Foto: Anders Drakes
Foto: Anders Drakes

Kvartalsmöte på M/S Gustafsberg VII

Onsdagen den 2 september ägde Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte och traditionella båttur rum. M/S Gustafsberg VII var fartyget som denna kväll tog emot drygt hundratalet medlemmar och gäster, men innan båtturen stod ett besök på Arkitektur och Designcentrum (ArkDes) på agendan.

ArkDes bjöd in till en rundvandring där Kerstin Brunnberg, tf chef för ArkDes, visade bland annat ritningsarkivet, biblioteket och den permanenta utställningen. Efter besöket på ArkDes klev medlemsföretagen ombord på M/S Gustafsberg VII. Fartyget kryssade kring öarna i Mälaren och under mingel och mat fortsatte kvällen till dess att båten lade till vid Nybrokajen.

Publicerad: 04 sep 2015 Medlem