Panelsamtal med Anette Frumerie, Besqab; Peter Nyberg (S), Botkyrka kommun; Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu; Regina Kevius (M), Stockholms stad; Yvonne Svensson, Boverket och Anders Ekegren, moderator. Foto: Ellen Norman.
Panelsamtal med Anette Frumerie, Besqab; Peter Nyberg (S), Botkyrka kommun; Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu; Regina Kevius (M), Stockholms stad; Yvonne Svensson, Boverket och Anders Ekegren, moderator. Foto: Ellen Norman.

Samstämmiga röster: Storstadsanpassa bullernormer och parkeringstal

På morgonen den 28 januari samlades runt 100 personer för frukostmötet om hur vi fixar små lägenheter. Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) bjöd in till ett samtal om hur vi ska lösa det stora behovet av små lägenheter. På scen för att diskutera frågan fanns Yvonne Svensson från Boverket, Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu, Anette Frumerie från Besqab, Peter Nyberg (S) från Botkyrka kommun och Regina Kevius (M) från Stockholms stad. I den efterföljande diskussionen var panelen överens om vikten att se över bullernormerna i storstaden och att kommuner behöver vara mer flexibla när de bestämmer parkeringstalen

– De många deltagarna visar på att frågan om att bygga små lägenheter är högaktuellt. Vi är många som talar om behovet och vill hitta lösningar på de hinder som finns i bland annat gällande regelverk. Därför var det extra intressant att ha Boverket på plats som berättade om förslagen till ändringar i BBR, kommenterade Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, efter mötet.

Yvonne Svensson, rättschef på Boverket, redogjorde för vad som är på gång för studentbostäder och andra småbostäder. Regeringen har i en proposition föreslagit att:

  • det inte ställs krav på tillgänglighet och användbarhet vid ändring i form av inredning av vind till bostäder om högst 35 kvm 
  • förlängd tid för tidsbegränsat bygglov till 15 år totalt 
  • vid flyttning av byggnader behövs inte tekniskt samråd eller kontrollansvarig.


Men den stora nyheten från Boverket var den extra remissrunda som skickas ut på fredag, med en veckas svarstid, angående ändringar i BBR, t.ex. om de så kallade Attehusen, att öka storleken på friggebodar från dagens 15 kvadratmeter till upp mot 25 kvadratmeter.

Vanda Kehr, projektledare på jagvillhabostad.nu, förklarade hur de ser på gruppen unga och att denna grupp varken vill bo i lägenheter på 10 kvm eller stora 2:or på 80 kvm. Unga är inte en homogen grupp, utan personer mellan 18-35 år med många gånger osäkra anställningsvillkor, låga inkomster och litet eller inget sparande.

Byggföretaget Besqab har tagit fram ett koncept för att bygga små lägenheter. Anette Frumerie, vd på Besqab, beskrev deras modellprojekt i Upplands Väsby där de tar fram lägenheter på 32 kvm som med avgift och en miljon i insats kostar ungefär 4 800 kronor i månaden. Hon konstaterade att de genast kan starta produktionen på sina kvadratsmarta, funktionella lägenheter och det tar 15 månader från byggstart till inflyttning. Besqab har sedan ett utökat stöd i att driva bostadsrättförening (utbildning i ekonomi, föreningsfrågor etc.), för att hjälpa de företrädesvis unga som flyttar in. Anette Frumerie påpekade att det går att hitta lösningar för ungas boende om alla aktörer - kommuner, finansiärer och byggherrar - samarbetar och delar med sig av resurser, erfarenheter och kunskap.

Efter de inledande presentationerna var det politikernas tur att redogöra för vad de gör i sina respektive kommuner. Regina Kevius (M), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad, visade på den målsättning som staden har satt upp:

  • Mellan 2014–2018 ska minst 20 000 studentbostäder och smålägenheter markanvisas.
  • Höjd takt i byggandet av studentbostäder. 
  • Drygt 7 000 studentbostäder i planprocessen.

 

Regina Kevius avslutade med att ta upp de utmaningar som finns för byggandet av små lägenheter och nämnde bland annat att det behövs storstadsanpassade bullernormer och förbättrad medborgardialog där även byggherrar och byggintresserade kommer till stadens samrådsmöten.

Peter Nyberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun, tog upp att det handlar om att få igång bostadsproduktionen, men inte utan att titta på hur efterfrågan ser ut och vad som är möjligt att bygga för unga när det gäller kostnader. I Botkyrka strävar kommunen efter att få blandade stadsdelar både när det gäller lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Peter Nyberg ställde sig lätt skeptisk till olika former av kategoriboende, förutom när det gäller studentbostäder där han hoppas på att fler av de stora aktörerna vill bygga i kommunen med dess närhet till Campus Flemingsberg.

 

Länkar till presentationerna: 

Boverket, Yvonne Svensson

Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu

Anette Frumerie, Besqab

Regina Kevius (M), Stockholms stad

Publicerad: 28 jan 2014 Bostad Evenemang