Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, blir utfrågad i Heta stolen. Foto: Ellen Norman
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, blir utfrågad i Heta stolen. Foto: Ellen Norman

Sundbyberg – bevarar småstadskänslan i storstaden

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, tog plats i Stockholms Byggmästareförenings ”Heta stolen” på tisdagen den 22 april för att svara på hur bostadsbyggandet i kommunen ser ut framöver.

Första anhalten för nya stockholmare

Sundbybergs folkmängd ökade med 4,5 procent, eller 1 833 personer under 2013, vilket är mest i hela landet. Bakom ökningen ligger ett kraftigt bostadsbyggande. Jonas Nygren förklarade att Sundbyberg alltid har varit en invandringskommun och tack vare att det finns många små lägenheter i kommunen har det för många varit en första anhalt vid flytten till Stockholm. Kommunens attraktionskraft ligger i kombinationen av genuin småstadskänsla och närheten till storstadens puls.

Bostadsbyggande berikar

De senaste åren när kommunen har vuxit har varit intensiva. Jonas Nygren menar att det inte är problemfritt att växa snabbt då kommunen måste hantera tillväxten och utbyggnaden av till exempel förskolor och skolor på egen hand, utan stöd från staten. Trots det kraftiga bostadsbyggandet är kommunen långt ifrån färdigbyggd enligt Jonas Nygren. Han refererade till när stadsdelen Ör byggde på 1960-talet och det då fanns en oro att man byggde ”förort”, men expansionen har fortsatt i kommunen med Hallonbergen, Rissne och nu senast Ursvik.

Få överklaganden

Gamla sundbybergare är vana vid att kommunen växer, tror Jonas Nygren, och de har hela tiden sett fördelar med nybyggnationen som ger ökat utbud av butiker och restauranger vilket berikar kommunen. Det finns så klart även i Sundbyberg de som inte vill att det ska byggas på ”sin bakgård”, men med goda medborgardialoger har kommunen lyckats få förståelse och väldigt få överklaganden. För närvarande är det 51 detaljplaner i gång och bara 2 stycken av dem har blivit överklagade!

Jonas_Nygren.jpg

Jonas Nygren (S) ger sin syn på bostadsbyggandet i Sundbyberg. Foto: Ellen Norman.

Hög andel hyresrätter

Sundbyberg är den kommun i landet som har störst andel hushåll boende i hyresrätt (53,7 procent enligt SCB) och till övervägande delen är det flerbostadsbostadshus i kommunen. Jonas Nygren anser att kommunen har en bra balans mellan småhus, bostadsrätter och hyresrätter och vid nybyggnation är det flerbostadshus som prioriteras. Detta förklarar han med att kommunen måste se sig som en del av en storstad och inte en småstad där radhus och villor kan dominera. Dock påpekade Jonas Nygren att det generellt behövs fler hyresrätter och att det måste kunna vara ett fullgott alternativ hela livet. Genom sitt markägande och planmonopolet kan kommunen också styra byggandet och dessutom öka konkurrensen genom att släppa in mindre byggare.

Mer mark med spår under jord

Centrala Sundbyberg är delat av järnvägen som skär genom området. Nyligen gjordes en överenskommelse mellan kommunen och Trafikverket om att spåren ska grävas ner. För kommunen innebär det en kostnad på 450 mkr i markköp och 350 mkr som de skjuter till för nedgrävningen. Jonas Nygren är övertygad om att denna investering är väl värd pengarna och kommer att generera ökade värden, både ekonomiskt för fastighetsägarna i området och socialt för de boende i området.

Kommande projekt

Jonas Nygren pekade ut tre viktiga projekt för nästa mandatperiod:

  1. Arbeta med nedgrävningen av järnvägen och med hur marken och detaljer i projektet ska utformas.
  2. Knyta ihop Sundbybergs alla stadsdelar bättre.
  3. Fortsätta byggandet i Ursvik.

Samarbete mellan kommun och byggherre

Vid bostadsbyggande är det viktigt med ett nära samarbete mellan kommunen och byggherre. Det är också önskvärt att processen går snabbt och smidigt för ju längre tid det tar från idé till färdigt hus, desto mer ökar kostnaderna för projektet. För att symbolisera detta samarbete fick Jonas Nygren spela labyrintspelet som visar hur ett hus blir till tillsammans med Martin Arkad, vd på Järntorget. Innan spelet började lämnade Martin Arkad, som även är ledamot i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott, över föreningens 10 punkter för ökat bostadsbyggandet.

Se här hur Jonas och Martin samarbetade och klarade av spelet på 19 sekunder: 


Publicerad: 22 apr 2014 Bostad Evenemang