Martin Arkad, koncernchef för Järntorget. Foto: Nicole Kling
Martin Arkad, koncernchef för Järntorget. Foto: Nicole Kling

Kampanj för fler bostäder

Från Verksamhetsberättelsen: 2014 var ett intensivt år för bostadspolitiken. Valrörelsen aktualiserade frågan om byggandet i Stockholm och ämnet hamnade högt upp på agendan. Martin Arkad, koncernchef för Järntorget och ledamot i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott, berättar om bostadskampanjen som genomfördes förra året.

Varför valde ni i bostadsutskottet att ta fram 10 punkter för ökat bostadsbyggande?

– På kort sikt tror vi att de här tio punkterna är de viktigaste för att öka bostadsbyggandet i Stockholm. Dessa går att genomföra direkt, inom rådande lagstiftning och regelverk, genom att jobba mer effektivt och undvika detaljstyre. På lång sikt finns det andra strukturella åtgärder som behöver göras – inte minst behöver kommunerna samverka mer eftersom bostadsbristen och personer inte känner av kommungränser.

Hur ser du på punkterna i egenskap av byggare?

– Ett planarbete i Stockholm tar i snitt fyra till sju år. Under en stor del av den här tiden ligger projektet stilla i väntan på nästa instans, vilket är ett slöseri om vi vill öka bostadsbyggandet. I den tidiga delen av processen går det att spara mycket tid genom att arbeta med rätt saker i rätt ordning. Detta är ett viktigt arbete som måste ske gemensamt med kommunerna.

Vad tyckte du om den bostadspolitiska kampanjen?

– Jag tycker att det var roligt och spännande att bostadsfrågorna
kom så pass högt upp på agendan i årets val, både
lokalt och nationellt. Stockholms Byggmästareförening
gjorde ett bra jobb och kampanjen spelade en viktig roll
för att uppmärksamma frågorna.

10 punkter för ökat bostadsbyggande

Stockholms Byggmästareförenings förslag till ökat bostadsbyggande.

1. Låt byggarna vara med tidigt i processen
Ta tillvara på våra olika kompetenser och undvik onödiga merkostnader.

2. Passa på där läget är bra
Öka exploatering i kollektivtrafiknära, attraktiva lägen.

3. Ta ansvar för bostadsförsörjningen
Utveckla dialogen med allmänheten så att byggandet inte går i stå.

4. Ta ansvar för helheten
Stadsutveckling kräver ett helhetsgrepp men byggandet kräver detaljplaner.

5. Detaljplanera inte in i minsta detalj
Planer behöver tidstålighet – allt går inte att bestämma i förväg.

6. Ställ krav, men tydliga krav
Samma krav inom och mellan kommuner ger mer rationellt byggande.

7. Var god stör ej! Arbete pågår
Ändra inte förutsättningarna under pågående plan- och byggprocess.

8. Satsa på handläggarna
Utöka resurserna inom stads- och samhällsbyggnadskontoren.

9. Först kollektivtrafik, sedan bostäder
Samplanera infrastruktur med bostadsbyggandet.

10. Markprissätt inte för luftslott
Det behövs en markprissättningspolitik som uppmuntrar faktiskt bostadsbyggande.

Intervjun är hämtad från Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsberättelse 2014. Vill du läsa hela verksamhetsberättelsen kan du göra det här.

Du som är medlem, glöm inte att anmäla dig till årsmötet:

Stockholms Byggmästareförening 16 april

Södertälje Byggmästareförening 23 april

Gotlands Byggmästareförening 24 april

Publicerad: 09 mar 2015 Medlem