Södertälje Byggmästareförenings årsmöte tisdagen den 1 april 2014. Foto: Marie Dolk Persson
Södertälje Byggmästareförenings årsmöte tisdagen den 1 april 2014. Foto: Marie Dolk Persson

Ny styrelse vald vid Södertäljes årsmöte

På tisdagskvällen hade ett trettiotal personer slutit upp till Södertälje Byggmästareförening årsmöte. Efter den formella delen av mötet, med bland annat val av styrelseledamöter, avtackades Matti Virkki, NCC, för sitt fleråriga engagemang i styrelsearbetet.

Därefter lämnade ordförande Alexandra Laurén över ordet till Hans Åkerlund, Stockholms Byggmästareförening. Hans började med att informera om den överenskommelse som träffats dagen innan mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads. I Byggavtalet finns nu ett huvudentreprenörsansvar som innebär en utökad kontroll av anlitade underentreprenörer i flera led. Denna regel träder i kraft den 1 januari 2015 och kombineras med en ”ordning och reda försäkring” som garanterar arbetstagare att få minst avtalets lägstalön.

Därefter gick Hans igenom frågor kring anlitande av underentreprenör och olika entreprenadformer. Han gav handfasta tips om hur entreprenören kan agera för att säkerställa att allt går rätt till på arbetsplatsen. Efter Hans föredragning följde en aktiv frågestund med diskussioner om bland annat anlitande av utländska företag.

Kvällen avslutades med en middag på Quality Park Hotel i Södertäljes stadskärna.

Se styrelsens sammansättning 2014-2015

Publicerad: 02 apr 2014 Evenemang Medlem Sund byggbransch Södertälje