Per Stephani, vd för Nybergs Entreprenad AB. Foto: Åsa Stenström
Per Stephani, vd för Nybergs Entreprenad AB. Foto: Åsa Stenström

Gotland - fick ny ordförande

Från Verksamhetsberättelsen: I april 2014 fick Gotlands Byggmästareförening en ny ordförande i Per Stephani som till vardags arbetar som vd för Nybergs Entreprenad AB.

Vad har du för ambitioner som ordförande?

– Mitt mål är att föreningen här på ön ska ta en mer aktiv roll i Gotlands utveckling och att vi ska lyfta fram byggbranschen som ett viktigt segment
i tillväxtfrågorna. Gotlands verksamhet är i stort sett begränsad till en arbetande styrelse, av våra cirka 30 medlemmar är omkring åtta aktiva i styrelsen.

Vad har ni på agendan just nu?

– Redan 2013 drogs projektet Almedal söder igång och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med att göra hamnområdet i Visby mer attraktivt, med utbyggnad av bostäder och kommersiella lokaler. Det är första gången Byggmästareföreningen driver en fråga gemensamt mot en extern part, i detta fall Region Gotland. Detta har enat oss internt och satt oss på kartan inför omvärlden.

Vilka är era viktigaste uppgifter?

– Vi arbetar med att motverka detaljstyrning i byggprocessen och kommunala särkrav. Jag är stolt över att vi har lyckats bli en viktig dialogpartner till samhällsbyggnadsförvaltningen. Sedan i våras har jag ett månatligt möte med förvaltningschefen och andra nyckelpersoner för att diskutera byggrelaterade frågor.

Vilka framtidsfrågor ser du?

– Kompetensförsörjningen – att unga människor ska välja att arbeta inom byggbranschen här på Gotland. Arbetet för en sund byggbransch och säkra arbetsplatser kommer även fortsättningsvis att vara prioriterade frågor.

Intervjun är hämtad från Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsberättelse 2014. Vill du läsa hela verksamhetsberättelsen kan du göra det här.

Du som är medlem, glöm inte att anmäla dig till årsmötet:

Stockholms Byggmästareförening 16 april

Södertälje Byggmästareförening 23 april

Gotlands Byggmästareförening 24 april

Publicerad: 09 mar 2015 Gotland Medlem