Sänkt ROT-avdrag hotar över 2600 jobb i Stockholm

Det sänkta ROT-avdraget som regeringen föreslår hotar 2613 jobb i Stockholm. Totalt sett hotas 8300 arbetstillfällen runt om i landet. Det visar en ny rapport på sysselsättningseffekterna av de föreslagna ROT-förändringarna som Sveriges Byggindustrier tagit fram.

– Den här undersökningen visar att ett sänkt ROT-avdrag riskerar att göra att många människor förlorar sina jobb. Det är ett förslag som direkt hotar tusentals trygga anställningar och jag hoppas att regeringen vågar ompröva detta för att värna om sysselsättningen i landet, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

En stark farhåga är att det sänkta ROT-avdraget kommer att leda till att svartjobben ökar. Innan ROT-avdraget infördes fick 45 % av företagen inom byggsektorn frågor om att utföra arbeten utan kvitton. Efter att avdraget införts var det endast 3 % som fick samma fråga. En undersökning som Måleriföretagen låtit göra visar också att fyra av tio svenskar nu kan tänka sig att köpa svart om ROT-avdraget sänks.

– Vi har sett många positiva effekter av ROT-avdraget och förutom uteblivna skatteintäkter till staten är jag mest orolig för hur ett sänkt avdrag kommer att drabba de vita trygga anställningarna. Många jobb hos de seriösa företagen riskerar nu att ersättas av ett utanförskap genom otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Det var i samband med vårpropositionen 2015 som regeringen aviserade att man avser att sänka det så kallade ROT-avdraget från 50 % till 30 % från och med den 1 januari.

Rapporten:
Här går att läsa hela rapporten från Sveriges Byggindustrier: Sysselsättningseffekter av sänkt ROT-avdrag

Mer information:
Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, 070-561 32 00, elisabeth.martin@stockholmsbf.se

Publicerad: 23 jun 2015 Konsumententreprenad Sund byggbransch