Daniel Gustafsson, jurist på Konsumentverket. Foto: Ellen Norman
Daniel Gustafsson, jurist på Konsumentverket. Foto: Ellen Norman

Konsumentverket gav råd kring konsumententreprenader

Konsumententreprenader är speciella eftersom beställaren är en privatperson och andra regler gäller än om beställaren är ett företag. Fredagen den 6 november bjöd Stockholms Byggmästareförenings konsumententreprenadutskott in till ett lunchmöte om konsumententreprenader. Daniel Gustafsson, jurist från Konsumentverket, fanns på plats och berättade för deltagarna om vad Konsumentverket anser är viktigt att tänka på när man bygger åt privatpersoner. 

Något Daniel Gustafsson poängterade var betydelsen av byggföretagets kommunikation och dokumentation när man bygger åt privatpersoner. En fråga där det kan uppstå oenighet mellan byggföretaget och privatpersonen är frågan om vilka arbeten som ingår i ett fast pris, i ett takpris eller i ett ungefärligt pris. Det förekommer att privatpersonerna tror att det ingår mer arbete i ett angivet pris än vad byggföretaget anser ingår. Daniel Gustafsson ansåg därför att byggföretag bör sträva efter att deras offerter ska vara detaljerade och tydliga och innefatta så mycket som möjligt. Ett annat problem som Daniel Gustafsson såg är byggföretags brist på tid. Byggföretag bör därför enligt honom även tänka på att beräkna tillräckligt med tid för ett uppdrag.

Daniel Gustafsson redogjorde även för en undersökning av privatpersoners nöjdhet med hantverkstjänster. Vanligaste orsakerna till missnöje var dålig finish och att arbetet inte var snyggt utfört. Därefter följde förseningar i arbetet, allvarliga fel och brister i till exempel konstruktion, dålig kommunikation med hantverkarna, att hantverkarna inte passade tider och att arbetet blev dyrare än överenskommet.

Slutligen gav Daniel Gustafsson följande råd till deltagarna:

  • Påtala gärna för privatpersonerna vad de bör kontrollera när det gäller offerter som de fått från olika anbudsgivare.
  • Upprätta ett bra skriftligt avtal; använd gärna Hantverkarformuläret -14 vid renoverings- och ombyggnadsarbeten.
  • Glöm inte ROT-avdraget.
  • Sätt från början i ett projekt upp riktlinjer för kommunikation med beställaren.
  • Var realistisk och öppen gentemot beställaren om din arbetssituation.

Om konsumententreprenader och Konsumentverket

Den lag som gäller för konsumententreprenader, konsumenttjänstlagen, är till stora delar tvingande till konsumentens förmån och har bland annat till syfte att skydda konsumenten. Konsumentverket är den myndighet som ansvarar för konsumentfrågor och arbetar med konsumentregler, med information och vägledning om konsumenters rättigheter och skyldigheter samt med att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumentverket är den myndighet som är en av parterna som tar fram ABS–Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader och Hantverkarformuläret, två viktiga standardavtal när det gäller konsumententreprenader. Konsumentverket arbetar även med att utbilda och ge stöd till kommunernas konsumentvägledare. Konsumentverket arbetar både proaktivt/förebyggande och reaktivt.

Här kan du se Daniel Gustafssons bildspel från lunchmötet.

 

Publicerad: 10 nov 2015 Evenemang Konsumententreprenad