Heta stolen med Anders Ekegren (FP) i Kulturhuset. Foto: Ellen Norman
Heta stolen med Anders Ekegren (FP) i Kulturhuset. Foto: Ellen Norman

Solna - mer än bara genomfartskommun

Idag satte sig Anders Ekegren (FP) i Heta stolen i Kulturhuset för att svara på frågor från Stockholms Byggmästareförening. Anders Ekegren är stadsbyggnadsnämndens ordförande i Solna och när han fick beskriva sin kommun konstaterade han att många bara ser de stora vägarna som går genom kommunen, men den lilla kommunen erbjuder såväl ett varierat boende som närhet till grönområden och storstadens puls.

Solna har i sin översiktsplan från 2006 uttalat en stark utvecklingsvilja och en hög utbyggnadstakt, vilket har resulterat i flera nya bostäder och områden de senaste åren. Anders Ekegren menar att kommunen måste jobba med både förtätning och att bygga nya stadsdelar. De två stora byggprojekten just nu, dels Arenastaden och Mall of Scandinavia, dels Hagastaden med Nya Karolinska Solna, är viktiga nya områden som kommer att ge Solna många nya arbetstillfällen och sätter kommunen på kartan.

Markanvisning

På en direkt fråga om Solna har någon markanvisningspolicy, kom det lika direkta svaret ”nej” från Anders Ekegren. Han förklarade att Solna kommun vill få fler byggherrar att starta projekt i kommunen. Svårigheten är dock att få mindre byggherrar att bygga mer än bostäder, för i nya områden krävs det att byggherren även har kapacitet att bygga kontor som kan fungera som bullerskydd mot bostäderna. Det som ändå är fördelen med att nå ut till fler byggare är att företagen då tävlar om att presentera nytänkande förslag, vilket i sig utvecklar stadsbyggandet.

Hyresrätt vs. bostadsrätt

Solna kommun har sina ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen” sagt att de ska uppmuntra byggandet av hyresrätter, men samtidigt säger riktlinjerna att det viktaste är att det byggs nytt oavsett upplåtelseform. Anders Ekegren menade att det inte finns någon motsättning i detta då Solna traditionellt varit en kommun med många hyresrätter. Idag är fördelningen 50-50 och den fördelningen vill kommunen bevara genom att i alla större projekt arbeta för att få in mer hyresrätter.

Anders Ekegren svarar på frågor om bostadsbyggandet i Solna.
Anders Ekegren (FP) svarar på frågor om bostadsbyggandet i Solna.
Foto: Ellen Norman

Bostäder för unga

Solna är en kommun med många små lägenheter och under 90-talet var andelen 1:or och 2:or nästan 50 procent av alla lägenheter i kommunen. Anders Ekegren menade att det finns nackdelar med ett stort bestånd av små lägenheter, för unga personer kan ha svårt att hitta en större bostad i kommunen när de bildar familj. Under en period byggdes därför många större lägenheter för att locka barnfamiljerna kvar i Solna. Nu är intresset återigen stort för små lägenheter och för att stimulera byggandet har kommunen sänkt parkeringstalen för mindre lägenheter och gjort den mer flexibel, från tidigare parkeringstal på 1,1/lgh till projekt som idag har 0,6/lgh. Anders Ekegren nämnde att det också går att få dispens från parkeringstalen för projekt i kollektivtrafiknära lägen.

Nya Filmstaden – ett bra projekt

Anders Ekegren har bott i Solna sedan 1983. Som nyinflyttad från Västkusten tänkte han att han efter några år skulle flytta innanför Stockholms tullar, men han trivdes bra i Solna och har stannat kvar i kommunen. Som ordförande i stadsbyggnadsnämnden menar han att politiker måste våga driva projekt som ”känns rätt och bra i magen”, trots en ibland hård opinion. Ett projekt som han är stolt över är Nya Filmstaden där karaktären på området bevarades samtidigt som många nya bostäder kunde byggas. Anders Ekegren tycker att det är viktigt att ta tillvara historien samtidigt som nyproduktion måste komma till i en växande region.

Bostadsbyggandet framöver

Tunnelbaneöverenskommelsen kommer göra det möjligt att bygga 4000-5000 nya bostäder längs den nya tunnelbanelinjen. Anders Ekegren sa att målsättningen i Solna är att bygga 800-1000 nya bostäder per år. Vid frågan om vilka viktiga beslut kommunen har tagit och behöver ta framöver för bostadsbyggandet nämnde Anders Ekegren tre infrastrukturprojekt: tvärspårvägen och den nya tunnelbanan som är beslutade och att kommunen framöver behöver titta på om Huvudstaleden kan dras in i tunneln.

Samspel mellan kommun och byggherre

När ett hus blir till sker det i ett nära samarbete mellan kommunen och byggherren. För att symbolisera detta samspel fick Anders Ekegren spela labyrintspelet tillsammans med Lotta Niland, regionchef för Stockholms län på Besqab*. De klarade av att ta sig igenom den snåriga vägen från idé till färdigt hus på 57 sekunder. Se hur det gick till:

Nästa vecka spelar Gabriel Melki från Botkyrka tillsammans med NCC och frågan är om det går lättare och fortare att bygga i Botkyrka kommun.

* Besqab planerar att bygga cirka 110 bostadsrättslägenheter i Råsunda i Solna.

Publicerad: 08 apr 2014 Bostad Evenemang