Elisabeth Martin tycker att 2014 har varit ett intensivt och spännande år. Foto: Rosie Alm
Elisabeth Martin tycker att 2014 har varit ett intensivt och spännande år. Foto: Rosie Alm

2014 - ett händelserikt år

Från Verksamhetsberättelsen: Jubileumsfirande, bostadspolitisk kampanj och så den ordinarie verksamheten, förstås. 2014 var ett intensivt och spännande år för Stockholms Byggmästareförening. Elisabeth Martin summerar året som gått.

Vad var karaktäristiskt för året som gått?

– Supervalåret satte stor prägel på vår verksamhet. Vi arrangerade bland annat en bostadspolitisk kampanj i Kulturhuset i Stockholm där politiker fick svara på frågor om bostads- och infrastrukturbyggandet i regionen. Det var också glädjande att Sveriges Byggindustrier och Byggnads kom överens om
huvudentreprenörsansvaret och att uppförandekoden förankrades
bland medlemsföretagen.

Varför valde ni att fira 125-årsjubileum?

– Vi såg jubileumsfirandet som ett tillfälle att berätta om branschens och Stockholms utveckling sedan 1889, då Stockholms Byggmästareförening
grundades. Det kändes viktigt, inte minst med tanke på att våra medlemmar har spelat en stor roll för hur staden har vuxit fram. I samband med årsdagen publicerades en Byggbiz-bilaga i Dagens Nyheter som förmedlade en bild av det positiva som görs av branschen och den fick stort genomslag. Allmänheten kunde även ta del av jubileet i och med att vi hade en historisk utställning i Kulturhuset som visade hur Stockholm utvecklats de senaste 125 åren.

Vad kommer du att minnas extra mycket från 2014?

– En sak som gjorde ett starkt intryck var att Myndigheten för yrkeshögskolan bestämde att inte ge stöd till Nackademins ingenjörsutbildningar*. Den tråkiga händelsen ledde faktiskt till någonting positivt: uppslutningen från branschen var stor och samstämmig. Ett otroligt engagemang har manifesterats från medlemsföretagen kring frågan. Vi hyser gott hopp kring att utbildningarna startar igen nästa år då rekryteringen till
branschen är en mycket viktig fråga.

*Den 21 januari 2015 lämnade myndigheten besked om att byggutbildningarna på Nackademin startas igen hösten 2015 med totalt 250 studieplatser.

Intervjun är hämtad från Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsberättelse 2014. Vill du läsa hela verksamhetsberättelsen kan du göra det här.

Du som är medlem, glöm inte att anmäla dig till årsmötet:

Stockholms Byggmästareförening 16 april

Södertälje Byggmästareförening 23 april

Gotlands Byggmästareförening 24 april

Publicerad: 09 mar 2015 Medlem