Öppenhet är korruptionens värsta fiende, enligt Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm
Öppenhet är korruptionens värsta fiende, enligt Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm

Peter Löfgren: Etik och moralfrågor ska diskuteras överallt

Sedan juni 2014 ingår uppförandekoden i Sveriges Byggindustriers medlemskriterier. Företrädare för branschen har bestämt sig: det är dags för krafttag mot korruption.

Var går gränsen för vad som är en muta och vad är egentligen okej att ta emot? Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, konstaterar att det gäller att se upp med tveksamheterna.

– Vi måste undvika gråzonerna. Någonting kan ju vara lagligt, men olämpligt. Man bör ställa sig ett antal kontrollfrågor innan beslut tas, säger han.

Peter Löfgren minns när han själv kom in i branschen på mitten av 1980-talet. En tid då, som han säger, »det gjordes saker som inte ens skulle övervägas i dag«. Inte minst vad gäller representation och alkohol. Tydligare konkurrenslagstiftning och ökad transparens tack vare teknikutvecklingen kan vara delar av förklaringen.

– Men jag vill också tro att vi i dag har ett annat samhälle, där familjerna är mer jämställda, säger Peter Löfgren.

Korruption tar energi

Anledningen till att Sveriges Byggindustrier införde uppförandekoden var att de konstaterade att det fortfarande förekommer affärer som framställer branschen i dålig dager. Det attitydförändrande arbetet har bland annat handlat om att få medlemsföretagen att förstå att problemet inte är en orättvis mediebild, utan att byggbranschen måste förändra det egna beteendet – och på så vis ge media mindre att skriva om.

– En uppförandekod är inte ett självspelande piano. Etik- och moralfrågor ska diskuteras överallt, inte i låsta ledningsgruppsrum utan vid kaffeautomaterna. Öppenhet är korruptionens värsta fiende, slår Peter Löfgren fast.

 

 

Jag är övertygad om att den ökade medvetenheten leder till minskad korruption.

Korruption har många negativa konsekvenser, för samhällsekonomin och för den sunda konkurrensen, men också för det egna välmåendet. Det tar energi att befinna sig i tacksamhetsskuld.

– Detta är delvis en generationsfråga. Det är inte så att yngre människor per automatik har bättre moral, men de prioriterar annorlunda och låter inte fixandet och trixandet ta lika stor plats.

Peter Löfgren är hoppfull inför framtiden:

– Det pågår en levande diskussion om de etiska frågorna. Jag är övertygad om att den ökade medvetenheten leder till minskad korruption, och därigenom till ett bättre samhälle.

Fakta Uppförandekoden

Uppförandekoden innebär att Sveriges Byggindustriers medlemsföretag ska:

§  Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp.

§  Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.

§  Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet.

§  I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas.

§  Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

 

Samma gäller för medlemmar i Stockholms Byggmästareförening.

Tänk så här för att undvika att det blir fel:

  • Är det lagligt?
  • Är det lämpligt?
  • Har du stöd och mandat från din chef?
  • Kan du förklara och stå för det inför familj, vänner och arbetskamrater?
  • Skulle det kännas bekvämt om det blev uppmärksammat eller referat till i omvärlden?


Intervjun med Peter Löfgren finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 2/2015.

Publicerad: 02 apr 2015 Byggbiz Sund byggbransch