Peter Olevik Dunder i Heta stolen. Foto: Ellen Norman
Peter Olevik Dunder i Heta stolen. Foto: Ellen Norman

Kärlek – därför flyttar man till Haninge

Stockholms Byggmästareförening satte Peter Olevik Dunder (FP), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge, i Heta stolen tisdagen den 6 maj. Peter Olevik Dunder fick berätta om bostadsbyggarplanerna i kommunen och han inledde med att Haninge inte bara är skärgård, utan det finns många oexploaterade områden längs med pendeltågslinjen som han gärna ser bebyggs.

På frågan om vad som lockar till att flytta till Haninge, svarade Peter Olevik Dunder: Kärlek. Antingen för att man har funnit kärleken och hittar en gemensam bostad eller så är det brist på kärlek som gör att man behöver hitta något eget.

Ny översiktsplan

Under hösten 2013 började Haninge arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som ska blicka framåt till 2030. Till hösten ska kommunen genomföra samråd och visa upp kommunens förslag till ny översiktsplan för kommuninvånarna. Peter Olevik Dunder berättade att den nya översiktsplanen ska vara kort och konkret, utan de fluffiga och stundtals tomma orden.

Peter Olevik Dunder sa också att haningeborna är med på att kommunen ska ha ett omfattande byggande de kommande åren. Det finns förstås även i Haninge de som överklagar detaljplaner, men i till exempel den nya detaljplanen för Haningeterrassen kom det bara ett överklagande. Detta överklagande försenade förvisso byggprocessen med ungefär 4-5 månader, vilket kan vara olyckligt och därför behövs en god dialog med medborgarna.

Stor potential för förtätning

Peter Olevik Dunder fick ta ställning till en rad påståenden och välja ut de tre viktigaste. (Påstående finns på Haninge kommuns webbplats med uppmaning till invånarna att göra sin röst hörd.) Han valde ut:

  • Jämn utbyggnad i alla kommundelar.
  • Bygga attraktivt sjönära boende.
  • Förtäta i kvartersform.


Just förtätning i befintliga områden tryckte Peter Olevik Dunder extra på. Han anser att det finns stor potential i att förtäta i kommun och det finns många lämpliga områden nära redan god kollektivtrafik vid pendeltågsstationerna.

Kommunens markägande är litet

Haninge kommun är inte själv stora markägare. I den nya stadsdelen Vega äger kommunen endast 10 procent av marken, berättade Peter Olevik Dunder. Dock förklarade han att kommunen gärna ser ökad konkurrens bland byggherrarna och att fler från andra delar av landet ser den stora byggbara marken i Haninge.

Infrastruktur behövs för bostadsbyggandet

Haninge arbetar för ökad turtäthet för pendeltågen och runt 2018 beräknas den nya stationen Vega kunna öppnas. Peter Olevik Dunder skulle också gärna se en ökad turtäthet för direktbussarna till Gullmarsplan och dessutom framhöll han att Norviks hamn i Nynäshamn är en viktig infrastruktursatsning även för Haninge.

När det kommer till viktiga beslut framöver för Haninge pekade Peter Olevik Dunder på tre infrastrukturfrågor:

  1. Det behövs kraftig utbyggnad av vägnätet, för redan idag är det långa köer.
  2. Cykeltrafiken behöver underlättas liksom kollektivtrafiken, för människor ska vilja välja andra transportmedel än bilen.
  3. VA-utbyggnaden måste stå högt på agendan för den i sin tur ger förutsättningar för ökat bostadsbyggande.

Kommun och byggare i samspel

Efter frågestunden fick Peter Olevik Dunder spela labyrintspelet tillsammans med Stefan Jonsson från Veidekke. Processen när ett hus blir till kan vara snårig och med labyrintspelet visas denna komplicerade process där det finns otaliga fallgropar under arbetets gång. För att byggandet ska ske så smidigt som möjligt är det viktigt med ett nära samarbete mellan kommun och byggherre, för då kan många av fallgroparna förebyggas i ett tidigt skede.

Peter_tar_emot_10_punktslistan_fran_Stefan.jpg

Peter Olevik Dunder (FP) fick ta emot en tavla med Stockholms Byggmästareförenings 10 förslag för ökat bostadsbyggande av Stefan Jonsson, Veidekke. Foto: Ellen Norman. 

Se här hur det gick när Peter Olevik Dunder, Haninge kommun, och Stefan Jonsson, Veidekke, tog sig igenom labyrintspelet:

Publicerad: 06 maj 2014 Bostad Evenemang