Rickard Öijermark, Brim AB, och Claes Rising, ordförande i Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott
Rickard Öijermark, Brim AB, och Claes Rising, ordförande i Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott

Onödiga tilläggsförsäkringar fördyrar byggprojekt

"För mig är det helt obegripligt varför man inte håller sig till AB-systemets standardavtal. Gör man det så täcks alla relevanta risker, eventuellt behöver man komplettera med ROT-försäkring" sade Rikard Öijermark, Brim AB, på det frukostmöte som föreningens entreprenadutskott anordnade fredagen den 17 januari.

Beställarnas förfrågningsunderlag innehåller allt oftare villkor som går utöver de försäkringslösningar som finns reglerade i standardavtalen AB 04/ABT 06. Av standardavtalen framgår att om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska entreprenören teckna allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet.

De flesta avsteg från standardavtalen går att försäkra, men det är oftast inte nödvändigt, påpekade Rikard Öijermark. Riskerna är mycket små men premierna är ändå höga. Han menade att det bästa försäkringsskyddet för de flesta byggföretag är Sveriges Byggindustriers försäkringsprogram. Det är ett enkelt och genomtänkt skydd som beställarna också förstår och känner igen.

Du kan läsa mer om BI:s försäkringsprogram på Byggplatsen för medlemmar. Du behöver vara inloggad som medlem i Sveriges Byggindustrier, använd inloggningen längst upp till höger, där finns också en länk till lathund för inloggning om du inte har gjort det förut.

Publicerad: 17 jan 2014 Entreprenad Evenemang