Bostadsforum med panelen: Hans-Erik Malmros, Jonas Nygren, Gunilla Glantz, Catharina Håkansson Boman och Lars Berglund. Foto: Emil Lindqvist.
Bostadsforum med panelen: Hans-Erik Malmros, Jonas Nygren, Gunilla Glantz, Catharina Håkansson Boman och Lars Berglund. Foto: Emil Lindqvist.

Alla har ett ansvar

Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län) bjöd in till Bostadsforum onsdagen den 14 oktober om hur kollektivtrafik och bostäder bättre kan samplaneras. Frågan som ställdes var: Vem har ansvaret egentligen?

Med i panelen för att diskutera frågan var Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen; Jonas Nygren, kommunalråd i Sundbyberg; Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun; Lars Berglund, affärsutvecklare på Folkhem och Hans-Erik Malmros, direktör Analys och utveckling på Stockholms läns landsting.

Catharina Håkansson Boman berättade om uppdraget och arbetet som utförs av Sverigeförhandlingen. I december 2017 ska förhandlingarna vara avklarade med färdiga avtal och slutrapport och målet är att skapa nytta för hela Sverige med kortare restider för järnvägen med ökad kapacitet och avlastning på befintliga banor. När det gäller förhandlingen betonade Jonas Nygren från Sundbyberg alla kommuner i länet måste ta ett gemensamt ansvar och vara med tillsammans i den kommande förhandlingen för att Stockholm ska vinna som region och inte att bara enskilda kommuner ska stå som segrare.

Från byggherresidan påpekade Lars Berglund från Folkhem vikten av långsiktiga och tydliga spelregler som byggarna kan förhålla sig till, så att riskerna blir hanterbara. Då det är långa processer, speciellt när det gäller att bygga ny kollektivtrafik, behöver en byggherre kunna lita på att regler och överenskommelser sträcker sig över mandattider.

Hans-Erik Malmros på SLL pekade också på vikten av att vårda överenskommelser och inte göra förändringar i dem, utan att faktiskt genomföra det som är sagt. När det gäller satsningar på ny kollektivtrafik ansåg Malmros att landstinget bör satsa på det som ger mest ”pang för pengarna” och ju bättre kollektivtrafiken är, desto attraktivare området för bostäder skapas. Gunilla Glantz från Nacka menade att den fysiska planeringen i Stockholmsregionen fungerar bra, men den ekonomiska planeringen hänger inte ihop vilket i sig skapar svårigheter för samplaneringen av kollektivtrafik och bostäder.

Det finns en gemensam utvecklingsplan för Stockholmsregionens långsiktiga utveckling, RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen), som antas av landstingsfullmäktige. Länsplanen för infrastrukturprioriteringar tas dock fram av länsstyrelsen. En svårighet för Stockholmsregionen är vem som ska ha det övergripande planeringsansvaret och framför allt det ekonomiska ansvaret. Panelen var i slutändan överens om att alla har ett ansvar för att kollektivtrafik planeras och kommer på plats samt tar en del av den ekonomiska risken och möjligheten.

Publicerad: 14 okt 2015 Bostad Evenemang