Carl-Gustav Ståhlberg, styrelseledamot Blomsterfonden, och Ulf Thörnevik, vd Blomsterfonden. Foto: Michael Folmer
Carl-Gustav Ståhlberg, styrelseledamot Blomsterfonden, och Ulf Thörnevik, vd Blomsterfonden. Foto: Michael Folmer

Julpsalmen 4 vann ROT-priset

Ombyggnaden av Blomsterfondens seniorbostäder Kv Julpsalmen 4 i Älvsjö tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014.

Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, lyfter fram att ”gruppen bakom projektet på ett innovativt sätt, med enkla medel och till rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och trivsamhet för de boende”.

- Det är roligt att i år få uppmärksamma en ombyggnad av seniorbostäder, eftersom en god boendekvalitet kan bidra till en bättre livskvalitet för de boende, säger Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening.

Juryn utdelade också ett hedersomnämnande till bostadsområdet Sigma i Upplands Väsby  för att de i ett 60-talsområde genom en intressant utformad om- och påbyggnad uppnått en modernisering där energibesparande åtgärder och en förnyad gestaltning pekar mot framtiden.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

Läs mer om ROT-priset 2014 här

Publicerad: 19 sep 2014 Evenemang ROT