Josa Lundbäck, vd på Abacus, Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef på Stockholms stad, Jonas Örtquist, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen och Carina Lindberg, traineekoordinator på Huddinge kommun. Foto: Ellen Norman
Josa Lundbäck, vd på Abacus, Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef på Stockholms stad, Jonas Örtquist, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen och Carina Lindberg, traineekoordinator på Huddinge kommun. Foto: Ellen Norman

Kompetensförsörjning hos kommunerna

Ökat byggande - ökat behov av handläggare.

Tisdagen den 13 maj bjöd Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) in till ett frukostmöte där kompetensutveckling stod i fokus. På scen för att diskutera frågan fanns Jonas Örtquist från Länsstyrelsen, Ann-Kristin Kaplan från Stockholms stad, Josa Lundbäck från Abacus och Carina Lindberg från Huddinge kommun.

Stockholmsregionen växer och fler bostäder behövs. När byggandet ökar behövs även resurser och kompetens på kommunerna för att rita och handlägga plan- och bygglovsärenden.

– Byggindustrin kanske inte förknippas med ett löpande band, men även vår bransch är en industri som inte mår bra av förseningar och stopp. Våra medlemsföretag vittnar om att utan tillräckligt många duktiga handläggare i plan- och bygglovsärenden stannar projekten upp, vilket försenar bygget och leder till dyrare produktionskostnader, säger Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening.

Ta vara på kunskapen som finns

Först ut i panelen för att diskutera frågan var Jonas Örtquist, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen som berättade om rapporten ”Läget i länet”. Befolkningstillväxten sätter press på länet, förklarade Jonas, men om vi delar de kunskaper som finns mellan kommunerna och matchar ihop de olika delarna så finns det mycket att lära av varandra. Efterfrågan på högskolekompetensen ökar, likväl som på utbildade från yrkeshögskolor. Utvecklingen ser negativ ut trots att behovet ökar och det är oroande att platserna på yrkeshögskolan är på väg ner, menar Jonas Örtquist.

En god arbetspendling i storregionen Stockholm-Mälardalen kan underlätta för kompetensförsörjningen på Stockholms läns arbetsmarknad. Det är även viktigt att ta vara på kunskapen som finns, då det är alltför många som står utanför arbetsmarknaden. Vi behöver också bli bättre på att locka arkitekter till kommunerna, då det idag är tre fjärdedelar som arbetar inom privat sektor.

Rekrytera från olika områden

Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef på Stockholms stad, förklarade även hon det är betydelsefullt att ta tillvara på den kompetens som redan finns. Hon menade också att det bra att vidga sina rekryteringar och inte bara se inom Stockholm eller inom arkitektkåren. Det vore bra att utbilda fler specialister som kan se sitt specialområde i ett helhetsperspektiv.

Fempunktslista

Josa Lundbäck, vd på Abacus, presenterade ett 5-punktsprogram för plankontoren för hur det kan bli lättare att rekrytera och behålla personal.

  • Arbeta i team: Ta hand om de nyexaminerade och arbeta i en lärande organisation som också skapar karriärvägar.
  • Ta på ledartröjan: Kalla planarkitekter för planprojektledare.
  • Öka delaktigheten: Om man får vara delaktig får man också större insyn.
  • Gör jobbet själva: Det har nästan blivit en regel att ha plankonsulter, men det innebär också ökade kostnader och i slutändan måste handläggaren på kommunen ändå läsa in sig på ärendet. Istället för att flytta över kompetensen till konsulter och skapa en konkurrerande marknad – behåll den i huset.
  • Styr på resultat – istället för kostnad.


Josa Lundbäck tror att om kommunerna arbetar på detta sätt behåller de sin personal och det blir färre avbrott i processen.

Varva teori och praktik genom traineeprogram

Carina Lindberg, miljöplanerare men även traineekoordinator på Huddinge kommun, berättade om att den kommunala sektorn är relativt okänd för studenter. Som kommun behöver man synas och visa bredden och kompetensen för att locka studenter och därför startade Huddinge kommun ett traineeprogram.

En kommun arbetar med hela processen och Carina förklarade att genom att vara trainee får du både stöd och handledning av de som redan arbetar och även kontakt med medborgare och politiker. Det är viktigt att redan från start förstå lagar och varva teori med praktik. Många tror inte att kommuner är så givande att arbeta inom som det faktiskt är, avslutade Carina Lindberg med.

Anders_Ekegren_moderator_och_Jonas_Ortquist_Carina_Lindberg.jpg
Jonas Örtquist, Länsstyrelsen, och Carina Lindberg, Huddinge kommun, får frågor av Anders Ekegren, ordförande i KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning samt frukostmötets moderator. Foto: Ellen Norman

– En av anledningarna till att det inte byggs mer är bristen på handläggare hos kommunerna. Vi ser en kommande personalbrist både hos byggbranschen och hos kommunerna, men vi befarar att den kommer att slå värst mot kommunerna som måste arbeta med att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare för att locka till sig rätt kompetens, kommenterade Anders Ekegren, ordförande i KSL:s miljö- och samhällsutvecklings-beredning, frukostmötet. Anders var även moderator för samtalet.

Publicerad: 14 maj 2014 Bostad Evenemang