Jonas Hammarlund och Sten Nyberg, utredningssekreterare och särskild utredare för ”Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande”. Foto: Ellen Norman
Jonas Hammarlund och Sten Nyberg, utredningssekreterare och särskild utredare för ”Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande”. Foto: Ellen Norman

Konkurrensen hårdnar

Förra regeringen tillsatte en särskild utredare för att se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen. På tisdagsmorgonen bjöd Stockholms Byggmästareförening och KSL in till Bostadsforum för att diskutera frågan.

Syftet med utredningen är att förbättra förutsättningarna för att utbudet av nya bostäder långsiktigt ska anpassas till efterfrågan. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2015. Den särskilde utredaren Sten Nyberg och utredningens sekreterare Jonas Hammarlund var på plats och presenterade var utredningen befinner sig i dagsläget. I utredningsdirektiven står det att de ska titta på offentliga upphandlingar av bostadsbyggande och då särskild förekomsten av utländska anbudsgivare, förutsättningarna för konkurrensen i branschen samt vissa finansieringsfrågor.

Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening, kommenterade efter frukostmötet att utredning har tagit fram intressant statistik och fakta och att det ska bli mycket spännande att se de förslag som väntas komma i oktober:

– Det var intressant att se utredningens siffror som visar att de största byggentreprenörernas andel av omsättningen i riket har minskat de senaste åren. Det visar att konkurrens har ökat inom branschen och våra medlemsföretag vittnar om en hård konkurrens på Stockholms bostadsmarknad. Det blir också tydligt att det är andra frågor som beslutsfattare behöver ta tag i för att få igång bostadsbyggandet, säger Elisabeth Martin.

I panelen för att diskutera frågan deltog även Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, och Mikael Anjou, vd Einar Mattsson Byggnads AB. Mikael Anjou lyfte fram att huvudfrågan för ett ökat bostadsbyggande inte är konkurrensen bland entreprenörerna utan det är snarare på arbetskraftssidan och att det inte finns så många aktörer på leverantörssidan som är problematiskt, liksom kommunernas planmonopol och hyresregleringen.

Anders Ekegren, ordförande i KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning, var moderator för frukostmötet och hans reflektion efteråt var att kommuner och staten har ett ansvar för att få en god konkurrens:

– Kommun och stat står för stora upphandlingar och genom dessa kan man till viss del styra så att fler aktörer kommer in på marknaden, säger Anders Ekegren.

Till hösten återkommer Bostadsforum med nya aktuella och relevanta frågor för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

Publicerad: 14 apr 2015 Bostad Evenemang