Göran Bjarnestig, vd Hygien Bygg Telge AB. Foto: Nicole Kling
Göran Bjarnestig, vd Hygien Bygg Telge AB. Foto: Nicole Kling

Södertälje - fokus på ansvar

Från Verksamhetsberättelsen: Den stora frågan för Södertälje Byggmästareförening har under förra året varit huvudentreprenörsansvaret som träder i kraft i januari 2015. En informationsträff hölls den 14 november för att ge föreningens medlemmar mer kunskap om vad förändringen innebär i praktiken. Göran Bjarnestig, vd Hygien Bygg Telge AB och tf ordförande i Södertälje Byggmästareförening, berättar om vad Södertälje BF fokuserat på under det gångna året.

Den 2 januari 2014 publicerade Länstidningen Södertälje en debattartikel med rubriken »Bakbind inte oss som vill göra rätt«. Göran Bjarnestig var en av fem entreprenörer som signerade den.

– Under året har fokus legat på huvudentreprenöransvaret. Det känns positivt att frågan har lyfts och att branschen har fått säga sin mening om det hela, säger Göran Bjarnestig, vd Hygien Bygg Telge AB och tf ordförande i Södertälje BF:s styrelse och tillägger:

– Jag tycker att huvudentreprenöransvaret i grunden är bra. Det handlar ju om ordning och reda på arbetsplatserna, men det kan vara svårt för mig som entreprenör att ha kontroll över att andra företag sköter sig.

Göran Bjarnestig är lättad över att fackförbundet Byggnads förslag om solidaransvar inte blev verklighet och menar, liksom debattartikeln indikerar,
att det hade bakbundit de företag som vill göra rätt. Den norska förlagan om solidaransvar stipulerar att alla entreprenörer på en arbetsplats är solidariskt ansvariga för varandras betalningar. Kompromissen om huvudentreprenörsansvaret går ut på att den första arbetsgivaren som är bunden av Byggavtalet under byggherren, ansvarar för att hålla reda på vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen.

Sund byggbransch – en framtidsutmaning

Södertälje BF har cirka 80 medlemmar och de lokala frågorna står i fokus för föreningen.

– Jag vet att många av dem ser medlemskapet som en kvalitetsstämpel. Arbetet för en sund byggbransch är högst prioriterat för oss och blir en utmaning även i framtiden, säger Göran Bjarnestig.

Intervjun är hämtad från Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsberättelse 2014. Vill du läsa hela verksamhetsberättelsen kan du göra det här.

Du som är medlem, glöm inte att anmäla dig till årsmötet:

Stockholms Byggmästareförening 16 april

Södertälje Byggmästareförening 23 april

Gotlands Byggmästareförening 24 april

Publicerad: 09 mar 2015 Medlem Södertälje