The Fantastic Four underhöll på årsmötet. Foto Ellen Norman
The Fantastic Four underhöll på årsmötet. Foto Ellen Norman

Jubilerande årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Byggmästareförening och i Sveriges Byggindustriers byggförening Stockholm hade årsmöte och extra byggföreningsstämma på Grand Hôtel Stockholm på kvällen den 9 april. Efter mötet smygstartade firandet av Stockholms Byggmästareförenings 125-årsjubileum med underhållning av The Fantastic Four till middagen.

Vid mötet valdes ny styrelse och efter fick deltagarna lyssna på ett samtal om mark, konkurrens och kvalitet i ett växande Stockholm med Krister Schultz, chef på exploateringskontoret på Stockholms stad, Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter, Martin Bucht, affärsutvecklare på Skanska Nya Hem, och Elin Blume, länsstyrelsens enhet för samhällsplanering.

Publicerad: 10 apr 2014 BF 125 år Evenemang