8 tips vid anbudslämning

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjöd in medlemmarna på frukostmöte fredagen den 22 maj. Inbjuden talare var Senad Babacic som sedan januari är upphandlingschef i Sundbybergs kommun och han gav sina bästa tips för vad entreprenören kan tänka på för att öka sina chanser att vinna upphandlingen.

Senad Babacic började med att berätta om hur processen med offentliga upphandlingar går till och dess principer. Det är många lagar och regler som styr området, så det är viktigt med tydlig kommunikation och god dialog. Senad lyfte fram att grunden alltid är att skapa den goda affären för båda parter.

Senad_Babacic.jpg

Fråga vid oklarheter

Just kommunikation var något som Senad Babacic återkom till. Han uppmanade entreprenörer att om de finner att något är oklart i förfrågningsunderlaget så ska de fråga upphandlande myndighet om detta. Ju mer man kan klara ut innan anbudsstopp, desto mindre överprövningar blir det i slutändan.

Tips vid anbudslämning

Senad Babacic avslutade med att ge åtta tips vid anbudslämning:

  1. Läs noga underlaget och anbuden lämnas elektroniskt, vilket underlättar för båda parter.
  2. Det går inte att hoppa över ställda krav, så fyll i medföljande anbudsformulär noga för det underlättar utvärderingsarbetet.
  3. Glöm ej att underteckna anbudet. Det ska vara undertecknat av behörig person/fullmakt.
  4. Anbud utan reservationer.
  5. Se till att nyttja möjlighet att ställa frågor fram till sista dagen, och helst inte ”slarvfrågor” som går att utläsa av förfrågningsunderlaget.
  6. Om det är en entreprenör som varit aktiv i anbudsarbetet med frågor och kommer ej göra platsbesök så uppskattar vi ett svar oavsett om det är ett nej.
  7. Se till att referenspersonerna är tillgängliga och tillfrågade.
  8. Ange likvärdiga referensobjekt enligt anvisningar i förfrågningsunderlaget. Det kan förekomma tolkningar av detta vida begrepp, likvärdighet, och det ligger på upphandlaren att balansera konkurrensmöjlighet mot entreprenörens kapacitet/erfarenhet.

Upphandlarkompetens

Senad Babacic informerade om att Sundbyberg har anställt en entreprenadupphandlare och han tror att det är viktigt med specifik kompetens för att göra förfrågningsunderlagen så bra som möjliga.

LOU-utskottets ordförande Joakim Persson Furusten kommenterade efteråt att Senad Babacic gav bra signaler på hur de arbetar med offentlig upphandling i Sundbyberg. Sedan är det förstås viktigt att upphandlingschefers syn sipprar ner i hela organisationen. Det är även mycket positivt att kommuner träffar byggföretag och informerar om hur upphandlingsprocessen går till; det kommer att gynna båda parter då det leder till bättre förfrågningsunderlag och bättre anbud, och inte minst en ökad förståelse för varandra.

Publicerad: 22 maj 2015 Evenemang LOU