Carina Malmkvist, Skatteverket, berättade för deltagarna om ROT-avdraget. Foto: Ellen Norman
Carina Malmkvist, Skatteverket, berättade för deltagarna om ROT-avdraget. Foto: Ellen Norman

ROT-avdraget – vad gäller idag och vad händer sen?

ROT-avdraget infördes för att stimulera byggindustrin och för att försöka minska andelen oseriösa firmor som utför svartarbeten. Fredagen den 11 september bjöd Stockholms Byggmästareförenings Konsumententreprenadutskott in till frukostmöte om ROT-avdraget. Carina Malmkvist från Skatteverket fanns på plats och berättade för deltagarna om skattereduktion för ROT-arbeten.

Vad som gäller idag är att en köpare kan få skattereduktion för ROT-arbeten med 50 % av arbetskostnaden, dock max 50 000 kr per år och per person. Det gäller för enbart arbetskostnaden och inte resor, material eller maskiner. Den 1 april 2015 skedde vissa förändringar. Fler uppgifter ska lämnas av utföraren, begäran om utbetalning kan bara göras elektroniskt och utbetalning kan bara ske till ett konto.

- I dagsläget har skatteverket betalat ut mer än 100 miljarder kronor för ROT-avdraget, berättade Carina Malmkvist. Carina berättade vad införandet av ROT-avdraget gjort och frågade deltagarna på frukostmötet om hur ofta de får frågan ”Kan vi ta det svart?” nu jämfört med innan ROT-avdragets införande. Deltagarna var eniga om att det nästan aldrig händer längre.

Förslaget på förändring av ROT-avdraget är lägre subventionsgrad. Istället för 50 % kan skattereduktionen bli 30 %, men taket är fortfarande 50 000 kr per år och per person.

Några problem Carina Malmkvist ser är material samt ägare av fastigheten. Material ingår inte i ROT-avdraget och det är därför viktigt att det finns kvitton på byggmaterialet.

- Materialet är oftast det som skapar problem med ROT-avdraget. Man måste kunna visa att arbetet är utfört nu och ha kvitton på materialinköpen, sa Carina Malmkvist.

Det är också viktigt att veta vem som äger fastigheten. Kunden måste stå på fastigheten för att ROT-avdraget ska gälla denne och som entreprenör bör man vara noga med att stämma av det innan arbetet påbörjas.

Vad är då viktigt att tänka på för entreprenören? Carina gav tre tips:

  • Ansök när köparen betalat, vänta inte.
  • Ansök senast den 31 januari.
  • Påminn köparen att betala i god tid innan årsskiftet.

Förslaget på förändring av ROT-avdraget är en lägre subventionsgrad. Istället för 50 % kan skattereduktionen bli 30 %, men taket är fortfarande 50 000 kr per år och per person. Träder detta i kraft gäller det från och med 1 januari 2016.

Är du medlem i Byggmästareföreningen och missade frukostseminariet? Det finns att se i efterhand. Du hittar det om du loggar in på Medlemsplatsen.

Publicerad: 11 sep 2015 Evenemang Konsumententreprenad