I panelen för att diskutera sund upphandling: Lars Callemo, Sollentunahem; Maria Zimdahl, NCC Construction Sverige AB; Joakim Persson, Reomti Bygg AB; Roger Granberg, Trafikverket och Kjell Fredriksson, Trafikverket. Foto: Ellen Norman
I panelen för att diskutera sund upphandling: Lars Callemo, Sollentunahem; Maria Zimdahl, NCC Construction Sverige AB; Joakim Persson, Reomti Bygg AB; Roger Granberg, Trafikverket och Kjell Fredriksson, Trafikverket. Foto: Ellen Norman

Problemet är inte LOU, utan tillämpningen

Byggare och offentliga beställare samlades vid rapportsläppet av "Sund offentlig upphandling" som tagits fram av Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. I panelsamtalet lyfte byggarna fram att det är viktigt att det affärsmässiga står i fokus och att alla blir bedömda på lika villkor i offentliga upphandlingar.

Rapporten "Sund offentlig upphandling" baseras på de erfarenheter som bygg- och anläggningsföretag har av offentlig upphandling och syftet med rapporten är att ge byggbranschens syn på lagstiftningen. En slutsats är att det inte är regelverket som är problemet, utan det är tillämpningen hos beställarna.

Joakim Persson, ordförande i LOU-utskottet och vd på Reomti Bygg AB, var med i panelen och han höll fram att just tillämpningen haltar, men att det finns ett stort spektrum när det gäller kompetensen hos upphandlarna och kvaliteten på upphandlingarna. Effekten av bättre tillämpning är att myndigheter kan få in fler anbud och dessutom kan det bli färre överprövningarna. Detta leder i sin tur till en bättre konkurrens på lika villkor och i slutändan bättre användning av skattebetalarnas pengar.

Maria Zimdahl, ledamot i LOU-utskottet och vice vd på NCC Construction Sverige AB, lyfte fram att byggarna själva kan bli bättre på att ställa frågor i tidiga skeden i upphandlingsprocessen och att det inte ska vara rädda för att vara mer öppna. Entreprenörerna kan även våga säga vad de tycker varit bra och mindre bra i en upphandling, så att upphandlingarna kan förbättras till nästa gång.

Rapporten finns att läsa och ladda ner på: www.stockholmsbf.se/publikationer.

Sund_offentlig_upphandling_-_rapport_2014.jpg

Publicerad: 04 dec 2014 Evenemang LOU