att i uppdraget också ligger att studera samordningen mellan bostadsförsörjning och viktiga planeringsslag så som transportinfrastrukturen, kollektivtrafiken och regionalt tillväxtarbete; dock inte att se till att det byggs fler bostäder.

Efter den inledande presentationen intog en panel scenen som gav sina perspektiv på huruvida en regional planering skulle ge fler bostäder och förbättra den fysiska planeringen och samordningen i regionen:

  • Nina Lundström (FP), ledamot i kommittén och riksdagsledamot
  • Clara Lindblom (V), ledamot i kommittén och äldre- och personalborgarråd i Stockholm
  • Nancy Mattsson, projektutvecklare på JM och Sveriges Byggindustriers utsedda expert i kommittén
  • Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson


Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, kommenterade efteråt frukostseminariet:

– Det är helt klart att någon form av övergripande överväganden behövs i planeringen, särskilt i sammanhållna bebyggelseområden som Stockholms län som sträcker sig över flera kommungränser men ändå fungerar som en bostads- och arbetsmarknad. Alternativt kan det vara aktuellt med en ny, mer funktionell kommunindelning med färre kommuner, vilket några av paneldeltagarna var inne på. Förståelsen för att infrastruktur och bostäder måste samplaneras har i alla fall verkligen sjunkit in, och nu handlar det om att verkligen få denna samordning att fungera i praktiken.

Publicerad: 17 feb 2015 Bostad Evenemang